Kontakt

Marknadsbrev.se
c/o Ability Asset Management

Lilla Bommen 1
411 04 GÖTEBORG

Tel: 031-15 45 65
Fax: 031-15 45 70
E-post: info@marknadsbrev.se
www: Ability Asset Management


Ansvarsbegränsning
Rekommendationer och åsikter i publikationer från Marknadsbrev.se grundar sig på information och analys som bedöms som tillförlitlig. Alla framförda rekommendationer och synpunkter bygger på bedömningar som kan förändras från tid till annan. Någon garanti för deras riktighet eller utfästelse att rekommendationer kommer att utvecklas såsom förväntat lämnas inte. All handel på aktie, råvaru- och valutamarknaderna är förknippad med risk och Marknadsbrev.se ansvarar inte på något sätt för de investeringsbeslut som texten i marknadsbreven kan ge upphov till. Medarbetare på Marknadsbrev.se kan i enlighet med företagets policy ha placeringar på de marknader som kommenteras och analyseras.