”Bottenläget på börsen utmanas ännu en gång…”

Vi skrev föregående vecka att vår bedömning var att den svenska börsen sannolikt befann sig ett tradingintervall som var en bottenformation under bildande.

Det var för tidigt att peka med hela handen, men vi ansåg att höstens volatila börsutveckling hade förutsättningar att utkristalliseras till en bottenfas från vilken en mer långsiktig börsuppgång sedan kunde sin början. Det var dock välbetänkt att än så länge ha en betryggande likviditet och vara beredd på att ovanstående bottennivå mycket väl tillfälligt kunde underskridas med en minipanik/nedgångsfas som följd innan marknaden efterhand blev så nedpressad att den gav goda förutsättningar för en positiv börsutveckling.

I slutet av föregående vecka utmanade marknaden (OMXS30) årslägsta för sjätte gången sedan början av mars. Varje uppgångsfas sedan dess har nått upp till en något lägre topp än den föregående medan bottennivån varit i det närmaste konstant mellan 1850 – 1900 punkter (nu 1897) och börsens beteende kan beskrivas som ett tradingintervall med måttlig negativ lutning.

Vi befinner oss i en ”hard penny market” där fokus inte ligger på positiv avkastning utan på att begränsa förlusterna. Har man som placerare följt det klassiska rådet och envist ”suttit stilla i båten” hela året med en fullinvesterad portfölj blir detta agerande allt mer mentalt påfrestande med en stigande oro för fortsatt nedgång och en känsla av modfälldhet om hur länge det ska dröja innan det sker en långsiktig vändning uppåt. Vad detta kan innebära för börsutvecklingen återkommer vi till i slutsatsen.

Den svenska tioårsräntan steg snabbt och mycket under andra hälften av augusti och har därefter behövt pausa/rekylera. Rekylen har dock i det närmaste uteblivit och räntan biter sig envist fast runt sommarens toppkurser och ser ut att kraftsamla inför uppgång till nya toppnivåer.

Den svenska 10 årsräntan utmanar sålunda toppen på sitt tradingintervall medan den svenska börsen (OMXS30) istället utmanar botten i sitt intervall. Det råder för närvarande en nästan perfekt inverterad relation mellan räntan och börsen och bryter räntan uppåt lär börsen därmed göra motsatsen.

Europa som helhet har ett beteendemönster som är snarlikt Sveriges medan den breda USA marknaden (S&P 500) och även mer teknologiorienterade Nasdaq ger ett något mer stabilt och än inte ett positivt intryck.

Studerar vi historien brukar september och oktober tillhörs årets sämsta månader och för S&P 500 infinner sig denna period mellan den 6/9 till den 25/10 och ovanligt många kännbara börsnedgångar har inträffat just under denna period.

Med den rådande osäkerheten om tillväxt, konjunktur, energipriser, inflation och ränteutveckling som utmärker de finansiella marknaderna är det naturligt att börserna i USA, Europa och Sverige uppvisar nervositet, volatila och svårprognosticerade kursrörelser. Det är fortfarande plausibelt att den svenska börsen redan har nått sitt bottenläge, men vi har blivit mer tveksamma om så verkligen är fallet.

Förutom den ovan beskrivna osäkerheten, ränteutvecklingen och att vi har påbörjat årets säsongsmässigt sämsta börsperiod så inger den svenska börsens beteende inte förtroende. Den negativa dynamiken är tydlig och uppgången från den 9/5 till den 5/6 varade i fyra veckor, men eliminerades med lätthet och mer därtill på bara en dryg vecka. Samma mönster ser vi för sommaruppgången under juli och halva augusti, dvs. närmare sju veckors uppgång under huvudsakligen låg volym. Även denna uppgång utraderades effektivt på bara knappt två veckor och det är uppenbart att börsen får kämpa sig uppåt under möda och besvär, medan nedgångarna är snabba och smått brutala till sin karaktär.

Efter den senaste nedgångsfasen ända ned mot botten av tradingintervallet så har den svenska börsen bara studsat upp marginellt och visar tecken på att bita sig fast runt denna bottennivå och bilda vad vi kallar en balanspunkt, dvs. en kortvarig konsolideringsfas under låg volatilitet. Detta beteende är ett varningstecken på att det rådande intervallet riskerar att brytas på nedsidan, vilket kan medföra ett flockbeteende med en kännbar utskakning/minipanik som följd.

Vi ser dock eventuellt fortsatt börsnedgång mer som köp- än som säljläge, då vår lista med attraktivt värderade svenska och internationellt aktier växer för varje dag.

Den kommande börsperioden går bland annat under namnet ”Bear Market Killer” och vi tror som tidigare att höstens volatila börsutveckling har förutsättningar att transformeras till ett bottenläge från vilken en mer långsiktig börsuppgång sedan kan sin början, men ser ökad risk för en shakeout/minipanik om 5-10 % under september/oktober. En sådan utveckling skulle dock sannolikt utgöra ett mycket attraktivt tillfälle att vara offensiv på köpsidan.

 

C-G Gyllenram

Ability Asset Management

 

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier