”Kommer bottenläget utmanas ännu en gång?”

Vi skrev föregående vecka att vi såg eventuellt fortsatt börsnedgång mer som köp- än som säljläge, då vår lista med attraktivt värderade svenska och internationellt aktier kontinuerligt växte. Vi ansåg som tidigare att höstens volatila börsutveckling hade förutsättningar att transformeras till ett bottenläge från vilken en mer långsiktig börsuppgång sedan kunde sin början, men såg ökad risk för en shakeout/minipanik om 5-10 % under september/oktober. En sådan utveckling skulle dock sannolikt utgöra ett attraktivt tillfälle att vara offensiv på köpsidan.

Efter den senaste nedgångsfasen ända ned mot botten av det rådande tradingintervallet så studsade den svenska börsen (OMXS30) upp marginellt, bet sig fast runt denna bottennivå och bildade vad vi kallar en balanspunkt, dvs. en kortvarig konsolideringsfas under låg volatilitet. Detta beteende var en indikation på en kommande kursrörelse som vi tolkade som ökad risk att det rådande intervallet riskerade att brytas på nedsidan.

Förhoppningar om att tisdagens amerikanska inflationssiffrorna skulle överraska positivt skapade dock en tillfällig optimism på en nedtryckt marknad och börsen presterade två uppgångsdagar innan värre kärninflation än väntat fick Sverige, Europa och inte minst USA att vända nedåt med besked.

Inflationen som helhet fortsatte att mattas av med ett par tiondelar, vilket var den förväntade riktningen. Marknaden hade förväntat sig ett något större tapp, men det som skrämde placerarna var att den så kallade kärninflationen, som är rensad för energi- och livsmedelspriser, steg markant.

Inflationen har därmed fått ett bredare och djupare fäste i ekonomin, vilket i sin tur kräver mer genomgripande åtgärder i form av mer aggressiva räntehöjningar för att kunna pressas tillbaka mot det långsiktiga inflationsmålet på 2 %. Marknaden ser nu en längre räntehöjningscykel framför sig och reaktionen på börserna blev skarpt fallande kurser främst i USA med de så kallade ”Big Five” eller ”MAAMA” kvintetten i fokus.

Apple, Amazon, Alphabet (Google), Meta (Facebook) och Microsoft utgör runt 25% av S&P 500 och då USA är världens i särklass största aktiemarknad har börsutvecklingen för dessa fem giganter stor betydelse.

Det var därför anmärkningsvärt och oroande att dessa aktier tappade mellan 5 – 9% när S&P 500 föll med över 4% i tisdags, vilket innebär att alla fem gick ned mer än marknaden som helhet.

Apple som är klart störst av de fem har dock ur ett relativt perspektiv klarat sig bra jämfört med index i år medan Meta har haft en bedrövlig utveckling med ett börsvärde som nu bara är knapp femtedel av Apples.

Medan Apple förefaller någorlunda stabila och Meta kan vara i en bottenfas så är det Alphabet (Google) och Microsoft som timingmässigt ser mest oroväckande ut, då bägge befinner sig i botten av väl definierade tradingintervall som riskerar att brytas på nedsidan.

Trots ovanstående orosmoln och höga volatilitet ger USA ändå ett mer stabilt intryck än Sverige och Europa som helhet. Brasklappen är dock att den amerikanska tioårsräntan inte börjar accelerera uppåt. Den utmanar nu årshögsta och förefaller något överköpt, men den underliggande och uppåtriktade trenden ser efterhand ut ha mer att ge på uppsidan.

Den svenska tioårsräntan fortsätter envist att bita sig fast runt sommarens toppkurser och förefaller kraftsamla inför uppgång till nya toppnivåer. Den har knappt rört sig ur fläcken under september, vilket innebär en markant minskad volatilitet och det är en form av kursmässigt beteende som ofta föregår en märkbar kursrörelse.

Räntan utmanar toppen på sitt tradingintervall medan den svenska börsen (OMXS30), efter den mycket korta tvådagarsvändan uppåt, drar sig nedåt och sannolikt ånyo kommer utmana botten i rådande tradingintervall. Det råder en inverterad relation mellan räntan och börsen och bryter räntan distinkt uppåt lär börsen göra motsatsen.

Vi anser som tidigare att höstens volatila börsutveckling har förutsättningar att efterhand transformeras till ett bottenläge från vilken en mer långsiktig börsuppgång kan ta sin början, men det föreligger en inte oväsentlig risk att vi först får se en shakeout/minipanik om 5-10 % under september/oktober.

Att samtliga aktier i ”Big Five” även under gårdagen visade större minustecken än den amerikanska marknaden som helhet bidrar till denna uppfattning. En höstnedgång på den svenska börsen skulle dock sannolikt utgöra ett mycket gynnsamt tillfälle att köpa både svenska och utländska kvalitetsaktier till fyndpriser.

C-G Gyllenram

Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier