”Allt fokus på Powell och Jackson Hole…”

Vi skrev föregående vecka att med all den osäkerhet om tillväxt, konjunktur, inflation och ränteutveckling som för närvarande präglade de finansiella marknaderna ansåg vi att varken USA, Europa eller Sverige efter sommaruppgången hade kraft för vidare uppgång utan att batterierna först laddades i samband med bildandet av bottenfaser.

Vi såg dock en god sannolikhet att den svenska och övriga börser hade etablerat långsiktiga bottennivåer som inte skulle komma att underskridas, men att utvecklingen under hösten kunde bli volatil med risk för kurstapp ned mot tidigare bottennoteringar.

Det var för tidigt att peka med hela handen, men vår bedömning var att höstens börsutveckling hade förutsättningar att mejsla ut mer stabila bottenfaser från vilken långsiktiga börsuppgångar sedan kunde ta sin början.

Prognosen har hittills haft en god överenstämmelse med utvecklingen på marknaderna. Den svenska börsen (OMXS30) nådde toppen för sommaruppgången föregående onsdag och från denna nivå har index tappat runt 4% under stigande volym.

Börsuppgången under sommaren hade en mycket tydlig korrelation med nedgången för långräntorna i USA och Sverige och den senaste veckans tapp på börserna har på motsatt vis haft ett i det närmaste perfekt samband med stigande räntor.

Det som är anmärkningsvärt är att den svenska tioårsräntan nu utmanar toppnivåerna från försommaren medan den amerikanska motsvarigheten har klättrat upp betydligt mindre och dessutom i en lugnare takt.

I starka och positiva börstrender vill man se återhållsamma och försiktiga nedgångar under låg volym och sedan uppgångar med kraft och styrka under tilltagande volym.

Vad gäller räntetrenden vill vi dock se precis motsatt beteende för att gå på köpsidan och öka risknivån. Från den 20/6 till den 15/8 föll den svenska tioåringen från 1,91 % till 1,34%, dvs nedgången tog nästan två månader.

Från den 15/8 till den 25/8 har hela denna nedgång tagits tillbaka på mindre än två veckor, då räntan rusat uppåt i en mycket snabb takt. Detta beteendemönster indikerar att det finns stor risk för fortsatt ränteuppgång i Sverige även om räntan backade något under gårdagen.

Finansvärldens fokus är nu på dagens centralbankssymposium som inleddes i Jackson Hole i USA i går och där dagens tal (16.00) av den amerikanske centralbankschefen Jerome Powell håller de finansiella marknaderna på sträckbänken, men det är inte alls givet att talet kommer innehålla information som gör marknaden så mycket klokare.

Beskeden från olika ledamöter har varit relativt aggressiva med budskapet att det definitivt är för tidigt att förvänta sig räntesänkningar under 2023 och att möjligheten för en ny trippelhöjning med 75 punkter på septembermötet fortfarande är öppen.

I marknadens förväntningar ligger det redan fortsatt konjunkturavmattning och att Powell kommer leverera ett kärvt budskap. Skulle Powell dock peka med hela handen i en oväntad riktning så kan detta medföra kraftfulla reaktioner både upp och ned på de finansiella marknaderna.

S&P 500 har liksom Sverige tappat runt 4% sedan ”sommartoppen”, men med tanke på att USA dessförinnan stigit med 15% på bara en månad är rekylen än så länge av det beskedliga slaget. Med hänsyn till eftermiddagens tal av Jerome Powell finns det anledning att vara återhållsam med åsikter om den närliggande börsutvecklingen.

Det finns dock som tidigare ett mycket stort latent utbud på lite högre kursnivåer och även i en stark marknad innebär detta nästan alltid ett betydande motstånd att passera.  Skulle USA mot förmodan och med kraft, styrka och volym passera den senaste toppnivån runt 4 300 punkter ändras emellertid spelplanen och vidare uppgång stå för dörren.

Vi ser ett sådant scenario som osannolikt, men tror att börserna har etablerat långsiktiga bottennivåer som inte lär underskridas. Man bör dock ha hög beredskap för att utvecklingen under hösten kan bli påtagligt volatil där de tidigare bottennoteringarna kan utmanas och även tillfälligtvis underskridas.

USA har bättre förutsättningar än Europa och Sverige för en mjuklandning, men vi ser en goda möjligheter för alla dessa marknader att mejsla ut mer stabila bottenfaser under hösten från vilka långsiktiga börsuppgångar sedan kan ta sina avstamp.

 

C-G Gyllenram

Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier