”En ovanligt positiv cocktail för börsen…”

Vi skrev föregående vecka att både den svenska börsen (OMXS30) och dess europeiska motsvarigheter var i fortsatt behov av konsolidering så att de underliggande positiva trenderna erhöll en mer rimlig lutning inför vidare uppgång. Brasklappen var naturligtvis att den fortsatta rapportperioden inte fick göra investerarkollektivet allt för besviket.

Vi var bekväma med vår positiva syn på årets börsutveckling och hade satt kassan i arbete i kvalitetsaktier där fundamenta och timing samverkade. Vi blev heller inte förvånande om årets börs skulle överraska på uppsidan inte minst beroende på den stora mängd kapital som fanns på sidlinjen och där oron över att missa en börsuppgång tilltog allt mer.

De avgörande variablerna för en sådan positiv utveckling är räntebeskeden från USA:s centralbank och ECB, konjunkturutvecklingen samt en bra rapportperioden. Naturligtvis ska dessa faktorer helst samverka i en positiv symbios och det verkar faktiskt som att just detta håller på att inträffa, vilket förklarar börsglädjen i USA, Europa och Sverige.

Federal Reserve höjde som väntat räntan med 0,25% och meddelade samtidigt att fortsatta räntehöjningar var nödvändiga för att kunna nå inflationsmålet. På grund av detta uttalande tappade S&P 500 närmare 1% på bara någon minut, men när Jerome Powell indikerade att dörren var öppen för färre räntehöjningar framöver om inflationen föll tillbaka snabbare än väntat tvärvände index uppåt till nästan plus två procent för att stänga på plus 1,05% vid onsdagens handel.

Marknaden tolkade beskedet som att toppen för räntorna var mycket nära och verkar nu tro att inflationstakten kan tyglas mer effektivt än förväntat, vilket också det avtagande lönetrycket indikerar.

Den tidigare så allmänt utbredda uppfattningen att de amerikanska räntehöjningarna skulle tvinga fram en lågkonjunktur kommer därmed alltmer på skam.  Marknaden minskar nu tydligt sitt fokus på inflationsutvecklingen samtidigt som oron om konjunkturen och bolagens framtida vinstutvecklingen har dämpats påtagligt. Efter flera positiva rapporter från verkstadsbolagen inte minst i Sverige har rädslan hos många aktörer om ogrundad optimism med stor risk för besvikelser och nedrevideringar börjat bytas till sin motsats.

Räntebeskedet från den europeiska centralbanken under torsdag eftermiddag innebar som väntat en höjning med 0,5% och en planerad höjning i samma storlek i mars. Den mjukare tonen än väntat om eventuellt ytterligare framtida höjningar tolkades som att även ECB liksom Federal Reserve anser att räntetoppen är nära.

Detta fick till följd att både de europeiska och svenska tioårsräntorna föll med besked och då inte minst i Europa med en räntenedgång på 0,20%. Uppgångarna för fastighetsbolagen accelererade och den svenska börsen som helhet steg under mycket hög volym med ytterligare runt en procent efter ECB:s besked.

Rapporterna från Apple, Amazon och Google släpptes först efter USA-börsens stängning igår och alla tre blev rapportbesvikelser med nedgångar i efterhandeln på 3-5%. Detta kommer lägga sordin på den rådande börsyran, men de pusselbitar som vi har väntat på för att kunna bekräfta de långsiktiga positiva trendbrotten på den breda amerikanska marknaden, S&P 500, och teknikorienterade Nasdaq har fallit på plats.

Både två- och tioårsräntorna i USA förefaller ha skapat tydliga toppformationer medan bilden fortfarande inte är lika entydig i Europa och Sverige även om mycket talar för att utvecklingen går åt samma håll.

Räntebeskeden från USA:s centralbank och ECB, konjunkturutvecklingen samt den positiva rapportperioden samverkar nu i en ovanligt positiv börscocktail som ger förutsättningar för fortsatt stigande positiva trender på börserna.

Detta lär dock inte innebära att marknaderna fortsätter att rusa på uppåt i oförminskad takt, men att de sannolikt kan sträva på norrut och göra 2023 till ett bättre börsår än vad de flesta förväntat sig. Sannolikt finns det fortfarande en betydande mängd kapital på sidlinjen där oron över att missa börsuppgången nu har övergått till något som liknar köppanik.

Vi är fullinvesterade och tror att marknadsläget kommer övergå till klassisk sektorrotation när den nuvarande euforin börjar dämpas. Defensiva branscher som läkemedel, livsmedel, teleoperatörer och bank möter nu minskat intresse och säljtryck medan teknik, tillväxt, fastigheter och verkstad jagas av köparna. Detta kommer efterhand att öppna upp för vinsthemtagningar och omplaceringar, vilket är ett sundhetstecken i en positiv primärtrend samtidigt som det ger goda möjlighet för stockpicking och förtjänstmöjligheter för aktiva placerare.

C-G Gyllenram

Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier