Kommer rapporterna överraska positivt?

Vi skrev föregående vecka att det var den kommande rapportperioden och vad bolagen då kommunicerar om resultat, orderingång, utdelningar och framtiden som kommer att styra börsutvecklingen. Studerade vi börsbeteendet på global basis gav detta underlag för en positiv syn på börsutvecklingen, men för att den rådande optimismen ska förbli intakt krävs det att bolagen levererar resultat, utsikter och utdelningar som faller marknaden i smaken. Blev inte så fallet hängde rekylen i luften, men detta scenario var inte vårt huvudalternativ utan baserat på den svenska börsens (OMXS30) positiva trend höjde vi ribban från 2000 till 2100 punkter.

Den svenska börsen har den senaste veckan gjort på stället marsch och det vore snarast märkligt om inte marknaden behövde en paus/konsolidering efter årets positiva start. Att inte rekylen blivit större än mycket måttliga 1,5 % får betraktas som ett styrketecken och en indikation på fortsatt köplust och riskaptit hos investerarkollektivet.

Under andra halvan av den kommande veckan kommer en flodvåg av rapporter i det närmaste att översvämma marknaden. Det vi kan vara fullkomligt säkra på är att de kommande fjorton dagarna inte kommer att vara tråkiga. Även efter snart 40 år i branschen blir man varje gång förvånad och ibland perplex hur mycket och hur snabbt börsens största och mest välanalyserade bolag kan svänga när ny och oväntad information kommer på bordet.

Det blir alltid ömsom vin och ömsom vatten när rapporterna publiceras och marknaden skakar hand med verkligheten. Det är lockande att försöka förutspå hur rapporterna ska falla ut och kurserna reagera för de enskilda bolagen när siffrorna släpps, men vår erfarenhet är att det närmast är ett lotteri att försöka sig på denna övning, varför det oftast är en bra idé att undvika denna gissningslek.

Det brukar dock alltid bli både svårförståeliga och överdrivet negativa kursreaktioner i vissa bolag och om nedgången blir häftig och överdriven, men samtidigt kortvarig kan det uppstå intressanta möjligheter att köpa kvalitet till reapris.

Gör vi en global utblick med början i USA ser vi som tidigare att både den breda USA-marknaden (S&P 500) och det smalare och teknikorienterade indexet Nasdaq 100 befinner sig i stabilt positiva trender, som efter konsolideringsfaser indikerar god sannolikhet för vidare uppgångar.

Den tyska börsens beteende liksom Europa som helhet påminner om USA:s och det är ingen av de stora börserna i Europa som sticker ut på något nämnvärt sätt.  Beteendemönstren indikerar liksom för USA god sannolikhet för vidare uppgång i Europa.

Vi ansåg föregående vecka att vissa börser i Asien som t.ex. Vietnam var i behov av avkylning även om regionen som helhet nu har tagit ledarrollen avseende den globala börsutvecklingen. Kina började året starkt, bröt upp från sitt långvariga tradingintervall, steg snabbt och kraftigt, men har de senaste två veckorna rekylerat och tagit en hälsosam andhämtningspaus inför vad vi tror är vidare uppgång. Den marknad som överraskat mest positivt är dock Hong Kong, som efter lång sidledes rörelse på runt nio månader har rusat uppåt. Japan har ett annat beteendemönster, tar ett trappsteg i taget och befinner sig i en tydligt positiv trend.

Oljepriset visar också en tydligt positiv och stabil trend. Priset steg relativt snabbt från 45 till 55 dollar, fastnade kortvarigt vid denna nivå och ser nu att vara på väg mot över 60 dollar. De börser som har dragit mest nytta av oljeuppgången är av naturliga skäl Norge och inte minst Ryssland, som har stigit med runt 40 % sedan början av november.

Basmetallpriserna har sedan början på december konsoliderat med en positiv underton. Historiskt har kopparpriset varit den metall som satt tonen för metallprisutvecklingen, men det kontinuerligt ökande behovet av nickel, inte minst för batterier till elbilar, gör att denna metall fått en mer framskjuten plats. Aluminium och zink ser mindre intressanta ut, men nickel tillsammans med det konjunkturkänsliga kopparpriset kan nu mycket väl ha samlat kraft för en ny uppgångsfas.

Det är tveklöst rapportperioden som kommer styra den svenska börsens utveckling de kommande två veckorna och att med hänsyn till denna situation vara självsäker och peka med hela handen angående börsutvecklingen är dumdristigt. Studerat vi beteendet på börserna globalt i kombination med utvecklingen för bland annat olja och metaller ser vi dock goda förutsättningar för vidare uppgång i Sverige (OMXS30) från nuvarande nivå på 1978 punkter till upp mot 2100 punkter, dvs. en uppgång på 5-6%. Den självklara brasklappen är naturligtvis att bolagen levererar resultat, orderingång, utsikter och utdelningar som faller marknaden i smaken.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

 

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories