Blir det en positiv sommarbörs i år…?

Vi skrev för två veckor sedan att vi förväntade oss att det svenska börsläget efter rapportperioden skulle ha klarnat, men så blev inte fallet. Flertalet verkstadsbolag ingav konjunkturoptimism medan bank inte gav stöd åt börsen och ett antal storbolag drog åt olika håll samtidigt som börs- och ränteutvecklingen i USA skapade oro.

Vi noterade att bilden snabbt kunde ändras både uppåt och nedåt, men att det i rådande i läge var svårt att tjäna pengar på en svårprognosticerad börs. Vi var därför tills vidare bekväma med att ha en anständig likviditet och aktier i starka trender i portföljen med hög beredskap att agera när vi med större sannolikhet kunde bedöma den kommande rörelsens riktning.

Efter nästan två månaders konsolidering, dvs. en sidledes rörelse under hög volatilitet med tio fruktlösa uppgångsförsök så visade marknaden i början av maj med besked att den kraftsamlat för uppgång och att den positiva primärtrenden var intakt. Under lång tid har det varit storbolagen som varit drivande när börsen rört sig upp, men i den senaste uppgångsfasen är det ovanligt tydligt att det är de mindre och mellanstora bolagen som hållit i taktpinnen.

Detta indikerar att riskaptiten ökat tydligt samtidigt som det sker en sektorrotation till bolag och branscher som släpat efter marknaden. Förutom fastighetsbolagen som vädrar morgonluft efter fallande inflation och Riksbankens räntesänkning så har bland annat samtliga skogsbolag visat framfötterna.

Billerud, Holmen, SCA och Stora har den senaste tiden rört sig unisont och positivt, men på fem års sikt skiljer det nästa 150% i värdeutveckling mellan Holmen och Billerud till Holmens fördel. I det korta perspektivet är det Stora som utvecklats bäst inte minst beroende på den nyligen presenterade guidningen om förväntat högre resultat. I det långa perspektivet befinner sig Storas kurs dock på samma nivå som för 24 år sedan (!) så timing är onekligen essentiellt när det gäller placeringar i skog.

Vi har vid flera tillfällen lyft fram prisuppgången på basmetaller och då främst på koppar, som är den i särklass viktigaste industrimetallen och som brukar vara en tillförlitlig indikator på konjunkturutvecklingen.

En mycket erfaren råvaruhandlare tyckte om att skämta med noviser i finansbranschen (bland annat undertecknad) och brukade fråga om de ville skapa sig en liten förmögenhet? Svaret på denna fråga blev oundvikligen ett distinkt jakande varvid den rutinerade traden drog på munnen och föreslog att de skulle börja med en stor förmögenhet och sedan spekulera i råvaror….

Kopparprisets rörelser de senaste tjugo år uppvisar extrem volatilitet med djupa dalar och höga toppar och sedan brottet av sitt tradingintervall i början av mars så är uppgången runt 20%. Koppar utmanar nu sina historiska toppnivåer dels från 2011 och dels från mars 2022 och kan behöva ta en paus eller uppvisa en hälsosam rekyl, men kan därefter mycket väl visa förnyad styrka och passera sina toppnivåer. Att råvaruaktier som Boliden, Lundin Mining och gruvutrustningsbolaget Epiroc visar tydligt positiva trender är sålunda logiskt.

För två veckor sedan utmanade den breda amerikanska marknaden S&P 500, teknikorienterade Nasdaq och värdebolagsfokuserade Dow Jones sina kortsiktigt positiva trender. Från vi ställde oss i detta läge var naturligtvis om vi bara bevittnade en tillfällig och kortvarig rekyl i en positivt långsiktig trend eller om det finns risk för ytterligare nedgång. Bilden underlättades inte av stigande tioårsräntorna i USA och att flera av teknologijättarna uppvisade en ovanligt spretig bild.

Ny och oväntad positiv inflationsutveckling har snabbt ändrat bilden från osäker till tydligt positiv och den amerikanska tioårsräntan har fått en påtaglig knäck på nedsidan med ett distinkt trendbrott som följd, Denna utveckling har varit en veritabel vitamininjektion för de amerikanska börserna och ovanstående tre index och även de svårflörtade amerikanska småbolagen (Russel 2000) samt det viktiga indexet över halvledarbolagen visar nu en samstämmigt positiv bild.

I Sverige, Europa och USA har det dock gått lite väl snabbat på uppsidan och en konsolidering eller hälsosam rekyl vore välgörande. Kombinationen av nedåtgående långräntor och konjunkturoptimism gestaltat av en markant positiv utveckling för nästan samtliga basmetaller ger dock goda förutsättningar för fortsatt stigande kurser när nuvarande överköpthet vädrats ut.

På den verkstadsdominerade svenska börsen pågår vinsthemtagningar i denna sektor samtidigt som storbankerna rör sig sidledes. Vi tror att detta är en tillfällig och övergående tendens och att eventuell fortsatt svaghet är köp- och inte säljläge inför en börsutveckling, som denna gång kan bli positiv över de annars historiskt svaga sommarmånaderna

 

C-G Gyllenram

Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier