Fortsatt volatila marknader att vänta

Vi skrev föregående vecka att börsutvecklingen i Europa och då framför allt i Tyskland var likartad den svenska och därför inte gav oss någon bra indikation avseende den kommande riktningen. Den breda marknaden i USA, S&P 500, var också svårtolkad även vi ansåg att rekylrisken såg ut att ha ökat.

Den svenska börsen är genuint svårprognosticerad och vi tog inget utfall för givet även om vi i det rådande börsläget såg större sannolikhet för en rekyl jämfört med en uppgångsfas. Tills börsläget utkristalliserats var vi bekväma med vår strategi att ha en anständig likviditet och att ägna oss åt stockpicking i väl valda bolag.

De stora finansiella svårigheterna med risk för konkurs i det gigantiska kinesiska fastighetsbolaget Evergrande fick världens börser på fall i måndags, men sedan bolaget haft förmåga att betala delar av de förfallna räntorna och den kinesiska staten flaggat för att bolaget med dess stöd ska rekonstrueras så utvecklades denna spekulationshärva inte till den ”svarta svan” som marknaden befarade.

När vi studerade beteendemönstret för viktiga den amerikanska tioårsräntan noterade vi att den snabba och kraftiga uppgången som skedde mellan januari till mars var alltför brant för att kunna vara långsiktigt hållbar och att en rekyl var sannolik. Denna inträffade, men kraften i nedgången/trendanpassningen överraskade oss och räntefallet från 1,77% i mars till som lägst 1,27% i juli var oväntat. Efter denna bottennotering vände dock räntan något uppåt, men fastnade runt 1,30% och började göra på stället marsch.

Detta beteendemönster indikerade dock ökad sannolikhet för stigande ränta och om en sådan uppgång ansågs hänförlig till ekonomisk tillväxt borde börsreaktionen bli positiv, men steg räntan istället på grund av tilltagande inflationsoro var motsatt utveckling trolig.

Under gårdagen lyfte räntan från 1,29% till 1,44%, vilket är en dramatisk rörelse i räntesammanhang. Uppgången skedde därtill i symbios med klart stigande kurser på den amerikanska börsen medan guldpriset, enligt skolboken, gick åt motsatt håll.

För att förklara detta får vi granska beskedet från den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, som presenterades i onsdags kväll. Beskeden var något mer hökaktiga än väntat, men trots de något kärva budskapen så reagerade den amerikanska börsen positivt. Jerome Powell meddelade att inflationen befann sig på en nivå där minskade köp av obligationer (tapering) kunde vara lämplig även om han fortfarande ville se starkare arbetsmarknad innan var dags att agera konkret. Han påpekade att det inte krävdes någon anmärkningsvärd förbättring av sysselsättningen kommande månader för att han skulle inleda åtstramningen.

En första neddragning av obligationsköpen framåt november och en första räntehöjning när arbetslösheten tydligt minskat från dagens nivåer och obligationsköpen avslutats om lite mer än ett år framstår som en rimlig tolkning av Powells besked.  Initialt verkade budskapet tuffare än väntat, men marknaden blev lättad över att det i det närmaste var i linje med förväntningarna. Skulle Federal Reserve framöver avvika från den inslagna räntehöjningsvägen lär sannolikt marknaden tolka detta negativt, eftersom det vore en indikation på att den ekonomiska återhämtningen tappat fart och tempo.

Den amerikanska 10-åriga räntan ligger nu på sin högsta nivå sedan juni även om det är en bra kvar till apriltoppen på strax under 1,80. Rusar räntan vidare uppåt från nuvarande nivå kan detta skapa nervositet för att inflationen håller på att koppla grepp om ekonomin, vilket inte vore märkligt med hänsyn till stigande olje- metallpriser och med sannolika vändningar uppåt för essentiella grödor som bomull, majs, soja och vete.

En ränteuppgång i rimlig takt i samklang med positiv ekonomisk statistik lär ge understöd åt den amerikanska och de globala börserna, men att ta fortsatt börsuppgång för given efter att rädslan släppt avseende Evergrande och beskeden från Federal Reserve är att gå händelserna i förväg.

Efter rejäla nedgångar i måndags och tydlig uppgångsdagar under onsdagen och torsdagen så befinner sig Sverige, Tyskland, övriga Europa och USA på samma kursnivåer som föregående fredag och det är nu det kommer visa sig om det finns någon egentlig styrka bakom uppstudsen eller om vi bara bevittnar tillfällig glädjeyra. Det är viktigt är att dels notera att volymen på samtliga ovanstående marknader var tydligt högre på nedgångsdagarna än på uppgångsdagarna och att det dels är vid nuvarande kursnivåer som det finns åtskilligt med latent utbud från de placerare som köpt aktier till högre kurser under sommarmånaderna.

Vi tror på fortsatt slagig börs under ytterligare en tid, men att börserna senare under hösten har goda möjligheter att visa framfötterna och ånyo börja trenda uppåt. För att detta ska bli verklighet så får dock inte vinstvarningarna inför den annalkande rapportsäsongen tillta samtidigt som de kommande rapporterna behöver övertyga marknaden om att den underliggande efterfrågan inte har avtagit utan bara är framskjuten beroende på en övergående och tillfällig situation med komponentbrist, leveransproblem, höjda råvarupriser och löner.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier