En överköpt marknad med underliggande styrka….

Vi skrev för två veckor sedan att vi inte såg någon anledning att ändra vår positiva syn på börsutvecklingen, var fortsatt fullinvesterade och betraktade den rådande konsolideringen på den svenska börsen som en kraftsamlingsfas inför en fortsatt positiv börs.

Prognosen har fallit väl ut och både storbolagsindex och den breda marknaden har nått upp till nya årshögsta noteringar. Efter föregående veckas markanta uppgång hade dock börsen blivit påtagligt överköpt, dvs. stigit för mycket och för snabbt. Den branta lutningen för den positiva börstrenden framstod som i det närmaste ohållbar förutom i ett kort perspektiv för om börsen fortsatte att stiga i samma takt skulle detta innebära en uppgång på en bra bit över 100% det kommande året.

Enligt våra simuleringar/modeller var sannolikheten hög att marknaden var rekylmogen och vi nyttjade därför osthyveln och skalade av (tog) vinst i vissa storbolag. Samtidigt som sannolikheten var hög för en nedåtrekyl fanns det emellertid goda möjligheter att den förväntade avkylningen skulle bli av karaktären ”hälsosam rekyl”, dvs. en återhållsam nedgång under en begränsad tidsperiod. Inträffade detta såg vi ett förnyat köpläge med vidare uppgång i sikte.

I onsdags kväll beslöt den amerikanska centralbanken som väntat att lämna styrräntan oförändrad, men det blev en positiv överraskning när både ränte- och inflationsprognosen sänktes, vilket medförde att marknaden drog slutsatsen att räntehöjningsperioden definitivt är överstånden. Centralbankschefens Jerome Powell mjuka ton vid den efterföljande presskonferensen bidrog inte på något vis till att minska marknadens glädje och räntenedgången och börsuppgången i USA samverkade i harmonisk symbios.

Att den amerikanska tioårsräntan nått sin topp indikerades redan med hög sannolikhet vid inledningen av november, då den stigande ränteutvecklingen fick ett tydligt och distinkt trendbrott. Höstens påtagliga börsuppgång i USA, Europa och Sverige började av naturliga skäl vid samma tidpunkt och har sedan fortsatt för att under den senaste veckan börja visa euforiska tendenser när underinvesterade placerare fått köppanik och hämningslöst drivit kurserna uppåt och det var detta beteende som fick sannolikheten för en rekyl att lysa rött.

Trenden för S&P 500 och Nasdaq är tydligt uppåt och om det inte inträffar en rekyl efter onsdagens glädjebesked från Jerome Powell, så behövs det åtminstone en paus och konsolidering som gör att den underliggande positiva trenden får en mer rimlig och uthållig lutning. Det är inte storbolagen i USA som visar framfötterna utan det är småbolagsindexet Russel 2000 som visar genuin styrka med en uppgång på 3,45% under onsdagen och med 2,72% under gårdagen medan S&P 500 och Nasdaq under torsdagen bara avancerade med 0,26 respektive 0,17%.

Denna utveckling framgår tydligt när vid studerar ”Big Seven” där Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook) och Microsoft under torsdagens handel visade smärre minus, Apple och Nvidia marginella plus och endast Tesla lyckades åstadkomma en tydlig uppgång. I Sverige syns ett likartat, men inte lika distinkt beteendemönster. Storbolagen visade överlag plustecken under gårdagen, men den breda marknaden utvecklades klart bättre och småbolagsindex allra bäst.

För en svensk placerare är kronförstärkningen problematisk vid placeringar i amerikanska aktier, då kronan mot den amerikanska dollarn stärkts från 11,23 i början av november till som lägst 10,19 under gårdagen och det ser ut som att kronförsvagningen befinner sig i en långsiktig ”toppformation” som efterhand gör fortsatt kronförstärkning sannolik.

Det mycket mjuka och överraskande räntebeskedet från USA har skapat en genuin optimism hos investerarkollektivet, men den rådande börsuppgången startade redan för sju veckor sedan och de senaste dagarnas uppgång framstår som ett tillfälligt crescendo.

Den positiva ränteutvecklingen, den ökande sannolikheten för ekonomisk mjuklandning och marknadens underliggande styrka talar dock för att 2024 kan bli ett börsår som överraskar på uppsidan.

Om det inte inträffar en rekyl efter torsdagens markanta uppgång på den svenska börsen så behövs det, som i USA, åtminstone en paus och konsolidering som gör att den underliggande positiva trenden får en mer rimlig och uthållig lutning. Med en positiv börs i ryggen finns det dock köplägen som vi har nyttjat, men det gäller att i nuläget agera uttalat selektivt med omsorgsfull stockpicking tills marknaden samlat kraft inför en förnyad uppgångsfas.

 

C-G Gyllenram

Ability Asset Management

 

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier