Blir det sommarstiltje på börsen?

Vi skrev föregående vecka att oavsett hur psykologiskt gynnsamt marknadsläget ser ut får man aldrig ta börsutvecklingen för given. Den höga börsvärderingen oroade, men studerade vi historien så brukar börsuppgångar sluta med kursmässig eufori och i detta stadium befann sig den svenska börsen inte ännu. Baserat på vår analys av den rådande börspsykologin blev slutsatsen att vi med god sannolikhet såg en kraftsamling och uppladdning inför en kommande uppgångsfas.

Blir det sommarstiltje på börsen uppgångsförsöket är dock svagare till sin karaktär än väntat. Som vi tidigare beskrivit har börsen sedan slutet av mars pendlat i ett snävt tradingintervall där både topp- och bottennivåerna i intervallet har utmanats och testats flera gånger. De senaste nio dagarna har index (OMXS30) legat som klistrat runt den övre nivån i intervallet 2260 punkter, men utan att ha styrka att komma vidare.

Frågan är självklart om marknaden fortfarande bara samlar kraft och laddar för en sommaruppgång eller om börsen har fastnat i en sommarstiltje med en tråkig och smått negativ börsutveckling att vänta. Som helhet är sommaren historiskt en av årets sämre börsperioder, men studerar man statistiken lite närmare framgår det att medan sista hälften av juni hyser två av årets sämsta börsveckor så brukar första hälften av juli visa på motsatt utveckling. Säsongsmönstret ger oss därmed ingen bra vägledning i nuläget.

Tittar vi under huven på börsen ser vi en väsentligt annorlunda bild än den som ett stillsamt index förmedlar. Här förkommer ovanligt mycket brus med svårprognosticerade, irrationella rörelser där kursförändringarna för enskilda aktier kan var betydande under en handelsdag.

Därtill har investerarkollektivet svårt att bestämma sig för vilken sektor/bransch som kapitalet ska allokeras till. Är tillväxt/teknikaktier attraktiva igen efter att den amerikanska obligationsräntan har dragit sig svagt nedåt sedan i slutet av mars och som inte ens vänt uppåt trots starkare än förväntade amerikanska inflationssiffror

Verkstadssektorn som tilldrog sig placerarnas intresse för bara någon vecka sedan möts nu av ett betydligt svalare intresse där till exempel SKF ligger 15 % under sin toppnotering och nu nosar på årslägsta.

Även aktier inom basmetaller och skog ser för närvarande ett minskat intresse där bland annat en svagare dollar och en nedgång för kopparpriset lägger viss sordin på utvecklingen och tappat för de två stora skogsbolagen SCA och Stora sedan mars börjar närma sig 20 %.

Vinnarbranscherna i nuvarande börsklimat är istället läkemedel och fastigheter. Astra fick se ett snabbt uppställ i samband med pandemins utbrott, drabbades därefter av en rejäl och långvarig utförslöpa men är nu tillsammans med Nordens största bolag, dvs. det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk två av de aktier som presterar bäst på respektive börs. Bland fastighetsbolagen har även kontorstunga Fabege och detaljhandelskänsliga Hufvudstaden lossnat och tillhör veckans vinnare.

Den amerikanska inflationen återfinns på den högsta nivån på över 10 år. Siffrorna för maj steg till 5,0 procent, vilket var högre än marknadens prognos. Trots dessa överraskande starka siffror så reagerade den amerikanska tioåriga räntan med en nedgång till tremånaderslägsta.

Både börserna och räntemarknader kalkylerar uppenbart med att inflationsuppgången liksom 2008 bara är tillfällig och att den amerikanska riksbanken (FED) inte kommer signalera någon tapering/åtstramning vid räntemötet kommande vecka.

Det alla undrar är hur hög inflation FED kan tolerera utan att börja strama åt, men än så länge verkar förtroendet gediget för att den räntesättande kommittén kommer fortsätta att hålla en duvaktig linje med låga räntor. En signal om att kommittén kommande vecka ändrat uppfattningen skulle snarast chocka börsen och med stor säkerhet medföra en kännbar rekyl.

Både den breda amerikanska marknaden, S&P 500 och den tyska börsen har ett beteendemönster som är likartat det svenska, dvs. det ger ett relativt stabilt men ändå tvekande intryck under ytan. Vår positiva prognos om att Sverige laddar för uppgång kan mycket väl visa sig stämma, men vi är inte lika säkra på detta scenario som tidigare.

Så länge som OMXS30 lyckas bita sig fast i toppen av tradingintervallet, dvs. runt 2060 punkter har vi kvar en positiv syn på börsutvecklingen, men börjar köparna svikta och index tydligt faller tillbaka in i intervallet finns det skäl att ompröva vår inställning.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories