”Kan den amerikanska börsen hålla emot..?”

Vi skrev föregående vecka att den svenska börsen (OMXS30) rörde sig mellan två signifikanta indexnivåer, dvs. den senast uppnådda bottennivån runt 2040 punkter och den senaste toppnivån runt 2140 punkter.

Börsen sökte balans och riktning och befann sig i någon form av jämnviktspendling. Marknaden kunde ha sett sin botten, men vi var klart tveksamma till att så var fallet. Problemet var det massiva latenta utbudet på ovansidan och att en marknad kan falla av sin egen tyngd, men behöver kraft för att stiga.

Föregående fredag bröts den dåvarande bottennivån vid 2040 punkter som skör grafit och index föll ända ned till 1900 punkter innan en upprekyl inträffade. Denna blev över 8 % och nådde ända upp till 2060 punkter på förhoppningar om att gårdagens möte mellan Rysslands och Ukrainas utrikesministrar skulle leda till någon form av realistisk fredstrevare.

Om nedgångstakten skulle fortsatt i det tempo som varit rådande sedan årsskiftet hade detta inneburit att den svenska börsen skulle vara mer eller mindre utraderad i slutet av året. Att marknaden regerar tydligt positivt på förhoppningar om en fredlig lösning efter en nedgång på runt 26% från årets toppnotering är sålunda inte förvånande.

Storleken på uppstudsen matchas dock inte av handelsvolymen utan när börsen steg med nästan fyra procent i onsdags så var denna volym bara en dryg tredjedel av den volym som gällde nedgångsdagen vid krigsutbrottet. Frågan är nu densamma som i föregående veckobrev, dvs. har vi sett en bottennotering på börsen eller har marknaden bara tillfälligt stannat upp och pausat innan nästa nedgångsfas tar sin början. Vi återkommer till detta i slutsatsen, men först en global utblick.

Råvarupriserna har varit extremt volatila under veckan både avseende oljan, basmetaller och livsmedel. Vi påstår ofta att marknaderna är bipolära med schizofrena tendenser. Detta kan framstå som ett tillspetsat påstående, men med hänsyn till det beteende som vi bevittnat i ett flertal råvaror framstår det närmast som en underdrift.

Oljan (Brent Crude) rusade som högst till 138 dollar för att sedan falla till 106 dollar, stiga till 118 dollar och kostar nu 110 dollar fatet. I tisdags exploderade nickelpriset så till den milda grad på uppsidan (+ 250%) att London Metal Exchange annullerade alla affärer som gjordes under denna dag. Enligt uppgift ska den kinesiske entreprenören Xiang Guangda, känd som “Big Shot”, haft en synnerligen stor blankad position i nickel, fått svåra problem att möta de ökade säkerhetskraven och riskerat mångmiljardförluster när priset gick åt fel håll. Även aluminium, guld, koppar och zink steg kraftigt i tisdags, för att sedan falla markant under onsdagen och börja stiga igen under gårdagen.

I samband med krigsutbrottet föll den amerikanska tioårsräntan, men detta tapp är nu återtaget med råge och efter fyra tydliga uppgångsdagar tangerar nu räntan 2%. Trenden är tveklöst uppåtriktad och det stöd som börserna fick av den tillfälliga räntenedgången riskerar att vända till sin motsats inte minst sedan den Europeiska Centralbanken igår lämnade ett mer hökaktigt räntebesked än väntat samt reviderat upp sin inflationsprognos.

Studerar vi den tyska börsen och Europa i sin helhet är deras beteendemönster likartat med den svenska börsen, men trots att tyska marknaden är betydligt större än den svenska så är volatiliteten i Tyskland nästan i paritet med vissa råvaror. I onsdags var uppgången nästan 8%, under torsdagen föll börsen med som mest 4 % men lyckades stänga på minus 2,9%. Bilindustrin som är en mycket viktig del av tysk ekonomi är under stark press och BMW, Daimler, Porsche och Volkswagen visade alla under torsdagen tydliga minustecken

Till skillnad från Europa så har inte S&P 500 i USA brutit sitt tradingintervall på nedsidan även om bottennivån i detta intervall har utmanats flera gånger de senaste veckorna. Marknaden spjärnar envist emot och köparna har varit villiga att bli offensiva så fort index noteras under 4200 punkter. Den amerikanska börsen och dollarn har fått status som en säker hamn i dessa oroliga tider, men frågan är om börsen kan hålla emot säljtrycket. Om USA liksom Europa bryter nedåt från sin toppformation så är det sannolikt dags för en ny och global nedgångsfas.

Om den svenska börsen (OMXS30) börjar röra sig sidledes eller under någorlunda ordnade och lugna former drar sin nedåt mot bottennivån 1900 punkter så indikerar detta en möjlig långsiktig bottenkänning.

Vi tar ingen utvecklingen för given, men krigets effekter är svåröverskådliga, den svenska börsen har brutit ut nedåt från en långvarig toppformation, inflationstrycket tilltar, den amerikanska räntan trendar uppåt och Ryssland flaggar för fortsatt brutal krigsföring.

Även om vi har justerat upp vår börsexponering något, så är vi därför än så länge fortsatt bekväma med att ha en låg risknivå, studerar marknaden lugnt och metodiskt och inväntar de långsiktigt attraktiva köptillfällen, som efterhand kommer utkristalliseras.

C-G Gyllenram

Ability Asset Managemnet

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier