Dags att skaka hand med verkligheten

Vi skrev veckan före påsk att i en parabolisk positiv trend så kunde index fortsätta uppåt av bara farten, vilket innebar att den svenska börsen (OMXS30) kunde stiga med ytterligare 4-5%, dvs. upp mot 2300 punkter (då 2186), men det var inget som vi tog för givet och vi ville därför dansa nära utgången.

Vi noterade att utvecklingen för den amerikanska obligationsräntan i USA i samklang med S&P 500 var nyckelfaktorerna för den kommande globala börsutvecklingen. Lyckades USA börsen konsolidera och bita sig fast runt årshögsta för att sedan med kraft och volym ta ytterligare ett steg uppåt borde detta dra med sig den svenska börsen (OMXS30) ytterligare norrut och förstärka det pågående euforiska beteendet.

Det som fick USA att lyfta under Skärtorsdagen och Påskdagen var att sysselsättningen steg med runt 900 000 personer i mars i samklang med att inköpschefsindexen landade på oväntat höga nivåer När den amerikanska obligationsräntan inte steg på denna starka konjunkturoptimism fick placerarna det bästa av två världar, dvs. bra konjunktursiffror och lugn ränteutveckling.

Inom kort kommer marknaderna att få skaka hand med verkligheten när delårsrapporterna för första kvartalet presenteras. Det vore en underdrift att påstå att förväntningarna är högt ställda utan det är istället en uppenbar förutsättning för vidare börsuppgång – i nuvarande tempo – att både de faktiska siffrorna överträffar förväntningarna samt att det presenteras tydligt positiva framtidsbilder.

Redan nu på fredag visar Nobina sitt resultat och Industrivärden sitt substansvärde. Veckan därpå är det dags för bl.a. Dustin, Creades, Bure och Öresund. Det är dock först om två veckor som rapportfloden börjar på allvar och som sedan avslutas med en tsunami i slutet av april. Samtidigt med denna vanligtvis positiva börsmånad når utdelningssäsongen zenit och april kommer sålunda bli en mycket hektisk period på börsen.

Gör vi en global överblick och börjar med USA så lyckades den breda marknaden, S&P 500, just med det som var förutsättningen för fortsatt börsoptimism, dvs. att efter en konsolideringsperiod på närmare två månader först bita sig fast runt årshögsta för att därefter med hjälp av bland annat Facebook, Google och Microsoft lyfta till en ny toppnivå.

Vi har tidigare utförligt beskrivit hur just tungviktarna Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft och Netflix har korrigerat den förutvarande orealistiska uppgångstakten genom att börja pendla i tradingintervall under flera månaders tid. Facebook, Google och Microsoft har nu brutit ut på ovansidan av sina tradingintervall medan Apple, Amazon och Netflix fortfarande intervallpendlar om dock med en viss positiv underton.

Den teknikorienterade Nasdaqbörsen testar, men har inte lyckats passera ”all time high” från den 12/2. För att detta ska lyckas lär det först vara nödvändigt med en paus och sedan en klart positiv rapportperiod. Här är Tesla onekligen en joker där synen på vad som är aktiens rätta värde har en spännvidd från 150 dollar upp till 3000 dollar jämfört med den nuvarande kursen 670 dollar.

I Europa är det som vanligt Tyskland och Frankrike som ledder uppgången medan Spanien släpar efter. Studerar vi ett brett index med 600 ingående europeiska bolag så är det först denna vecka som index äntligen har nått upp till samma nivå som före Covid 19.

I Asien framträder en påtagligt splittrad bild. Kina som började året med en uppgång på runt 16 % har tappat hela denna och försöker nu etablera en bottennivå. Japan har däremot lyckats bibehålla årets uppgång och har bildat ett tradingintervall medan Vietnam gått från klarhet till klarhet och efter en kortvarig rekyl på nästan 20 % i januari fortsatt sin rusning uppåt not nya höjder.

Vi tror som tidigare att den svenska börsen (OMXS30) kan nå upp mot 2300 punkter (nu 2229) dvs. stiga ytterligare 3-4 %. Att 2021 som började sin uppgång från ”all time high” ska utvecklas starkare än den euforiska och närmast hysteriska uppgång som avslutade it-bubblan och internethysterin 1999 bär inte sannolikhetens prägel och frågan är framförallt inte om utan när det inträffar en kännbar rekyl.

I den euforiska och flödesstyrda marknad som vi befinner oss i just nu med Q1 rapporterna om hörnet är det svårt att prognosticera när denna inträffar. Vi är med på börståget, inväntar ytterligare viss parabolisk uppgång, men fortsatt stigande kurser gör oss allt mer försiktiga, benägna att realisera vinster, öka likviditeten, minska risken och öka beredskapen inför den rekyl som med stor sannolikhet är under uppbyggnad.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier