Förnyad ränteuppgång hämmar börsutvecklingen…

Vi skrev föregående vecka att börstrenden i Sverige var tydligt positiv, men efter den snabba uppgången i början av maj hade marknaden blivit överköpt och under de två senaste veckorna konsoliderat i ett snävt tradingintervall. Försöket föregående fredag att notera nytt årshögsta lyckades inte och den svaga amerikanska börsstängningen, säsongsmönstret och ränteutvecklingen var negativa faktorer för den svenska börsen.

De tydligt positiva trender som flera av den svenska börsens största bolag uppvisade i samklang med långsiktigt positiv börsutveckling i USA och Europa, konjunkturoptimism och stigande metallpriser bedömde vi hade större inverkan än den negativa inverkan från säsongsmönstret och ränteutvecklingen i USA.  Vi ansåg att börsen sannolikt hade tillfällig toppkänning och behövde konsolidera ytterligare en tid, men att den därefter sannolikt stod inför en positiv sommar.

Efter en tydlig knäck nedåt av den amerikanska tioårsräntan från slutet av april till mitten av maj, så har uttalanden från medlemmar i Federal Reserve att det kan behövas ytterligare räntehöjningar för att stävja inflationen i kombination med en starkare amerikansk ekonomi än väntat skapat förnyad ränteoro. Vi ser samma beteende även i Sverige och Europa och denna utveckling är naturligtvis hämmande för en positiv börsutveckling.

Efter en nedgång från 4,74% till 4,3% steg den amerikanska tioåringen till 4,64% i onsdags för att under gårdagen rekylera till 4,56%. Det som bekymrar marknaden är om räntan skulle passera den senaste toppen och sedan fortsätta vidare uppåt till 5,0%, som var den långsiktiga toppnivån hösten 2023.

I Europa har redan den senaste räntetoppen redan passeras och den riktigt kritiska nivån här är 3,0% jämfört med 2,67% under gårdagen. I Sverige är dock ränteutvecklingen lugnare med en sidledes tendens med svag positiv lutning.

Vi säger inte att långräntorna ska stiga till den höga nivå som rådde i oktober 2023, men noterar att oron för ett sådant scenario skapat en avtagande riskaptit och att den börsutveckling som vi föregående vecka såg som en tillfällig toppkänning riskerar att övergå till en börsrekyl av lite mer kännbart format, vilket dock utan problem skulle rymmas inom ramen för den långsiktigt positiva börstrenden.

Studerar vi börsutvecklingen i USA så uppvisar den en påtagligt divergerande bild. Med stöd av framförallt Nvidias börsuppgång så befinner sig Nasdaq mycket nära ”all time high”. S&P 500 har en liknande men inte riktigt lika positiv utveckling. Studerar vi istället det klassiska indexet Dow Jones Industrial Average som är mer värdebolagsorienterat, så har detta tappat närmare 5% sedan mitten på maj.

När vi studerar kursutvecklingen för de etthundra största aktierna i USA så är det just denna bild som framträder, dvs. det är få av dessa bolag som uppvisar kortsiktigt positiva trender.  När ett av USA:s allra största bolag, dvs. Nvidia, efter en mycket stark rapport, rusade uppåt med över 20% på bara fyra dagar lyckades inte detta, som vid tidigare tillfällen, skapa optimism och lyfta Nasdaq och S&P 500 uppåt. Istället har dessa index rört sig svagt nedåt medan Nvidia stigit kraftigt. Detta är ytterligare en indikation på den för närvarande ovanligt låga korrelationen mellan USA:s storbolag och historiskt sett har detta varit ett varningstecken för en möjlig nedrekyl.

Studerar vi övriga bolag i ”Big Seven” så visar Alphabet, Amazon, Meta och Microsoft mer eller mindre svaga tendenser och vår sammanlagda bild av USA är att det finns anledning att vara försiktigt även om varken Nasdaq eller S&P 500 har signalerat för nedgång.

Ser vi på Europa har Tyskland rekylerat något, Frankrike och Italien rör sig sidledes med en viss negativ tendens, Storbritannien har tappat tydligt och Spanien trendar uppåt. Ett index över de 600 största europeiska bolagen väger samman denna bild och där vi ser en än så länge en måttlig rekyl från toppen i mitten av maj och liksom frågan kommer vara för USA och Sverige är det svårbedömt om vi bara ser kortsiktig svaghet eller eventuellt början på en något mer kännbar nedåtrekyl.

Vi har uttryckt oss tydligt positivt om prisuppgången på basmetaller och då främst på koppar, som rörde sig vertikalt uppåt fram till den 20 maj. Efter denna minieufori har det inträffat en skarp rekyl, men vi tror att denna mycket väl kan vara överstånden och att de långsiktiga utsikterna ser klart positiva ut.

Efter den ökande ränteoron och svaghetstecken på börserna i USA samt den klassiskt svaga sommarsäsongen framför oss är den svenska börsen svårbedömd. Kommer det lugnande inflationsstatistik från USA i eftermiddag och långräntorna börjar dra sig söderut igen kan marknaden snabbt repa nytt mod.

Vi har kvar vår grundläggande positiva syn börsutvecklingen i Sverige, men med hänsyn till de svaghetstecken vi ser på Nasdaq och S&P 500 och risken för stigande räntor har vi tillfälligtvis blivit mer försiktiga, dragit ned börsexponeringen ett par snäpp och ökat likviditeten till en bekväm nivå med beredskap för en möjlig rekyl på några procent, som om den inträffar lär ge bra köptillfällen.

C-G Gyllenram

Ability Asset Management

 

 

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier