Kommer börsåret att avslutas i dur?

Vi skrev föregående vecka att december historiskt sett brukar vara en bra börsmånad och statistiskt sett uppvisar framförallt den andra hälften av december en positiv börsutveckling. Det krävdes dock att vaccinationerna i USA och Europa rullade igång som planerat och att de positiva tendenser som vi framför allt såg på de amerikanska börserna manifesterades i fortsatt stigande kurser.

Inträffade detta talade oddsen för en uppgång i Sverige fram till årsskiftet och börsindex (OMXS30) kunde i så fall mycket väl nå upp till runt 2000 punkter (då 1919), dvs. en uppgång på 4-5% från rådande nivå.

Nu befinner sig index på 1926 punkter efter att under veckan varit nere på som lägst 1897 punkter och vår prognos att den förhöjda risken på börsen kunde sippra ut under relativt lugna former har fallit väl ut.

Efter snart fyra veckor med en nästan stillastående kursutveckling för index och ett försiktigt nedgångsförsök under tisdagen – som redan samma eftermiddag lockade fram köpare som väntat på någon form av rekyl för att kunna kliva in i marknaden – är sannolikheten god att den svenska börsen nu kraftsamlar för att försöka avsluta börsåret i dur.

Efter den förväntade rekylen/pausen för oljepriset föregående vecka har den stigande trenden återupptagits och priset har utmanat 50 dollar.  Sådana distinkta och jämna nivåer brukar skapa vad som kallas ”roundophobia, som är ett välkänt begrepp och innebär en psykologisk motvilja att vara den förste som är offensiv och villig att betala ett pris överstigande en signifikant kursnivå. Detta begrepp är dock på gränsen till anekdotiskt och inget vi tar någon större notis om, varför vi som tidigare ser fortsatt potential för en uppgång med runt 10 % för oljepriset.

Styrkan i uppgången för basmetallerna håller i sig och den återhållsamma rekylfas som nickel och zink befann sig varade bara 1-2 veckor. Nickel nådde under gårdagen årshögsta och zink (som hade en något djupare rekyl) är på väg i samma riktning. Aluminium visar också styrka och flockledaren koppar har inte rekylerat alls utan bara vilar sig runt uppnådda toppnivåer.

Vi tror att ovanstående metaller har mer att ge på ovansidan och stigande metallpriser i symbios med en positiv prisutveckling för oljan ger stöd för en positiv börs.

Den svenska kronan har stärkts från rekordnivån 10,47 mot USD i mars för att som om lägst handlas i 8,35 i början av innevarande vecka för att nu noteras något under 8,50. Det märks att det börjar spjärna emot på nedsidan och de säljsignaler som inträffar och som tidigare inneburit en allt billigare dollar tappar allt mer sin effekt. Det är för tidigt att säga om vi sett slutet på kronförstärkningen, men det skulle inte alls förvåna med i varje fall en uppstuds mot 8,80, vilket aktiemarknaden skulle betrakta som försiktigt positivt.

I föregående publikation framhöll vi att både den breda USA-marknaden (S&P 500) och det smalare och teknikorienterade indexet Nasdaq 100 framstod som mer intressanta än Europa och Sverige. Det var tydligt att investerarkollektivet var mer på offensiven än på denna sida Atlanten och bägge de amerikanska indexen har lyckats etablera nya högstanivåer.

Europa som helhet (Stoxx 600) visar nu emellertid också framfötterna och lyckades under gårdagen passera senast uppnådda toppnivå även om det fortfarande krävs en uppgång på närmare 10 % för nå upp till indexnivån från februari. När vi studerar de enskilda länderna finns det inga stora beteendemässiga skillnader, men det är Tyskland, Frankrike och Holland som är mest drivande. Uppstickaren är den tidigare mycket hårt nedpressade grekiska marknaden som rusat vertikalt uppåt sedan början av november. Storbritannien visar också nyvunnen optimism och Ryssland lever sitt eget liv med en markant återhämtning i samklang med oljeprisets uppgång.

Under förutsättning att USA och Europa inte snabbt och plötsligt förlorar erövrat territorium och uppvisar oväntad svaghet ser vi en god sannolikhet att innevarande år kommer avslutas med högre kurser än idag om dock inte av euforisk karaktär.

Vi närmar oss nu andra hälften av december som historiskt brukar bjuda på ett ”Tomterallly” med ensiffrig uppgång och ett börsår som slutar i dur. Den svenska börsen visar för tillfället något mindre framåtanda än USA och Europa, men detta beteende är så marginellt negativt till sin natur att vi inte fäster avseende vid det.

Slutsatsen blir därmed densamma som för USA och Europa, dvs. vill inte se en skarp rekyl i nuläget utan istället fortsatt konsolidering och kraftsamling under låg volatilitet. Faller detta sannolika scenario på plats talar fortsatt oddsen för en uppgång i Sverige fram till årsskiftet och börsindex (OMXS30) kan då mycket väl nå upp till runt 2000 punkter (nu 1926), dvs. en uppgång på 4-5% från nuvarande nivå.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories