God sannolikhet för positiv börshöst!

Vi noterade föregående vecka att den svenska börsen (OMXS30) var överköpt och visade en mer trevande utveckling än både USA och Europa. Börsen påverkades negativt av vinsthemtagningar efter den senaste tidens uppgång samt av utbud från de placerare som köpt aktier i somras och som ville kliva av tidigare förlustpositioner.

Vi ansåg att den långsiktiga börsutvecklingen var svårbedömd, men lyckades den svenska marknaden bita sig fast runt den rådande indexnivån, vilket var sannolikt med stöd av Europa och USA, så ansåg vi att rapportperioden och de framtida vinstutsikterna skulle visa sig vara tillräckliga för en positiv höstbörs med fortsatt rörelse norrut och med passage av den svårforcerade utbudsnivån runt 2400 punkter som återfanns drygt 3% högre upp.

Prognosen har stämt väl och föregående vecka tappade marknaden som mest 3,3% innan köparna ånyo började ta kommandot på börsveckans sista dag. Hade rekylen fortsatt nedåt innevarande vecka kunde detta ändrat vår positiva syn på den svenska börsen. Både USA och Europa rörde sig dock uppåt och att Sverige skulle avvika från den globalt positiva börstrenden under någon längre tid var inte sannolikt.

Den svenska börsen har emellertid fortfarande inte lyckats assimilera det latenta utbud som vi nämner ovan. Det är emellertid inte alls ovanligt att det krävs ett par försök för att bryta denna typ av massiv utbudsnivå innan köparna tydligt lyckas ta stafettpinnen. Vi återkommer till vår bedömning av börsens kommande utveckling i slutsatsen, men först en global utblick.

Vi ser ingen anledning att justera vår positiva syn på den svenska börsen när vi studerar börserna ur ett globalt perspektiv. USA, S&P 500, har med lätthet passerat den tidigare toppnivån med assistans av Nasdaqbörsen, som istället för att släpa efter den breda marknaden nu leder USA uppåt.

Tesla som rusat med över 40% under oktober är en starkt bidragande orsak till ovanstående positiva utveckling. Bland teknologijättarna är det Microsoft som är den självklara vinnaren, som efter en stark rapport klättrat över 10%. Netflix, Google och i någon mån Apple tillhör också vinnarskaran medan Amazon och Facebooks rapporter fick ett negativt mottagande av marknaden. Nedgångarna för dessa två aktier var dock av måttlig karaktär och ser nu mer köp- än säljvärda ut.

Efter tre veckor med stigande kurser vore det sunt och naturligt med åtminstone en paus/mindre rekyl i USA, men så länge en sådan rörelse sker under återhållsamma förhållanden är det inget som stör marknadsbilden.

Tyskland är den börs i Europa som har tydligast korrelation med Sverige, men denna marknad har på grund av sin fordonstunga inriktning utvecklats något sämre än Europa som helhet. Volkswagen har fortfarande tydlig motvind med höjda materialkostnader, komponentbrist och logistikproblem och har tappat över 25% sedan i våras. Porsche visar däremot försiktigt positiva tendenser medan BMW och inte minst Daimler visar tydlig styrka efter sommarens rekylfas. Summa summarum börjar Tyskland komma i fatt övriga Europa, vilket är ett tydligt plustecken för den svenska börsens del.

Studerar vi övriga större börser i Europa så ligger fortfarande Spanien i bakvattnet, Storbritannien strävar på i positiv riktning medan Belgien, Holland, Frankrike och Italien trendar tydligt uppåt.

Den amerikanska 10-åriga räntan har fallit tillbaka och ligger för närvarande inte i fokus för placerarnas intresse utan den övergripande frågan är istället hur snabbt komponentbristen och fraktproblemen kan åtgärdas och om den minskade försäljning som detta har medfört verkligen kommer tillbaka eller om den starka efterfrågan kommer mattas av innan dessa problem är lösta.

Om den underliggande efterfrågan är reell och håller i sig, komponentbristen och fraktpriserna efterhand normaliseras, konjunkturen håller tempot uppe och inflationen/ränteuppgången blir balanserad så ser förutsättningarna för både global och svensk börsutveckling positiva ut.

Därtill börjar nu den säsongsmässigt starkaste perioden på börsen och sannolikt finns det gott om pengar på sidlinjen, då flera institutionella investerare velat avvakta rapportperioden innan de satt kassan i rörelse. Väger vi samma konjunktur- och ränteutvecklingen, rapportperioden, säsongsmönstret, möjliga flöden till börsen och den globala börsbilden blir slutsatsen att vi ser en god sannolikhet att den svenska börsen före årsskiftet -och kanske med marginal – lyckas passera årshögsta. Detta positiva scenario bekräftas dock först om index (OMXS30) med kraft och volym lyckas passera den senast uppnådda toppnivån vid 2350 punkter (nu 2312).

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier