Utvalda nyheter

Är det dags för rekyl på börsen?

Vi skrev föregående vecka att vi inte pekade med hela handen och hävdade att börsen var på väg ned, men vi noterade att index (OMXS30) varit nära vårt kursmål. Vi såg även risk för fortsatt

Risken börjar bli förhöjd på börsen

Vi skrev föregående vecka att börserna i USA skulle må bra av en viss avkylning/rekyl och att detta kunde hämma utvecklingen i Europa och Sverige, varför den nuvarande kraftsamlingsfasen torde behöva pågå ytterligare en viss

Kraftsamling inför uppgång på börserna?

Vi skrev föregående vecka att den beteendemässiga analysen var ovanligt tydlig. Lyckades börserna bita sig fast runt de uppnådda nivåerna alternativt uppvisade modesta rekyler indikerade detta ett underliggande starkt och brett köpintresse, vilket innebar att

Tvekan eller kraftsamling på börserna?

Vi skrev föregående vecka att förutsatt att den resterande rapportperioden utvecklades väl och att kursrörelserna började normaliseras så var vår bedömning att vi sannolikt bara sett en tillfällig utskakning på marknaderna. Med den givna brasklappen

Börsen redo för ny uppgångsfas

Vi skrev föregående vecka att våra slutsatser från de senaste veckobreven var intakta och att sannolikheten var fortsatt hög att vår positiva prognos skulle infrias. Den svenska börsen, OMXS30, hade stängt på 1783 punkter, dvs.

Senaste nyheterna

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories