”Klassisk säljsignal på den svenska börsen…”

Vi skrev föregående vecka att den kritiska indexnivån för den svenska börsen (OMXS30) var 2200 punkter (då 2245), dvs 2% under rådande nivå och att ett tydligt brott av denna nivå skulle signalera för vidare börsnedgång, varför vi beroende på börsutvecklingen skulle överväga att fylla på kassan ytterligare.

Börsåret började på ett märkligt vis i Sverige. Veckan efter nyår, då många fortfarande hade julledighet, steg börsen oavbrutet hela veckan under låg till måttlig volym för att nå sin topp de första dagarna i februari. Merparten av uppgången skedde dock under de två första januariveckorna. Därefter pendlande den svenska börsen sidledes i ett snävt tradingintervall fram till föregående fredag då kraschen för Silicon Valley Bank var ett faktum.

Botten i tradingintervallet var 2200 punkter och toppen några procent högre, dvs runt 2270 punkter. Nivån 2200 var klart viktigt ur en psykologisk aspekt, då denna hade utmanats av säljarna fyra gånger samtidigt som den absoluta merparten av årets handelsvolym skett över denna kursnivå.

Detta innebär att en övervägande majoritet av de placerare som har köpt aktier från den andra januariveckan och framåt och behållit dessa samtidigt hamnade med förlust på sina innehav när index föll under 2200 punkter. När detta skedde i symbios med kursfall i USA och rädsla för bankkris och lågkonjunktur skapades en klassisk säljsignal på den svenska börsen.

Nedgången från intervallet i måndags skedde under påtagligt hög volym med fokus på storbankerna. Under tisdagen klev fyndköparna in och som så ofta sker testades utbrottsnivån under stigande kurser innan den svenska börsen åkte på en trippelsmäll under gårdagen.

Till skillnad från regionala amerikanska Silicon Valley Bank är schweiziska Credit Suisse en stor europeisk bank med tydlig koppling till det europeiska banksystemet och inte minst till franska banker. Långvarig misskötsel med högt risktagande och betydande interna brister och utan kapitalstöd från den största ägaren kan få följdeffekter för andra banker i Europa, men sannolikt bara i begränsad grad för de svenska och nordiska bankerna. Det var därför inte förvånande att franska BNP Paribas och Societe Generale tappade nästan dubbelt upp jämfört med de svenska storbankerna på gårdagens börs.

Förutom att den svenska börsen är ”banktung” så drabbades marknaden av en ännu en inflationschock med allt större sannolikhet för höjda styrräntor fram till sommaren, vilket lade ytterligare sten på börda.

Den svenska nedgången var därtill ovanligt bred över alla sektorer med ett fåtal undantag som Axfood, hygienbolaget Essity samt aktier inom läkemedel och telefonoperatörer som Astra, Telia och Tele2, vilka uppvisade smärre plustecken eller bara marginella minus.

Förutom nedgången för bankerna och raset i H&M på 8,5 % efter svag försäljning så föll ABB, Atlas, Autoliv, Avanza, Boliden, Dometic, Electrolux, Elekta, Epiroc, EQT, Ericsson, Husqvarna, Indutrade, Intrum, Kinnevik, Nibe, SBB med flera mellan 3 till 7% på gårdagens börs under en påtagligt hög handelsvolym.

Vi har sett risk för nedåtgående börskurser på grund av accelererande ränteuppgångar, medan det vi nu ser nu är två- och tioårsräntor i USA, Europa och Sverige som rasar på ett panikartat sätt, vilket inte är ett sunt beteende utan som visar på en flykt till säkra tillgångar och bort från osäkra aktiemarknader och banker.

Att kopparpriset faller med nästan 4% och oljan med närmare 7% ned mot prisnivåer 25% lägre än före krigsutbrottet medan guld skjuter i höjden visar på rädsla för recession och lågkonjunktur under oväntat panikartade former.

Frågan är om vi nu står inför en kännbar nedgångsperiod ned mot föregående års bottennivåer och att beteendet ”rädda vad som räddas kan” är ett rationellt ekonomiskt agerande. Vi har de senaste veckobreven skrivit att innevarande år skulle bli en krokig och volatil börsvandring, men volatiliteten verkar bli ännu mer framträdande än väntat.

Baserat på vad vi ser i dagsläget tror vi inte på fall ned mot höstens bottennivåer varken i USA, Europa eller Sverige även det finns goda skäl till fortsatt försiktighet och återhållsamhet när det gäller att trycka på köpknappen.

Däremot har vi god beredskap för fortsatta börsnedgångar i framförallt Europa och Sverige, som mycket väl kan bli av sådan karaktär att pinan blir smärtsam, men kortvarig.

Efter att den schweiziska centralbanken lanserat ett stödpaket för Credit Suisse lär vi få se en plusdag på börserna idag. Vi tycker att det för tidigt att vara offensiv på köpsidan, men blir inte förvånade om det redan mot slutet av kommande vecka uppstår så pass attraktiva köplägen att vi väljer att sätta kassan i arbete åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv.

 

C-G Gyllenram

Ability Asset Management

 

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier