Goda förutsättningar för ett positivt börsår 2024

Vi skrev föregående vecka att den positiva ränteutvecklingen, den ökande sannolikheten för ekonomisk mjuklandning och marknadens underliggande styrka talade för att 2024 kunde bli ett börsår som kunde överraska på uppsidan.

Vi noterade också att om det inte inträffade en rekyl efter den markanta uppgången på den svenska börsen så behövdes det, som i USA, åtminstone en paus och konsolidering som gjorde att den underliggande positiva trenden fick en mer rimlig och uthållig lutning. Med en stark börs i ryggen fanns det dock köplägen, men det gällde att agera selektivt med omsorgsfull stockpicking tills marknaden samlat kraft inför en förnyad uppgångsfas.

Prognosen har fallit väl ut och både storbolagsindex och den breda marknaden har gjort på stället marsch under de senaste fem börsdagarna, vilket är välbehövligt då den branta lutningen för den rådande börstrenden var i det närmaste ohållbar.

Om vi studerar den svenska börsen ur ett kortsiktigt perspektiv kan vi konstatera att denna fortfarande är överköpt, men att rekylen hittills har varit förvånansvärt återhållsam med hänsyn till den förutvarande uppgången. Detta beteende indikerar att vi bevittnar vinsthemtagningar och inte något uttalat säljtryck och att det finns förutsättningar att den pågående rekylen är av ”hälsosam” karaktär, dvs.  ett modest tapp under en begränsad tidsperiod.

I varje tydlig uppgångsfas finns det alltid ett visst antal aktier som har ledartröjan på sig och som sätter tonen på marknaden. De två i särklass största sektorerna på den svenska börsen är verkstad och storbankerna. De sistnämnda hade ledartröjan på sig när räntan var stigande, då detta medförde mycket goda förutsättningar för ökade bankvinster, men har i samband med räntenedgången fått kännas vid ett minskat intresse.

Man kan lätt dra slutsatsen att den markanta kronförstärkningen skulle fungera som en hämsko för de stora verkstadsbolagens kursutveckling, men trots att kronan har stärkts från 11,30 till som lägst 10,06, dvs. med nästan 11% på mindre än två månader, så är utvecklingen den motsatta. De så kallade A-bolagen ABB, Alfa, Assa, Atlas och Autoliv tillhör i samklang med Sandvik och Volvo de aktier som uppvisar de starkaste trenderna bland storbolagen. Uppgången för dessa aktier får även stöd från andra tungviktare i index som Evolution, Ericsson, H&M och Investor.

Samkör vi börs- och ränteutvecklingen i Sverige sedan början av november så är den inverterade relationen i det närmaste perfekt. Liksom för börsen som har stigit väl snabbt, så har tioårsräntan fallit så fort och så brant att den också behöver en paus innan vi sannolikt får se vidare räntenedgång.

Vi noterade föregående vecka att det inte var storbolagen i USA som visade framfötterna utan att det framförallt var småbolagsindexet Russel 2000 som visade genuin styrka. Russel har pendlat i ett brett tradingintervall i snart åtta månader och utmanar nu för fjärde gången toppen i detta intervall. Indexet försöker nu envist bita sig fast i toppen av detta intervall, bilda en balanspunkt och är i färd med att skapa ett positivt beteendemönster för vidare uppgång.

Granskar vi istället det diametralt motsatta spektrat av marknaden, dvs. de sju största bolagen i S&P 500 så ser alla kursmässigt lovande ut. Alphabet (Google), Amazon och Meta (Facebook) trendar stabilt uppåt medan Apple, Microsoft, Nvidia och Tesla ger ett kursmässigt stabilt intryck. Med hänsyn till ovanstående observationer tar vi därför inte särskilt allvarligt på onsdagens nedgång på nästan 1,5% för S&P 500 utan ser det detta mest som ett tillfälligt skrämskott baserat på vinsthemtagningar.

På den globala scenen så visar  Europa som helhet upp en kursbild som är likartad den svenska och stora enskilda länder som Brasilien, Japan, Indien och Sydkorea visar framfötterna med en tydlig dragning norrut.

När vi studerar den svenska börsen sedan 2021 framträder en tydlig, intressant och positiv bild avseende den möjliga kursutvecklingen framöver. Storbolagsindex (OMXS30) har nyligen passerat årshögsta och utmanar nu ”all time high” från augusti 2021 respektive januari 2022. Marknaden befinner sig sålunda runt samma indexnivå som för två år sedan och har nu med god sannolikhet etablerat en långsiktigt positiv trend.

Ser vi på den breda svenska marknaden där stora, medelstora och små bolag är inkluderade är det fortfarande runt 17 % kvar till ”all time high”, men den övergripande bilden är även här positiv inte minst då småbolag tenderar att prestera bättre än de större i ett positivt börsklimat

Vi tror att det fortfarande behövs lite mer paus och konsolidering både i Sverige och globalt, men att den svenska börsen har goda förutsättningar att överraska på uppsidan det kommande året.

Nästa nummer kommer andra veckan i januari och vi önskar alla våra läsare God Jul och Gott Nytt År.

C-G Gyllenram Ability Asset Management

 

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier