Har börsen påbörjat en ny uppgångsfas?

Vi skrev föregående vecka att uppgången för den amerikanska 10-åriga räntan var ett tydligt orosmoment liksom att rapportperioden kanske inte skulle leva upp till förväntningarna och indikera vikande konjunkturutsikter och större problem än väntat med komponentbrist och logistikproblem.

Vi tog inget för givet, men med hänsyn till betydligt positivare stämningar på börserna i USA, Europa och Asien och då många bolag på den svenska börsen var nedpressade såg vi en god chans att rapportperioden kan överraska positivt, varför vi börjat bli mer offensiva på köpsidan.

När man studerar ett kursdiagram över den svenska börsen framgår det tydligt att denna under sex månaders tid – med avbrott för en smärre sommaruppgång – valde ett långsamt, frustrerande och svårprognosticerat beteende för att anpassa sig till en långsiktigt hållbar trend.

Marknaden rörde sig sålunda sidledes under denna långa korrigeringsfas och den essentiella frågan i föregående veckobrev var om det nu var dags för marknaden att börja trenda uppåt igen eller om det istället hade bildats en toppformation med risk för vidare nedgång.

Som framgår av diagrammet över den svenska börsen, OMXS30, så testade marknaden den långsiktigt positiva underliggande trenden med millimeterprecision den sjätte och tolfte oktober och bägge gångerna infann sig ett distinkt och tydligt köpintresse. Detta är ett beteende som marknaden inte har uppvisat på åtskilliga månader och som tydligt indikerar att sannolikheten ökat för att korrigeringsfasen de facto är över och att en ny uppgångsfas är inledd.

Problemet med denna prognos är att det under andra halvan av den kommande veckan publiceras en flodvåg av rapporter som översvämmar marknaden med ny information. Det vi kan vara fullkomligt säkra på är att de kommande fjorton dagarna inte kommer att vara tråkiga. Även efter snart 40 år i branschen blir man varje gång förvånad och ibland perplex över hur mycket och hur snabbt börsens största och mest välanalyserade bolag kan svänga när ny och oväntad information kommer på bordet. Det vi också kan vara fullkomligt säkra på är att det alltid blir ömsom vin och ömsom vatten när rapporterna publiceras och marknaden skakar hand med verkligheten.

Vi vågar dock oss på att vara försiktigt positiva inför den annalkande rapportperioden, då den långvariga sektorrotationen på börsen har medfört kännbara nedgångar för ett flertal aktier inte minst inom verkstad, skog, fastigheter och för ett flertal tillväxt- teknik-, spel- och spelutvecklingsbolag. Risken är låg att sektorvinnarna läkemedel och bank ska överraska negativt och summa summarum bör en stor del av möjliga negativa utfall och prognoser redan vara diskonterade i dagens kurser med frånvaron av vinstvarningar som en tillkommande positiv faktor.

Rapportperioden i USA är redan i full fart och i går publicerade samtliga de fyra storbankerna Citigroup, Wells Fargo, Bank of America och Morgan Stanley bättre resultat än väntat. Som alltid är det USA och inte minst teknikjättarna Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft och Netflix som håller i taktpinnen för den globala börsutvecklingen. Studerar vi det kursmässiga beteendet för dessa sex tungviktare ser Apple, Amazon och Facebook ut att ha fullbordat sina rekylfaser medan Google, Microsoft och Netflix verkar kraftsamla för vidare uppgång.

Betraktar vi den breda USA marknaden, S&P 500, och den mer teknologitunga Nasdaqbörsen får vi stöd för vår positiva syn på den kommande börsutvecklingen, då dessa börser rör sig i positiv symbios med vidare uppgång som sannolikt scenario.

Europa som helhet visar också upp en positiv bild och samtliga stora börser som Frankrike, Holland, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland drar åt samma håll. I Asien är bilden mer splittrad, men Japan och Sydkorea indikerar att deras rekylfaser kan vara överståndna.

Trots toppnivåer för olja och metaller och prishöjningar på ett stort antal insatsvaror på grund av komponentbrist och logistikproblem så har den amerikanska tioårsräntan haft en lugn utveckling de senaste veckorna. Marknaden väljer tydligen fortsatt att förlita sig på den amerikanska centralbankens förmåga att hantera de allt tydligare inflationsimpulserna. Som alltid inför rapportperioder bör man vara ödmjuk inför svårigheten att göra prognoser och inte peka ut den kommande riktningen för den svenska börsen med hela handen.

Vi ser dock goda och rationella skäl för en mer positiv inställning till börsutvecklingen under hösten, försöker leva som vi lär, har spänt bågen, nyttjat kassan och inväntar med spänning den kommande rapportfloden. Om denna överraskar positivt ser vi en god möjlighet för en ny ”all time high” på börsen senare i höst.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories