Börsen slits mellan räntor och värderingar

Vi skrev föregående vecka att både den breda amerikanska marknaden, S&P 500 och den tyska börsen hade ett beteendemönster som var likartat det svenska, dvs. det gav ett relativt stabilt men ändå tvekande intryck under ytan. Vår positiva prognos om att Sverige laddade för uppgång kunde mycket väl visa sig stämma, men vi var inte lika säkra på detta scenario som tidigare.

Så länge som marknaden (OMXS30) lyckades bita sig fast i toppen av tradingintervallet, dvs. runt 2270 punkter hade vi kvar en positiv syn på börsutvecklingen, men om köparna började svikta och index tydligt föll tillbaka in i intervallet fanns det skäl att ompröva vår inställning.

Det uppgångsförsök som skedde på den svenska börsen i början av veckan saknade volym och kraft och lyckades bara föra index marginellt uppåt innan kurserna backade tillbaka igen. Å andra sidan har inte heller marknaden fallit tillbaka in i tradingintervallet utan befinner sig strax ovanför detta.

Den amerikanska centralbankens (FED) besked under onsdagen var stramare än väntat, då man nu planerar två räntehöjningar under 2023.  Fed-chefen Jerome Powell gjorde sitt bästa för att tona ned prognoserna, men beskedet var tveklöst mer offensivt än förväntat. Någon överdrivet stor rädsla för bestående hög inflation verkar dock inte finnas utan man väntar sig en markant lägre inflation kommande år även om man inte utesluter att man riskerar att underskatta inflationsutvecklingen. Vad gäller den viktiga frågan om fortsatta finansiella stimulanser genom omfattande obligationsköp så var beskedet att man påbörjat diskussionen avseende en eventuell nedtrappning av köpen, men att detta dröjer.

Med hänsyn till mer ”aggressiva” prognoser och uttalanden än väntat kan vi konstatera att börserna på global basis reagerar ovanligt försiktigt. Det är framför allt på valutorna där vi ser kraftiga reaktioner med en dollar som stärks markant mot euron och då även mot den svenska kronan. I tisdags kostade en dollar 8,30 medan priset i går var över 8,50.

Även om vi inte (än så länge) ser några stora rörelser på börsindexen som helhet så framträder en väsentligt annorlunda bild om vi lyfter på locket på den svenska börsen och tittar under ytan på den stillsamma bild som index förmedlar. Här ser vi påtagliga rörelser både branschmässigt och för enskilda aktier.

Vinnarbranschen under gårdagen var banker (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) som kan tillgodogöra sig högre marginaler i ett stigande ränteläge.

Inte alla verkstadsbolag, men flera av de riktigt stora som ABB, Assa, Atlas, Sandvik och Volvo var stabila även om de inte visade några kurslyft. Metallbolagen Boliden och SSAB gick dock tydligt åt andra hållet bland annat beroende på att Kina nu försöker intervenera på råvarumarknaderna och pressa ned metallpriserna.

På minussidan fanns även flera högt värderade tech/tillväxtbolag där vissa dels kan drabbas av högre skatter efter förslag om en global minimiskatt på 15% och dels påverkas negativt av högre räntor som pressar värderingen av framtida vinster. Det tydligaste exemplet är börssuccén Evolution Gaming som har tappat 10% på två dagar, men även börsfavoriter som Embracer, Plejd, Sinch och VNV Global har fått vidkännas kännbara tapp.

Spelbolagen Betsson, Kambi och Kindred får också en släng av sleven medan tillbakagången för de räntekänsliga fastighetsbolagen sannolikt mest är sedvanliga rekyler efter den senaste tidens kursrusningar.

Utifrån ett globalt perspektiv noterar vi att guldet som vanligt tappar när den amerikanska långräntan indikerar förnyad uppgång. Det återstår att se om denna ränta ska återuppta sin långsiktigt stigande trend eller fortsätta pendla sidledes. Att kopparpriset faller i symbios med guldet är dock ovanligt och kan förklaras med starkare dollar och utförsäljningar från strategiska lager. Oljepriset visar däremot påtaglig styrka och det spekuleras till och med om att 100 dollar kan ligga inom räckhåll, vilket vi dock ställer oss skeptiska till.

Världens börser slits mellan finansiella stimulanser/låga räntor och historiskt höga värderingar och det är svårt att peka med hela handen och självsäkert peka ut riktningen. Vi skulle gärna se en rekyl på 5-10% som justerade ned risknivån och skapade attraktiva köptillfällen.

För närvarande är det ”stockpicking” och val av rätt branscher som avgör avkastningen. Vi ser minskad sannolikhet för en snar börsuppgång och vet inte om den svenska börsen kommer fortsätta pendla eller få en välbehövlig rekyl. Vår grundläggande inställning är dock positiv på medellång sikt och vi ser en eventuell rekyl som ett bra köpläge, då vi inte tror att börsen ännu har nått sin långsiktiga toppnivå.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories