”Hög sannolikhet för flockbeteende på börsen…”

Vi skrev föregående vecka att vi som tidigare ansåg att höstens volatila börsutveckling hade förutsättningar att efterhand transformeras till ett bottenläge från vilken en mer långsiktig börsuppgång kunde ta sin början, men att det förelåg en inte oväsentlig risk att vi först fick se en shakeout/minipanik om 5-10 % under september/oktober.

Med rapportperioden för Q3 i antågande, långräntor som strävar uppåt, risk för eskalering av kriget i Ukraina, aggressiva räntehöjningar från centralbankerna med risk för kännbar recession, fortsatt svaghet för ”Big Five” i USA och med den svenska börsen (OMXS30) som bryter bottenläget i sitt tradingintervall saknas det onekligen inte utmaningar för se köplägen senare i höst.

Om vi studerar börsen på indexnivå framgår det att utvecklingen för OMXS30 (storbolagsindex), OMX PI (den breda marknaden) och Xact Svenska Småbolag (de 100 mest likvida aktierna på den svenska småbolagsmarknaden) skiljer sig dramatiskt åt i år. Storbolagen har tappat runt 25%, marknaden som helhet ca 32% och småbolagen runt 38%.

Fastighetsbolagen, tillväxtbolagen, teknologibolagen, serieförvärvarna och de bolag som var kursvinnare 2021 och högst värderade vid årsskiftet återfinns till övervägande på den breda marknaden och bland de mindre bolagen. Med hänsyn till att de riktigt stora kursfallen har inträffat i dessa sektorer är ovanstående skillnader i utveckling logisk, men mycket krävande och påfrestande för aktieägarna.

Bland storbolagen finns valutavinnarna som de stora exportbolagen, läkemedel (Astra) och alla fyra storbanker som i nuvarande ränteklimat får så goda möjligheter att förbättra sina marginaler att det mer än väl kompenserar för ökade kreditförluster och minskade provisionsintäkter.

Om vi studerar värderingen av den svenska börsen är den inte längre dyr, direktavkastningen är attraktiv och det finns en krockkudde i form av den svaga svenska valutan. Förutsättningen för denna bedömning är naturligtvis att rådande vinstprognoser infrias och med centralbankernas aggressiva räntehöjningar för att stävja inflationen ökar risken för en recession, men trots det höga tonläget anser vi att centralbankerna kommer anstränga sig för att undvika en djup lågkonjunktur.

Den svenska tioårsräntan har under en månads tid med utomordentlig envishet bitit sig fast runt årets högsta nivåer och utmanar nu toppnoteringen på 2,10%. Det är svårt att få något annat intryck än att räntan kraftsamlar inför en ny uppgångsfas, då det aktuella kursmässiga beteendet vanligtvis föregår en märkbar kursrörelse.

Den amerikanska 10-årsräntan har ett annat beteendemönster och trendar upp mot nya toppnivåer och visar dessutom accelererande tendenser, varför det vore anmärkningsvärt om inte de svenska obligationsräntorna följer USA i spåren.

Den svenska börsen (OMXS30) har åtta gånger utmanat bottennivån i sitt väl definierade tradingintervall, men fram till innevarande veckan så har det kontinuerligt manifesterats ett tydligt köpintresse vid denna nivå, vilket medfört motreaktioner uppåt om än i avtagande grad.

Igår bröt marknaden under den lägsta nivån i intervallet och en noterade en ny bottenkurs för året och den psykologiska effekten kan bli betydande. Majoriteten av de placerare som har köpt aktier i år och behållit dem kommer nu samtidigt konstatera att de med få undantag har förlust på dessa innehav och att den klassiska strategin att ”sitta still i båten” har blivit riktigt dyrt och påfrestande.

Denna för många obekväma och obehagliga känsla drabbar nu simultant investerarkollektivet. När vi människor blir osäkra på hur vi ska agera och känner stress, press och obehag söker vi intensivt efter vägledning och blir extra benägna att göra som alla andra, dvs. agera på samma sätt som flocken trycka på säljknappen och rusa mot utgången.

Brottet av botten på tradingintervallet innebär att det nu skapats ett massivt latent utbud på börsen ovanför 1900 punkter för OMXS30 (nu 1838 punkter) med ett stort antal säljbenägna aktörer vid minsta uppstuds.

Vi kan nu mycket väl ha påbörjat den shakeout/minipanik på upp till 10 % som vi har flaggat för den senaste månaden, men vi anser att värderingarna, direktavkastningarna och valutasituationen är för gynnsamma på den svenska marknaden för att det ska bli ett börsras. För att ett sådant ska inträffa krävs det att bolagens vinster försämras påtagligt jämfört med rådande prognoser och det ser vi inte som ett troligt scenario.

Vår bedömning är att det senare i höst finns en god sannolikhet att det kommer uppstå mycket attraktiva köplägen på den svenska börsen, men att det kan bli en smärtsam period innan det blir dags att agera på köpsidan i samband med en mer långsiktig vändning uppåt.

 

C-G Gyllenram

Ability Asset Management

 

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier