Kan rapportperioden överraska positivt?

Vi noterade i den senaste publikationen att börsindex (OMXS30) balanserade på en psykologiskt viktig nivå, dvs. index befann sig på samma läge som efter nedgången i samband med konkurshotet för det gigantiska kinesiska fastighetsbolaget Evergrande. Denna gång hade dock inte marknaden studsat upp igen utan istället bitit sig fast runt 2250 punkter, vilket var ett svaghetstecken.

Vi ansåg att det vid detta tillfälle var fel att köpa ”dippen” utan såg ökad risk för nedgång på den svenska börsen med upp till 5%. En sådan nedgång skulle dock sannolikt innebära klart attraktiva köplägen i aktier, som då skulle bli ännu mer nedpressade och köpvärda än vad de i dagsläget redan var. Index tappade 2,7% dvs. något mindre än de 3-5% som vi befarade och visade under gårdagen – i symbios med USA och Europa – tydlig styrka under positiv volymutveckling.

Det är intressant att notera att börsen nu befinner sig på samma nivå som i början av april och således har gått sidledes under sex månaders tid. En enkel matematisk analys visade i slutet av mars att en börsuppgång i samma takt som under det första kvartalet skulle innebära att 2021 blev ett av de bästa börsåren sedan år 1900, men att sannolikheten för ett sådant utfall var om inte försumbart så i varje fall högst osannolikt.

Samtidigt var det värt att notera att börsen är en plats där det osannolika har en ovanligt hög sannolikhet att inträffa, men att 2021 skulle ge högre avkastning än den euforiska och närmast hysteriska uppgång som avslutade it-bubblan och internethysterin 1999 bar inte sannolikhetens prägel.

Slutsatsen vid denna tidpunkt (slutet av mars) var att takten i uppgången var ohållbar och att vi mycket väl kunde stå inför en kännbar rekyl eller nedgångsfas. En marknad kan dock korrigera en orealistisk lutning av den underliggande trenden på flera olika sätt. Ett snabbt, obehagligt och brutalt tapp kan ”återställa ordningen” på någon vecka medan en långsam sidledes rörelse, dvs. bildandet av ett tradingintervall kan ta flera månader på sig att åstadkomma samma effekt.

Den svenska börsen valde det långsamma, krävande och svårprognosticerade sättet och har med avbrott för en smärre sommaruppgång rört sig sidledes och nu äntligen anpassat sig till en långsiktig hållbar trend. (Vänligen se diagrammet över OMXS30).

Är det efter denna osedvanligt långa korrigeringsfas nu dags för en marknad som ånyo börjar trenda uppåt eller är det istället så att det har bildats en så kallad toppformation, som innebär fortsatt risk för vidare nedgång.

Denna svårbesvarade fråga blir inte lättare av att rapportperioden för Q3 står för dörren där Industrivärden och Öresund rapporterar redan på måndag. Sandvik och Investor står på tur nästkommande måndag, men det är först runt den tjugonde oktober som flodvågen av rapporter väller in över marknaden.

Vi vet att det alltid blir ömsom vin och ömsom vatten när rapporterna publiceras och marknaden skakar hand med verkligheten. Det är lockande att försöka förutspå hur rapporterna ska falla ut och kurserna reagera för de enskilda bolagen när siffrorna släpps, men vår erfarenhet är att det närmast är ett lotteri att försöka sig på denna övning.

I normalfallet skulle vi hävda att det beteendemönster som den svenska börsen uppvisar är oroväckande och indikerar risk för ytterligare nedgång, men med en rapportperiod som snart på allvar tar fart om och som kulminerar om runt två veckor är det nästan snudd på ”tjänstefel” att peka med hela handen och vara självsäker i sin åsikt om den kommande börsutvecklingen.

På grund av den långvariga korrigeringsfasen speglar inte index på ett bra sätt hur kursutvecklingen för ett stort antal enskilda bolag har gestaltat sig sedan början av april. Lyfter vi på ”huven” kan vi notera att sektorrotationen har medfört klart kännbara nedgångar för ett flertal aktier. Storbankerna och läkemedelsbolag som t.ex. Astra är i färd med att passera årshögsta medan de traditionella större verkstadsbolagen som Sandvik, SKF, Trelleborg och Volvo efter sina kurstapp möter allt större köpintresse. Skogs- och råvarubolag som Boliden och Stora attraherar också nu köpare och tillhörde vinnarna på gårdagen börs tillsammans fastighetsbolags som Castellum och Fabege och det verkar även som om även flera tillväxtbolag som t.ex. Bygghemma och Embracer kan ha fallit färdigt.

Uppgången för den amerikanska 10-åriga räntan är ett tydligt orosmoment liksom att rapportperioden inte kommer leva upp till förväntningarna och kanske kommer indikera vikande konjunkturutsikter och större problem än väntat med komponentbrist och logistikproblem.

Vi tar inget för givet, men med hänsyn till betydligt positivare stämningar på börserna i USA, Europa och Asien och då så många bolag på den svenska börsen redan är så pass nedpressade ser vi en god chans att rapportperioden kan överraska positivt och vi har därmed blivit mer offensiva på köpsidan i väl valda bolag.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories