Blir det en juluppgång på börsen i år?

Vi skrev föregående vecka att slutsatsen om den kommande utvecklingen för den svenska börsen (OMXS30) inte var självklar. Det gick inte att utesluta en rekyl på nedsidan, men skulle denna inträffa i nuläget ansåg vi inte att det var början på en kännbar nedgångsfas utan en tillfällig avkylning av begränsad storlek. Skulle vi istället få se en oväntat snabb och stor uppgång (eufori) var detta sannolikt ett bra läge för vinsthemtagningar. Vår grundprognos var att marknaden, om än inte i en rak linje, kunde nå 2000 punkter före årsskiftet (plus 4-5%) och att även en sådan utveckling sannolikt innebar att man borde överväga att minska sin riskexponering.

Sedan föregående brev har börsen haft en mycket marginell dragning nedåt och har trampat vatten i mer än två veckor. Vårt huvudscenario var vad vi kallar ”pyspunka”, vilket innebär att den förhöjda risken på börsen kunde sippra ut under relativt lugna former och det är detta beteende som vi har sett de senaste veckorna.

Det var nästan naturlagsbundet att marknaden behövde korrigeras. Hade uppgångstakten, under vaccinrallyt under första hälften av november, fortsatt med oförminskad styrka skulle index fram till årsskiftet stigit med minst ytterligare 30 %, vilket faller på sin egen orimlighet.  Det sker alltid korrigeringar med jämna mellanrum, men den svårbesvarade frågan var hur stort tappet skulle bli denna gång. Det är fortfarande något tidigt att ropa faran över, men sannolikheten är hög att korrigeringen/trendanpassningen nu går mot sitt slut och att december månad kan avslutas i dur.

Den omfattande och smått hysteriska sektorrotationen, från coronavinnare till coronaförlorare, som inträffade i samband med Pfizers vaccindata, har också ebbat ut och de kursmässiga överdrifter som inträffade både uppåt och nedåt har utjämnats. I den avvaktande tendens som rått de senaste veckorna är det gammal hederlig ”stockpicking” som varit temat för placerarna.

Oljepriset var en av de stora vinnarna på ovanstående sektorrotation, men liksom för börskurserna behövde köpare och säljare efter uppgången komma i balans och priset stabiliseras.  De senaste fem dagarna har oljan som förväntat sakta och försiktigt gnagt sig något nedåt och efter denna paus/konsolidering ser vi fortsatt potential för uppgång med ytterligare 10 -15%, vilket skulle vara gynnsamt för en positiv börsutveckling.

Styrkan i uppgången för basmetallerna och då främst för aluminium och koppar är nästan häpnadsväckande. Även nickel och zink trendar tydligt uppåt, men medan dessa metaller nu befinner sig i en mild rekylfas så har aluminium och koppar, som är mest konjunkturkänsliga, fortsatt att rusa nästan vertikalt uppåt. Marknaden har inte varit sen att upptäcka detta och kursuppgångarna för Boliden och Lundin Mining korrelerar i det närmaste perfekt med kopparprisets utveckling. Självklart kommer det en rekyl även för aluminium och koppar, men prisuppgången är genuint stark, vilket stödjer en positiv syn på konjunktur- och börsutvecklingen.

Om vi studerar Europa och Sverige noterar vi visserligen positiva beteendemönster, men vi ser inte samma distinkta och tydliga beteende som i USA där investerarkollektivet tydligt är på offensiven. Både den breda USA-marknaden och det smalare och teknikorienterade indexet Nasdaq 100 har bildat vad vi kallar ”balanspunkter” och uppvisat minskad volatilitet (svängningar) i toppen av sina tradingintervall. Denna form av beteende ger goda förutsättningar för en tydlig kursrörelse uppåt och vi tror att denna rörelse har påbörjats på de amerikanska börserna.

Att flera olika sektorer som teknikjättarna (Apple, Amazon, Facebook, Google och Microsoft), verkstadsbolag (t.ex. Caterpillar och Ingersoll Rand) konsumtionsaktier (t.ex. Pepsico, Starbucks och Wallmart) och banker (t.ex. Bank of America och Morgan Stanley) samfällt ser ut att vilja sträva uppåt ger understöd för en positiv utveckling i USA.

I Asien har Japan liksom Sydkorea varit de ledande börserna och efter nästan explosiva uppgångar bör en rekyl ligga i korten. Kina har ännu inte lyckats bryta upp till ny årshögsta, men årets toppnivåer från i somras utmanas dock tydligt. Förmår kurserna att bita sig fast runt nuvarande nivå tror vi att det mest är en tidsfråga innan Kina tar ett kliv uppåt.

December brukar historiskt vara en bra börsmånad och statistiskt sett uppvisar framförallt den andra hälften av december en positiv börsutveckling. Det krävs dock att vaccinationerna i USA och Europa rullar igång som planerat och att de positiva tendenser som vi framför allt ser på de amerikanska börserna manifesteras i fortsatt stigande kurser.

Sker detta talar oddsen för en uppgång i Sverige fram till årsskiftet och börsindex (OMXS30) kan då mycket väl nå upp till runt 2000 punkter (nu 1919), dvs. en uppgång på 4-5% från rådande nivå.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories