Flocken, Fom och Tina skapar köppanik…!

Föregående vecka skrev vi att konjunktur- och börsoptimismen ånyo flödade i samband med att allt fler länder öppnade sina gränser och lättade på sina restriktioner. Förhoppningar om vaccin och nya stora stimulanspaket bidrog ytterligare till den nyvunna optimismen. Investerare med oplacerad likviditet letade febrilt efter avkastning och försökte hitta aktier som fortfarande framstod som köpvärda för att kunna ta del av börsuppgången.

Vi noterade att börserna var kortsiktigt överköpta och att en paus därmed var fullt möjlig, men bedömde att det under en period fanns mer att hämta på uppsidan. För den svenska börsens del kunde index (OMXS30) mycket väl stiga runt 100 punkter (6-7%) till nivån 1700. Om detta scenario infriades skulle dock risknivån stiga betydligt och när vi sedan började närma oss Midsommar öka sannolikheten för en kännbar sommarnedgång,

Prognosen har fallit väl ut och den svenska börsen (OMXS30) stängde under gårdagen på 1709 punkter, vilket innebär att vår målkurs har uppfyllts. Det vi ser nu är eufori i samklang med köppanik, vilket är en kraftfull psykologisk kombination. Till detta kan vi även lägga ”Tina” och ”Fom”.

Den köppanik (eufori) som vi ser för närvarande kommer dock inte i närheten av den säljpanik som rådde för 2-3 månader sedan då rädslan för Covid 19 stod i zenit. Vetenskapliga psykologiska experiment har visat att placerare i genomsnitt upplever det dubbelt så obehagligt att förlora pengar jämfört med hur lustfyllt det upplevs att tjäna dem. Börsuppgångar som varit i kraft under flera år kan evaporeras under några få månaders tid när flockbeteendet får härja fritt och vår ”reptilhjärna” tar befälet över prefrontala cortex, som är den del av vår moderna hjärna där våra logiska, rationella och eftertänksamma beslut fattas.

Det är få placerare (utom de med blankningspositioner) som måste köpa aktier när kurserna stiger och även om man kan uppleva en påtaglig besvikelse och frustration att stå utanför en marknad som rusar uppåt med missade vinster som följd, så upplevs sällan stigande kurser som ett direkt hot mot ens tillvaro och livssituation, som skarpt fallande kurser de facto kan innebära.

Vi har tidigare skrivit att börsen är bipolär med schizofrena tendenser, dvs. marknaden söker ständigt efter balans, men ofta har svårt att hitta denna och uppvisar istället humörfyllda svängningar, som ur ett rationellt perspektiv är svårförklarade. Det behövs en rejäl dos flockpsykologi för att göra börsens beteende begripligt. Vi människor är per definition flockdjur och när vi är osäkra, känslorna styr och vet inte hur vi ska agera gör vi ofta såsom vi har gjort sedan urminnes tider, dvs. vi följer flocken och gör som alla andra gör, dvs. säljer när det är panik och köper när det är eufori.

Även om psykologin vid uppgångar inte är lika kraftfull som vid nedgångar är det just nu ”Fom” som styr investerarkollektivet. Detta begrepp står för ”fear of missing out” (profits). Som alltid är det rädslan som styr; rädslan att ligga likvid, vara utanför marknaden och missa uppgången samtidigt som de som ligger inne på marknaden är rädda att sälja för tidigt och ”lämna pengar på bordet”.

För 2-3 månader sedan kunde man nästan stapla domedagsprofetiorna på hög med det ena scenariot värre än det andra och med prognoser som indikerade nedgångar långt under bottennivåerna från mitten av mars. Det gick inte att bortse från dessa scenarier, då de i flera fall var författade av mycket kunniga, erfarna och respekterade investerare som är värda att lyssna på. När dessa aktörer som t.ex. amerikanska Goldman Sachs (en av världens ledande investmentbanker) ”tvingas” byta fot då den befarade nedgången vägrar att manifestera sig skapar detta en köpeufori som den vi just nu bevittnar.

Kompletterar vi till slut situationen med ”Tina” – There is no other alternativ (than stocks) om man vill ha avkastning med gigantiska räddningspaket som pressat ned räntor och skapat ett överflöd på kapital har vi en perfekt cocktail för nuvarande köppanik.

Trenden på den svenska börsen börjar dock få en ohållbar lutning. Fortsätter den nuvarande uppgången i samma tempo som under de senaste två veckorna kommer index (OMXS30) inom kort med marginal passera årshögsta, som nåddes före pandemin, och visa ett plus på närmare 10 % i år.

Detta är påtagligt osannolikt och ologiskt och vi ser därför en överhängande risk att marknaden inom de närmaste dagarna påbörjar en rekyl om 5-10 %. Vi anser att det nuvarande börsläget skapar ett bra läge för vinsthemtagningar, ökad likviditet, rekyl på nedsidan och väntan på nya köplägen för vi tror att marknaden efter en välbehövlig avkylning kommer söka sig vidare uppåt.

Med vänliga hälsningar och Trevlig Helg
C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories