Är det dags för en kort paus i börsuppgången…?

Vi noterade föregående vecka att om konjunkturen förmår att hålla tempot uppe, komponentbristen och fraktpriserna efterhand normaliseras och inflationen/ränteuppgången blir balanserad så ser förutsättningarna i samklang med den rådande positiva börspsykologin klart goda ut för en positiv börshöst där den svenska börsen (OMXS30) med marginal skulle kunna passera årshögsta och avsluta året i dur.

Detta positiva scenario bekräftades dock först om index (OMXS30) med kraft och volym lyckades passera den senast uppnådda toppnivån vid 2350 punkter. Marknaden (OMXS30) stängde i går på 2373 punkter, har sedan föregående publikation noterats i som högst 2390 punkter och sannolikheten för att vår positiva börsprognos ska infrias har därmed ökat.

Det är bra att marknaden inte rusar uppåt utan rör sig stegvis med avbrott för pauser och smärre rekyler, då detta beteende har större förutsättningar att vara mer uthålligt än en börs med euforiska tendenser. Vi befinner oss som helhet i den säsongsmässigt starkaste perioden på börsen, men just andra hälften av november brukar historiskt visa en avmattande/avvaktande tendens innan ”Tomterallyt” därefter ofta påbörjas i december. Vi ser det som klart plausibelt att detta scenario kan förverkligas som avslutning på innevarande år.

Studerar vi börserna ur ett globalt perspektiv ser vi också skäl till att det framstår som välbehövligt med en viss avkylning av börshumöret. USA, S&P 500, har de senaste två veckorna gjort på stället marsch efter att dessförinnan har stigit oavbrutet under närmare tre veckors tid. Tekniktunga Nasdaq som brukar sätta tonen på marknaden har ett nästan identiskt mönster och en fortsatt paus/konsolidering/återhållsam rekyl i USA, som skapar en rimlig lutning på den underliggande positiva trenden är en utveckling som vi skulle välkomna.

Även Europa har en kursutveckling som i det närmaste är ett avtryck av den amerikanska och det vore liksom för USA hälsosamt med en lugnare och något svagare utveckling under resten av november.  Tyskland fortsätter att bära ledartröjan med bistånd av Holland. Frankrike, Italien och Schweiz medan Belgien, Portugal, Spanien och Storbritannien för närvarande befinner sig något i bakvattnet.

Asien lever sitt eget liv och korrelation med börsutvecklingen i USA och Europa är sällsynt svag ur ett historiskt perspektiv. För ett antal år sedan darrade världens börser om den kinesiska börsen visade svaghet, men nu möts indexförändringarna i Österns rike nästan med en axelryckning. Även om kinesiska aktier är ovanligt nedpressade efter ekonomisk tillbakagång och det allt mer repressiva och hårdhänta förhållningssättet från landets ledning så är det internationella köpintresset än så länge lågt. Detta gäller även börsen i Hong Kong som befinner sig på samma indexnivå som för tio år sedan.

Japan däremot ser – efter tio månaders trist utveckling – ut att indikera att ett brott uppåt från det segdragna tradingintervallet kan vara i faggorna medan Sydkorea fortfarande uppvisar en fallande tendens.

Att den rådande börscocktailen av stigande inflationen, risk för något avtagande vinsttillväxt, högre räntor och en fjärde Covid 19 våg inte har oroat placerarna mer är överraskande. De enorma stimulanserna och penningpolitiska stöden med nollräntor och kvantitativa lättnader lever dock fortfarande kvar i ekonomi och att den amerikanska långräntan trots starka sysselsättningssiffror, stigande löner och historiskt hög inflation fortfarande befinner sig på en klart hanterbar nivå skapar tillförsikt hos investerarkollektivet.

Lägger vi därtill en stigande konjunkturoptimism i framförallt den amerikanska ekonomin, som sannolikt kommer visa förnyad styrka mot slutet av året och förhoppningar om lösningar på komponentbristen och logistikproblem parat med en vad som verkar vara en stark underliggande efterfrågan och inte uppblåsta orderböcker, så framstår den rådande börsoptimismen som mer logisk.

Bilden är komplex och inte självklar och ändrade förutsättningar som en skenade och svårkontrollerad inflation skulle snabbt kunna bryta den rådande optimismen. Än så länge ser vi dock att beteendet på börserna i USA och Europa underbygger en positiv tolkning av de ekonomiska förutsättningarna. Vi väljer därför att behålla vår positiva syn på den svenska börsutvecklingen.

Oväntad svaghet eller svårförklarad eufori kan medföra att vi ändrar åsikt, men tills vidare behåller vi vår prognos avseende avslutningen på 2021 och ser en god sannolikhet att den svenska börsen (OMXS30) avslutar året i dur med stigande kurser.

C-G Gyllenram 

Ablility Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier