Börsen börjar visa euforiska tendenser

Vi skrev för två veckor sedan att vi ansåg att risk/reward inte var gynnsam på den svenska börsen. Den amerikanska tioåriga räntan kunde mycket väl fortsätta en bra bit till uppåt och nå nivåer som kunde upplevas som obekväma och obehagliga. Vi hade ökat likviditeten ytterligare, trodde på en rekyl på 5-10%, som om den infrias kunde skapa mycket intressanta köplägen inte minst i överdrivet nedpressade tillväxtbolag.

Måndag förmiddag den 8/3 konstaterade vi emellertid att den förväntade rekylen på den svenska börsen skulle utebli trots stor oro i amerikanska teknikaktier och tydligt stigande amerikanska långräntor. Positiva konjunkturutsikter gynnade den verkstadstunga svenska börsen, som visade märkbar styrka och då framförallt i cykliska aktier. Vi ökade därför aktieandelen inom denna sektor samt i nedpressade tillväxtaktier.

Efter föregående veckas uppgång börjar vi se vissa paraboliska uppgångstendenser i marknaden (risk för eufori). Den nuvarande trenden på den svenska börsen (OMXS30) har en lutning, som vid oförminskad uppgångstakt, implicerar en av de bästa uppgångarna på årsbasis under de senaste 120 åren. Bara den starka högkonjunkturen 1905 samt it-bubblan och internethysterin 1999 har producerat uppgångar av den magnituden.

När man definierar börsens långsiktiga trend är det vanligt att man utgår ifrån ett 200 dagars glidande medeltal. Detta är visuell representation i form av en kurva som visar genomsnittspris de senaste 200 dagarna. Vänligen se diagram över OMXS30.

När index har stigit markant ovanför denna långsiktiga trend är det i det närmaste ofrånkomligt att marknaden förr eller senare korrigeras och faller ned och ofta under sin långsiktiga trend innan en ny uppgångsfas tar sig början. Studerar vi börsutvecklingen för de senaste 25 åren ser inget fall som motsäger denna tes förutom när korrigeringen sker genom långvarig sidledes pendling (tradingintervall).

Den senaste kurskorrigeringen ned till det 200 dagars glidande medeltal skedde så sent som i slutet av oktober och då räckte med ett tapp på lite över 8 % för att anpassa trenden till en rimlig lutning. Just nu ligger index (OMXS30) på 2180 punkter medan värdet för medeltalet befinner sig vid 1856 punkter, dvs. en differens/fallrisk på runt 15 %.

Det är ett försiktigt konstaterande att årets hittillsvarande uppgångstakt med mycket hög sannolikhet inte är hållbar, men i ett kortsiktigt perspektiv kan vi mycket väl få se ytterligare styrka i Sverige framförallt om vi får draghjälp av nya toppnoteringar i USA och Europa.

Det som till stor del minskar risken för att en kännbar rekyl redan står inför dörren i Sverige är att varken den breda amerikanska marknaden, teknikorienterade Nasdaq, Europa eller Kina visar samma paraboliska tendenser. Sverige har i år utvecklats ett antal procent bättre än samtliga ovanstående börser och det är ovanligt, men inte orimligt då just svenska storbolag till stor del utgörs av framförallt verkstad och bank som varit vinnare i årets sektorrotation. Därtill har även tungviktarna Ericsson, Evolution, H&M och Investor utvecklats klart gynnsamt under först kvartalet.

Studerar vi Kina så har hela årets uppgång försvunnit i den rekylfas som till stor del har varit synkroniserad med nedgången på Nasdaq. Efter ett tapp på hela 17 % syns dock utbottningstendenser och om Nasdaq börjar sträva norrut igen finns det goda möjligheter för Kina (CSI 300) att återta förlorad mark.

Europa som helhet har ännu inte passerat den toppnivå som nåddes före Covid -19 och här finns ingen parabolisk tendens utan en marknad som snarare gnetar sig uppåt i makligt tempo. Tyskland är den uppenbara flockledaren med starkt stöd av BMW, Daimler, Porsche och Volkswagen som driver marknaden uppåt. De länder som hämmar börsuppgången i Europa är medelhavsländerna där oron för ytterligare en medioker turistsäsong hämmar den ekonomiska återhämtningen.

Den breda amerikanska marknaden S&P 500 nådde årshögsta under första hälften av februari, rekylerade sedan i symbios med Nasdaq och försöker nu passera årets toppnivå. Förutsatt att den amerikanska långräntan inte fortsätter att rusa uppåt och ånyo pressar teknikaktierna nedåt i en ny våg kan USA mycket väl i ett kortsiktigt perspektiv ha mer att ge på uppsidan.

Utvecklingen för den amerikanska obligationsräntan i USA i samklang med S&P 500 är nyckelfaktorerna för den kommande globala börsutvecklingen. Lyckas USA börsen konsolidera och bita sig fast runt nuvarande kursnivå för att sedan med kraft och volym ta ytterligare ett steg uppåt kommer detta att dra med sig den svenska börsen (OMXS30) ytterligare norrut och förstärka det pågående euforiska beteendet.

Fortsatt stigande kurser kommer dock göra oss allt mer försiktiga, benägna att realisera vinster, öka likviditeten, minska risken och öka beredskapen inför den  rekyl som med stor sannolikhet är under uppbyggnad. I nuläget stannar vi dock kvar på tåget och inväntar ytterligare viss parabolisk uppgång.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories