Finns det mer att hämta på börsen?!

Vi skrev föregående vecka att vår prognos om en uppgångsfas på börsen fallit väl ut, men att det var nu som allvaret började och att det var upp till bevis för börsen med huvuddelen av rapportperioden framför sig och med tydliga utbudsnivåer på ovansidan samtidigt som listan på oroshärdar kunde göras lång.

Vi poängterade att det var viktigt med mental beredskap för att börsläget snabbt kunde förändras i samband med de kommande rapporterna, men när vi studerade hur positivt investerarkollektivet agerade både i USA och Europa såg vi fortsatt god sannolikhet för vidare uppgång på den svenska börsen och trodde på en ny ”all time high” under hösten.

Rapportperioden har nu passerat zenit och även om antal intressanta och viktiga rapporter återstår så har vi tillräckligt med underlag för en preliminär uppskattning av utfallet. Överlag så har rapporterna levt upp till förväntningarna med omsättningar enligt förväntan och med resultat som ofta varit något högre än estimaten.  Bolagen har arbetat hårt med komponentbristen, kostnadsreduceringar och att försöka föra över prisökningarna till sina kunder. Att ”bara” leverera en rapport i linje med förväntningarna har i dock flera fall inte räckt till för en positiv kursreaktion utan att marknaden har velat se fler pusselbitar på rätt plats för att aktien ska stiga.

De företag som har lyckats med ”femklövern”, dvs. omsättning och vinst över förväntan samt ökande orderingång, strikt kostnadskontroll och genomförda prishöjningar har dock belönats med stigande kurser. Bra exempel på sådana rapporter är de som levererades från byggbolaget Peab och verkstadsbolaget Trelleborg under gårdagen och som lyckades pricka in det mesta rätt. Marknaden gillade verkligen följande kommentar från Peab:

”Lönsam tillväxt och hög orderingång sammanfattar årets tredje kvartal. Rörelsemarginalerna fortsätter att förbättras inom såväl entreprenadverksamheterna som bostadsutveckling.”

Trelleborgs besked om stark utveckling under tredje kvartalet med en försäljningsökning om 15%, stigande rörelsemarginal, att Q3 2021 var det bästa tredje kvartalet någonsin och att orderingången var fortsatt god i de flesta regioner applåderas också av marknaden och både Trelleborg och Peab steg med runt 4% vardera på en i övrigt svag börs.

När SKF i tisdags däremot informerade om att bolaget under Q4 förväntade sig fortsatta utmaningar med kostnadsinflation och leveransbegränsningar och att efterfrågan inom fordonsverksamheten kommer fortsatt vara osäker med leveransbegränsningar och produktionsförseningar, så blev kursreaktionen minus 7%.

När vi ser på börserna ur ett globalt perspektiv ser vi ingen anledning att justera den positiva syn på börsutvecklingen som vi gett uttryck för de senaste veckorna vecka. Den breda marknaden i USA, S&P 500, har som förväntat lyckats nå en ny ”all time high och den tekniktunga Nasdaqbörsen är i färd med att göra samma sak inte minst med hjälp av Google och Microsoft, som bägge noterade uppgångar på 4-5 % under gårdagen efter tydligt positiv rapporter.

Studerar vi ett index över de 600 största bolagen i Europa så visar detta också en positiv bild där en årshögsta notering bara en hårsmån bort. Det är viktigt att även den fordonstunga Frankfurtbörsen visar ett liknande positivt beteendemönster, då just fordonsindustrin upplever extra stark motvind med höjda materialkostnader, komponentbrist och logistikproblem.

Den amerikanska 10-åriga räntan har fallit till tillbaka och ligger för närvarande inte i fokus för placerarnas intresse utan den övergripande frågan är istället hur snabbt komponentbristen och fraktproblemen kan åtgärdas och om den minskade försäljning som detta har medfört verkligen kommer tillbaka eller om den starka efterfrågan kommer mattas av innan dessa problem är lösta.

Om den underliggande efterfrågan håller i sig, komponentbrist och fraktpriser efterhand normaliseras, konjunkturen håller tempot uppe och inflationen/ränteuppgången blir balanserad så ser förutsättningarna för både global och svensk börsutveckling positiva ut.

Ser vi specifikt på den svenska börsen (OMXS30) så är den i dagsläget något överköpt och har en mer trevande utveckling än både USA och Europa. För närvarande så påverkas börsen negativt av vinsthemtagningar efter de senaste veckornas uppgång och av utbud från de aktörer som köpte i somras och som nu kan kliva av tidigare förlustpositioner.

Den långsiktiga börsutvecklingen är svårbedömd, men lyckas den svenska marknaden bita sig runt nuvarande indexnivå, vilket är sannolikt med stöd av Europa och USA, så tror vi att rapportperioden och de framtida vinstutsikterna har visat sig vara tillräckligt bra för en positiv höstbörs med fortsatt rörelse norrut och med passage av den svårforcerade utbudsnivån runt 2400 punkter som återfinns drygt 3% högre upp.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories