FED, Apple och sysselsättningen styr börsen

Vi skrev föregående vecka att den resterande delen av den amerikanska rapportperioden, inflationsutvecklingen och centralbankens räntebesked var avgörande faktorer för den långsiktiga börsutvecklingen i USA. Tioårsräntan föreföll befinna sig i en toppformation och S&P 500 i en bottenformation och om tradingintervallet för räntan tydligt bröts på nedsidan var detta en möjlig katalysator för en mer varaktig börsuppgång.

Vi hade successivt blivit mer positiva till börsutvecklingen i Sverige och kassan var nyttjad. Den så förväntade lågkonjunkturen lyste än så länge med sin frånvaro och räntetoppen kom allt närmare, varför mer verkstad, mindre bank och fler amerikanska innehav framstod som en gynnsam samansättning.

I skrivande stund har inte den amerikanska centralbanken levererat sitt räntebesked, men förväntningarna pekar tydligt på att Federal Reserve höjer styrräntan med ytterligare 25 punkter och det marknaden med stor spänning vill ha svar på är om FED kommer indikera en paus – efter att tio raka räntehöjningar – samt när och på vilken nivå räntetoppen kommer infinna sig.

Idag bekänner den Europeiska Centralbanken färg och det finns en betydande osäkerhet om storleken på räntehöjningen, men här vore en höjning med 50 punkter inte förvånande samt att ECB därtill indikerar fortsatta höjningar.

I morgon publiceras de viktiga amerikanska arbetsmarknadssiffrorna för april och utvecklingen av löner och sysselsättning blir ytterligare en viktig pusselbit för ränteutvecklingen.  Marknaden väntar sig en viss försvagning av sysselsättningsökningarna medan man tror att både arbetslösheten och löneökningarna kommer ligga stabilt. Skulle siffrorna visa på en markant annorlunda utveckling kan vi få se ränterörelser av dignitet på fredag eftermiddag.

Studerar vi beteendemönstren för både två- och tioårsräntan i USA visar bägge ovanligt tydliga indikationer på att befinna sig befinna sig i toppformationer. Tioårsräntan har nio gånger försökt bryta ned under botten i det rådande tradingintervallet/toppformationen, som varit i kraft sedan september 2022 och denna räntenivå har därför en viktigt psykologisk signifikans.

Mönstret för tvåårsräntan är likartat, men inte lika distinkt. Om vi analyser dessa obligationsräntor på samma sätt som för aktier skulle vi se en tydlig sannolikhet för nedgång. Ränteutvecklingen skapar viss press nedåt på dollarkursen, men ger samtidigt stöd för en positiv amerikansk börsutveckling. För motsvarande räntor i Europa och Sverige är beteendemönstret liknande, men här finns fortfarande en viss om än inte distinkt stigande tendens.

Idag kommer USA:s viktigaste delårsrapport, dvs. Apple och med hänsyn till att detta bolag är ohotat störst av teknologijättarna så kan resultat, tillväxt, orderingång och framtidsutsikter ha en direkt börspåverkande effekt. Från årsskiftet har Apple rört sig i en väl definierad positiv trend som mycket väl kan fortsätta, men då krävs det att aktiekursen har kraft att utmana det utbud som gör sig gällande strax ovanför dagens kursnivåer.

S&P 500 liksom Nasdaq har i det närmaste gjort på stället marsch under hela april och bildat positiva balanspunkter, dvs. kortvariga och snäva tradingintervall med låg volatilitet i den över delen av de rådande bottenformationerna.

För en positiv börsutveckling krävs det att S&P 500 med kraft och volym stiger 110 punkter till från 4090 till 4200 och därmed med besked bryter upp från sin långvariga bottenfas. Motsvarande nivå för Nasdaq Composite är 12 200 punkter och vi måste vi invänta räntebeskeden, Apples rapport och arbetsmarknadssiffrorna för att se om dessa siffror kan vara de nödvändiga positiva katalysatorerna för en förändring av marknadsläget i USA från bottenformation till en positiv och stigande börstrend.

Delårsrapporterna i Sverige för de stora och viktiga sektorerna verkstad och bank har fallit väl ut och överraskat positivt. Trots detta så har den svenska börsen (OMXS30) de tre senaste veckorna envist bitit sig fast runt 2250 punkter utan att lyckats passera denna utbudsnivå. Detta är en svårforcerad motståndsnivå som marknaden under innevarande år försökt passera sex gånger utan att lyckas.

Minskad volatilitet är dock ett positivt börsmönster som vanligtvis indikerar en marknad som kraftsamlar för vidare uppgång, men Sverige lär följa USA i fotspåren. USA börserna reagerade måttligt negativt på att Jerome Powell i samband med gårdagskvällens räntebesked var något mer ”hökaktig” avseende det eventuella behovet av ytterligare någon räntehöjning.

Vi ser en god sannolikhet för en positiv börsutveckling, men fredagens sysselsättningssiffror och inkommande inflationsdata kommer vara mycket viktiga för börsutvecklingen. Det går tyvärr aldrig att ta något för givet och tills ovanstående besked har presenterats är därför osvuret bäst.

C-G Gyllenram

Ability Asset Management

 

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier