Kan Europa vara moget för uppgång?

Vi skrev i förra veckobrevet att vi i de senaste fyra publikationerna förfäktat ståndpunkten att den svenska börsen kraftsamlade för en uppgångsfas och att denna prognos verkade utfalla enligt plan. Stängningen på 1813 punkter, föregående vecka, i samklang med stigande volym och i symbios med tydligt positiva kurser i både USA och Europa innebar att vi såg en god möjlighet att börsen i den pågående rörelsen kunde nå upp till och även förbi årshögsta som nåddes den 20/2 på 1906 punkter, dvs. en uppgång med över 5 % från rådande nivå.

Under gårdagen stängde den svenska marknaden på 1838 punkter, vilket innebär att utbrottet uppåt från tradingintervallet är bekräftat. Vi har varit lite bekymrade att bredden i den pågående uppgången inte varit optimal, men detta har ändrats innevarande vecka. Fastighetssektorn har brutit upp från sina långvariga tradingintervall/bottenfaser och de konjunkturkänsliga bolagen som t.ex. ABB, Atlas, Boliden, Holmen, Sandvik, SKF, SSAB, Stora, Trelleborg och Volvo strävar norrut.

Nu visar även H&M, Axfood, ICA och andra defensiva bolag som Telia och Swedish Match framfötterna liksom byggbolagen och merparten av investmentbolagen. Därtill ser även storbankerna ut att vara på framfart bl.a. drivna av möjliga dubbla utdelningar 2021, dvs. årets inställda plus kommande års och summa summarum är bredden i den pågående uppgångsfasen inte längre ett bekymmer.

Den svenska börsen klarar sig bra i en internationell jämförelse innevarande år. Amerikanska S&P 500 hade tidigare en klar ledning över Sverige, men när USA nu har backat medan Sverige strävat uppåt har detta ”gap” i det närmaste eliminerats. Även jämfört med årets börsutveckling i Brasilien, Japan och Indien har Sverige klarat sig bra. Kina står dock i en klass för sig och har gått tydligt bättre än både breda USA och Sverige.

Vinnarmarknaden utan konkurrens är dock den teknologitunga amerikanska Nasdaqbörsen där sextetten Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft och Tesla har drivit marknaden till oanade höjder och trots de senaste två veckornas rekyl är denna marknad i ohotad ledning.

Denna rekyl är fortfarande pågående och om vi bara har sett första fasen i denna nedgång med ytterligare tapp i pipelinen riskerar detta att skapa nervositet på global basis. Det är inte vårt huvudscenario, men en inte oväsentlig farhåga som fordrar nogsam bevakning.

Om vi återvänder till Kina och studerar denna marknad ur ett krasst ekonomiskt perspektiv kan vi notera att börsen har en attraktiv värdering med ett P/E tal (aktiens pris i relation till vinsten) på runt 14 jämfört med ett genomsnittligt P/E tal på global basis om runt 19.

Vi ser inte någon större risk för en börsbubbla trots årets uppgång. De extrema uppgångarna 2006 och 2014 (med efterföljande panik) får årets uppgång att framstå som en försiktig krusning på vattenytan, men uppfattningen om den kinesiska börsen som en högspekulativ marknad lever kvar.

Det finns onekligen politiska risker och spänningar med USA, men samtidigt har det blivit allt lättare att placera utländskt kapital på den kinesiska börsen och inflödet från utlandet har ökat tydligt. Medan resten av världen förväntas få uppleva ett tapp i BNP i år lär Kina med hög sannolikhet, som ett av mycket få länder istället visa en positiv tillväxt.

Den börsuppgång som låg i korten har dock fått en kännbar törn i spåren av nedgången på Nasdaq och marknaden ser ut att behöva ”slicka såren” ytterligare en tid innan den är mogen för ett nytt uppgångsförsök.

Europabörserna med vissa undantag som Tyskland och de nordiska länderna har i över tre månader knappt rört sig utan gjort stället på marsch, dvs. förflyttat sig sidledes och bildat ett väl definierat tradingintervall om dock med en dragning uppåt. Minskad volatilitet i ett tradingintervall med en underliggande stigande tendens är en indikation om en kommande börsrörelse.

Under förutsättning att sättningen på Nasdaq inte övergår till en kännbar nedgång ser vi en god sannolikhet att Europa, med Tyskland i täten är i slutfasen av en kraftsamling inför en uppgångsfas. Analysen är inte självklar, men psykologin är på plats och börjar Europa röra sig upp lär vi få se ett flockbeteende som ger understöd till uppgången. En europeisk börsuppgång och avtagande oro för fortsatt nedgång på Nasdaq skulle ge fortsatt lyftkraft till den svenska marknaden och vi är bekväma med att behålla vår positiva prognos för den svenska börsen (OMXS30) med en målkurs om runt 1900 punkter (nu 1838).

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier