En hälsosam rekyl inför vidare börsuppgång…

Vi skrev för två veckor sedan att även om Sverige för tillfället inte visade framfötterna på riktigt samma vis som USA och Europa såg vi det mest som en tidsfråga innan den svenska börsen började röra sig mer tydligt uppåt. De mindre och mellanstora bolagen samt nedpressade branscher kunde efterhand ge stöd till en bred uppgång i symbios med en gynnsam ränteutveckling.

Slutsatsen för Sveriges del var att det femte försöket för både OMXS30 och den breda svenska marknaden att bryta upp till nytt årshögsta hade lyckats och att det efterhand fanns en god sannolikhet för vidare uppgång.

Prognosen har fallit väl ut och OMXS30 (storbolagsindex) har nu testat av toppnivån från början av januari 2022 och har i samband med detta fått vidkännas vad som sannolikt är en mindre och hälsosam rekyl. Detta beteende är logiskt och naturligt för att dels ”vädra ut” marknadens överköpthet, dels samla kraft och konsolidera inför nästa uppgångsfas.

Vad gäller börsen som helhet (den breda marknaden) är det dock nästan 14 % kvar till den historiska toppnivån och studerar vi småbolagsindex (Xact Svenska Småbolag) så är det så mer än 30% kvar till toppen.

När vi studerar de olika sektorerna fortsätter den klart övervägande delen av de större svenska verkstadsbolagen röra sig uppåt i positiva trender. Volvo har på sig ledartröjan och det är bara Epiroc och Hexagon som ännu rör sig sidledes. Även de fyra storbankerna har lovande beteendemönster, som indikerar att det finns en god sannolikhet att de kommer fortsätta trenda uppåt med Swedbank i täten tätt följd av SEB.

Ränteutvecklingen för de svenska långräntorna har följt sina amerikanska och europeiska motsvarigheter och varit stigande under januari och februari om än utan större kraft och styrka. Vi har därför inte varit oroliga för den långsiktiga utvecklingen, men den långsamt gnagande trenden uppåt har varit en våt filt över branscher av räntekänslig karaktär.

Den senaste veckan har dock räntemönstret blivit tydligt mer positivt då den stigande kurvan fått en tydlig knäck nedåt i USA, Europa och Sverige. För den svenska börsens del märks detta i ett ökat köpintresse för fastighetsbolagen, som efter en nedgångsfas under årets första månader nu visar indikationer på bottenkänning. Fortsätter långräntan nedåt kommer detta ge stöd till börsutvecklingen och även skapa förutsättningar för att många småbolag och inte minst de av konsumentnära natur kan börja vädra morgonluft.

Under sista veckan i februari passerade S&P 500, Nasdaq och Dow Jones sina tidigare toppnoteringar och med hänsyn till dessa trenders branta lutning var det fullt naturligt med en viss rekyl innan vidare uppgång. Under gårdagen skakade det till lite på de amerikanska börserna med ett tapp för S&P 500 på som mest 1,5% innan marknaden stängde på minus 1 %.

Varken börserna i Europa eller i Sverige visade dock någon större oro dels för att ränteutvecklingen pekade år rätt håll, dels för att turbulensen var fokuserad på de stora jättarna som Amazon, Apple, Google, Microsoft och Tesla medan Meta (Facebook) och Nvidia var stabila.

Att det kunde komma ett säljtryck i dessa bolag och en sektorrotation mot mer traditionella bolag som de stora verkstadsbolagen Caterpillar, Ingersoll-Rand och volvokonkurrenten Paccar samt storbanker som Bank of America, Citigroup och JP Morgan låg i ”farans riktning”. På dagens börs fortsatte denna utveckling men under ordnade former och både S&P 500 och teknikorienterade Nasdaq ligger i skrivande stund på ett tydligt plus.

I Europa är det som i USA och Sverige storbolagen som för närvarande leder börserna uppåt och på global basis är det Indien och Japan som visar mest styrka medan Kina efter en stimulansunderstödd uppgång i varje fall tillfälligt har tappat tempo.

Ur ett konjunkturellt perspektiv är det värt att framhålla att både olja och koppar efter tydliga nedgångar bildat långvariga bottenfaser och nu indikerar att utbrott uppåt från dessa faser blivit allt mer sannolika. Från ett inflationsperspektiv är detta negativt, men lär motverkas av att viktiga jordbruksvaror som majs, soja och vete rör sig i motsatt riktning.

Vad gäller den svenska börsen (OMXS30) befinner denna sig i en tydligt positiv trend som nu utmanar ”all time high” från januari 2022. Den rekyl vi har sett de senaste dagarna har varit klart återhållsam och av hälsosam karaktär. Det kan dock behövas viss ytterligare konsolidering innan det är dags för nästa uppgångsfas.

I detta börsläge brukar kvalitetsaktier i storbolag som ligger i tydligt positiva trender vara ett bra receptet för en gynnsam avkastning. När riskaptiten fått ett starkare fäste i samklang med fallande räntor lär dock köpintresset flyttas allt mer mot börsens mindre och mellanstora bolag.

 

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

 

 

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier