”Förnyad ränteoro skapar börspessimism…”

Vi skrev föregående vecka att marknaderna inte kunde fortsätta att rusa på uppåt i oförminskad takt, men att de kunde sträva på norrut och göra 2023 till ett bra börsår.

Vi hade en hög aktieandel och bedömde att marknadsläget skulle övergå till klassisk sektorrotation när den rådande euforin började dämpas. Defensiva branscher som läkemedel, livsmedel, teleoperatörer och bank hade mött minskat intresse och säljtryck medan teknik, tillväxt, fastigheter och verkstad jagades av köparna. Detta kunde öppna upp för vinsthemtagningar och omplaceringar samt ge goda möjlighet för stockpicking.

Marknaden tolkade föregående veckas räntebesked från den amerikanska centralbanken som att toppen för räntorna var nära och att inflationstakten kunde tyglas mer effektivt än förväntat. Den mjukare tonen än väntat även från den europeiska centralbanken om eventuellt ytterligare framtida höjningar tolkades också som att räntetoppen i Europa var inom räckhåll.

Den börseufori som ovanstående besked gav upphov till dämpades dock redan i slutet av föregående vecka då siffror från USA visade på en dramatiskt starkare arbetsmarknad än väntat, vilket är en av de viktigaste faktorerna för den amerikanska centralbankens räntebedömningar.

Marknaden såg beskedet som klart negativt ur inflationssynpunkt och efter de föregående dagarnas börsrusning var det naturligt med en kurskorrigering. I den andra vågskolan hade dock risken för en kännbar lågkonjunktur minskat och aktörerna prisade in en mjuklandning i aktiekurserna

Den förväntade rekylen började klart beskedligt både i USA och Europa och efter försiktigt nedåtgående kurser under bara några dagar nådde både Tyskland och Europa som helhet årshögsta under gårdagen.

Både den breda amerikanska börsen, S&P 500, och teknikorienterade Nasdaq visade styrka och indikerade att vidare avancemang uppåt var sannolikt även om detta inte var bekräftat. Trendbrotten av de tidigare så envist nedåtgående börstrenderna var tydliga, men detta innebär inte – liksom i Europa – att marknaderna har fritt fram på uppsidan. Även om vi tror att börser har goda möjligheter att visa framfötterna i år så lär det bli en krokig och volatil vandring.

Europa uppvisade plustecken under gårdagen, Tyskland noterade årshögsta och låg mindre än 5% från ”all time high”. Storbritannien som under de senaste tio åren har varit en osedvanligt tråkig marknad, med en sidledes kursutveckling under större delen av denna period, är dock bäst i klassen och har med kraft passerat sina gamla toppnivåer under inledningen av året.

Även Frankrike, Italien och Spanien har visat liknande styrka som Tyskland, vilket innebär att Europa som helhet utvecklats mycket väl hittills i år och har utklassat USA sedan vändningen uppåt i oktober.

USA började torsdagen med tydliga plustecken, men slutade dagen med lika tydliga minus. Trendbrotten är ännu ohotade, men vi vill inte se en accelererande rekylfas och ett återfall till den tidigare trendmässiga riktningen. Vi tror inte att så blir fallet, men med hänsyn till den snabbt och drastiskt förändrade ränteutvecklingen vågar vi inte ta en sådan utvecklingen för given.

Dagens nedgångar i Europa på något över 1% och en förväntad öppning i USA på runt minus 0,5% andas inte någon större dramatik utan denna återfinns i stället i Sverige där tioårsräntan efter Riksbankens påtagligt hökaktiga agerande har exploderat uppåt och stigit med nästan 40 punkter och därmed utmanar räntetopppen på 2,50 % som nåddes i början av januari.

Om vi studerar två- och tioårsräntan i USA så är det den förstnämnda som ser ut att kunna röra sig vidare uppåt medan tioårsräntan fortsatt ligger en bra bit från toppnivån i oktober. Vi ser samma bild i Europa där den kortare räntan utmanar tidigare toppnivåer medan långräntan har en lugnare utvecklingen.

Den svenska ränteutvecklingen visar därmed en tydligt mer negativ tendens jämfört med både USA och Europa och förklarar den större börsnedgången jämfört med dessa marknader som vi ser idag.

Hushållen blir nu ännu hårdare pressade samtidigt som framtidsförväntningar hamnar på ännu lägre nivåer, vilket hotar den förväntade mjuklandningen av ekonomin.

Frågetecken rörande den ekonomiska utvecklingen, inflationen och räntorna har tilltagit och förklarar det bakslag som vi framför allt ser på den svenska börsen i nuläget.

Vi har därför valt att bli mer försiktiga under veckan och har ökat likviditeten tydligt i kombination med placeringar mot mer defensiva sektorer. Vi tror fortfarande att 2023 kan bli ett bra om än utmanande börsår, men har valt att tydligt dra ned risknivån i ett kortare perspektiv i väntan på nya köplägen.

Ability Asset Management

C-G Gyllenram

 

 

 

 

 

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier