Fortsatt börsrekyl att vänta…!

Föregående vecka skrev vi att trenden på den svenska börsen började få en ohållbar lutning. Fortsatte den nuvarande uppgången i samma tempo som under de senaste två veckorna skulle index (OMXS30) inom kort med marginal passera årshögsta, som nåddes före pandemin, och visa ett plus på närmare 10 % i år.

Detta var påtagligt osannolikt och ologiskt och vi såg därför en överhängande risk att marknaden inom de närmaste dagarna påbörjade en rekyl om 5-10 %. Vi ansåg att det dåvarande börsläget skapat ett bra läge för vinsthemtagningar, ökad likviditet, rekyl på nedsidan och väntan på nya köplägen för vår bedömning var att marknaden efter en välbehövlig avkylning skulle söka sig vidare uppåt.

Vi har tidigare skrivit att börsen är bipolär, dvs. marknaden söker ständigt efter balans, men ofta har svårt att hitta denna och uppvisar istället humörfyllda svängningar, som ur ett rationellt perspektiv är svårförklarade. Detta innebär att marknaden både stiger och faller mer än vad som kan anses som sannolikt och rationellt.

Eufori i samklang med köppanik lyfte index (OMXS30) till 1730 punkter efter oväntat stark amerikansk jobbstatistik i fredags, men därefter har den svenska börsen backat med runt 3 % och avverkat en viss del av den förväntade rekylen på 5-10%.

Vi har varit lite överraskade att rekylen hittills varit så pass måttlig och återhållsam med hänsyn till den tidigvarande kraftfulla och nästan lodräta uppgången. Även om volymerna på nedgångsdagar visat en stigande tendens så har det funnits underliggande köpintresse hos placerarkollektivet där även rekyler av mindre karaktär lockat fram riskvilligt kapital.

Risknivån är dock fortsatt förhöjd på börserna och bara för att innevarande veckas nedrekyl hittills varit högst begränsad innebär detta inte att vi blåser faran över och agerar offensivt på köpsidan. Innan vi återkommer till vår slutsats vill vi göra en global utblick.

Låt oss börja med kopparpriset som anses ha en god förmåga att prognosticera konjunkturutvecklingen, då koppar är den viktigaste industriella metallen och vars prisrörelser därför ofta är en god indikator på konjunkturens riktning.

Kopparpriset började falla redan i mitten på januari medan världens börser strävade uppåt och noterade nya ”all time highs”. Trots en snabb nedgång på närmare 10 % skapade denna rörelse ingen oro utan sågs som en tillfällig korrektion. Under den andra nedgångsvågen i mitten av mars var dock korrelationen mellan skarpt fallande kopparpriser, radikalt ökad konjunkturoro och börsfrossa i perfekt symbios. Att ha tagit rygg på kopparpriset redan i januari och minskat börsexponering hade sålunda med facit i hand varit en utmärkt strategi.

När nu börserna denna vecka har dragit sig nedåt har kopparpriset istället rusat uppåt med 7 %. Vi vill dock inte dra för stora växlar på kopparprisets uppgång, men det återfinns i rätt vågskål om man är positiv till fortsatt börsuppgång.

I slutet av april rasade oljepriset (Brent = Nordsjöolja) till historiskt låga 16,5 dollar. Idag ligger priset på 41 dollar och har sålunda stigit med nästan 150 % från detta bottenläge, vilket fortfarande är en historiskt låg nivå, men som dock är en nivå där denna för ekonomin viktiga bransch kan fungera, tjäna pengar och våga genomföra underhåll och investeringar.

Guldpriset steg kraftigt (nästan 25 %) från mitten av mars till mitten på april och har därefter rört sig sidledes. Med hänsyn till att guld brukar röra sig i omvänd riktning jämfört med börsernas är det ett styrketecken att priset inte har fallit och vittnar om att det finns kapitalstarka aktörer som tror på en förnyad börsnedgång.

Ser vi sedan på de vägledande globala börserna med USA i förarsätet och Europa (Tyskland) och Asien (Japan) i baksätet är det svårt att komma till någon annan slutsats än att dessa marknader är fortsatt överköpta, med alltför branta trender och i behov av ytterligare korrektion.

Som vi skriver ovan är risknivån förhöjd på börserna och bara för att innevarande veckas nedrekyl hittills varit högst begränsad innebär detta inte att vi blåser faran över och agerar offensivt på köpsidan.

Vi är bekväma med att ha en lagom ”krigskassa” till förfogande och efter nattens nedgång i Asien efter den amerikanska riksbankens försiktiga prognoser lär den påbörjade rekylen på den svenska börsen med hög sannolikhet fortsätta idag. Vi behåller vår tidigare prognos om en rekyl med 5-10 % från toppnivån och vi ser sålunda en fortsatt nedsida på 2-7% innan det lär vara dags att ställa sig på köpsidan.

Med vänliga hälsningar och Trevlig Helg
C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories