Konsolidering på börsen inför sannolik uppgång…

När vi skrev föregående brev vecka 51 noterade vi att det framträdde en tydlig, intressant och positiv bild avseende den möjliga kursutvecklingen för den svenska börsen under 2024. Storbolagsindex (OMXS30) hade passerat årshögsta och utmanade ”all time high” från augusti 2021 respektive januari 2022. Marknaden befann sig sålunda runt samma indexnivå som för två år sedan och hade med god sannolikhet etablerat en långsiktigt positiv trend.

Såg vi på den breda svenska marknaden där stora, medelstora och små bolag är inkluderade var det dock fortfarande runt 17 % kvar till ”all time high”, men den övergripande bilden var även här positiv inte minst då småbolag tenderar att prestera bättre än de större i ett positivt börsklimat

Vi ansåg att det fortfarande behövdes lite mer paus och konsolidering både i Sverige och globalt, men att den svenska börsen hade goda förutsättningar att överraska på uppsidan det kommande året. Prognosen har i huvudsak fallit väl ut även om Sverige har varit något svagare än både USA och Europa under inledningen av 2024, men vi ser inte någon anledning att ändra vår positiva syn på börsen.

Gårdagens inflationsbesked från USA där både kärninflationen och löneutvecklingen var snäppet högre än väntat skapade viss oro och förväntningarna på duvaktiga signaler från den amerikanska centralbanken vid det kommande räntemötet den 31 januari har dämpats.

De tioåriga räntorna i USA, Europa och Sverige har dock alla redan studsat upp från det bottenläge som nåddes strax före nyår, vilket är en naturlig reaktion med hänsyn till den förutvarande mycket snabba räntenedgången. Inflationsbeskedet var därför ingen chock för marknaden och den initiala ränteuppgången i USA vände under handelsdagen till ett smärre minus.  Vi ser räntebeteendet som en paus och tror att räntenedgången efterhand kommer återupptas, men i lugnare rakt än under hösten.

Den breda marknaden i USA, S&P 500, befinner sig i en tydlig positiv och långsiktig trend där börsen nu utmanar och stångar huvudet mot toppnoteringen (all time high) som uppnåddes för ganska precis två år sedan. Det brukar nästan alltid finnas ett psykologiskt motstånd hos investerarkollektivet att passera denna form signifikant indexnivå inte minst då den förutvarande uppgången under hösten var av ovanligt kraftfull karaktär. Det är därför naturligt med en viss tvekan att driva kursen vidare uppåt och logiskt med utbud i form av vinsthemtagningar.

Det två första försöken att bryta ”all time high” medförde i bägge fallen rekyler, men av klart återhållsam karaktär där köparna mycket snabbt visade köpintresse och riskaptit. Nu gör S&P 500 ett tredje försök och att detta hämmades under gårdagen av inflationsbeskedet. Rekylen blev dock marginell (stängning på minus 0,07%), vilket stärker vår uppfattning att nuvarande beteende, efter en tids ytterligare konsolidering, kommer utmynna i fortsatt börsuppgång.

Utvecklingen för ”The big seven” – Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook) Nvidia och Tesla – ger stöd för denna uppfattning. Den sistnämnda aktien visar svaghet och Apple befinner sig i ett brett tradingintervall, men de övriga fem ser ovanligt positiva ut även om de förefaller behöva viss avkylning efter innevarande veckas ryck uppåt.

Småbolagsindexet Russel 2000 i USA har i snart två år pendlat i ett ovanligt brett tradingintervall. Från botten av detta intervall rusade index rakt uppåt under hösten med nästan 30% och lyckades passera tidigare högstanoteringar i intervallet. I år har de amerikanska småbolagen fått vidkännas en tydlig rekyl, men inte av en sådan dignitet att den grundläggande positiva bilden utmanas. Vi ser sålunda nedgången som temporär även om den till fullo ännu inte verkar överstånden.

I ett globalt perspektiv fortsätter Kina att trenda nedåt och denna utveckling, som snart inne på sitt tredje år, har pressat ned index med hela 45%. Den indiska börsen går däremot i helt motsatt riktning och har med råge passerat tidigare toppnoteringar. Japan har uppvisat en mycket stark inledning på året och har efter sex månaders pendlade rusat uppåt medan Brasilien efter en mycket stark höst befinner sig i en rekylfas.

Utvecklingen i Tyskland och Europa som helhet påminner mycket om den i Sverige, dvs. en mindre rekyl/konsolidering efter en snabb höstuppgång. Tyskland har dock lyckats passera ”all time high” och konsoliderar nu ovanför denna nivå, vilket är ett styrketecken.

Som vi skriver i inledningen anser vi att den nuvarande svagheten på den svenska börsen är av tillfällig karaktär och att den senaste tidens snabba pendlingar inom ett mycket snävt intervall är en naturlig del av en pågående konsolidering inför en ny uppgångsfas. Vi tror att denna kommer påbörjas under innevarande månad och väljer därför att ha en hög börsexponering med fokus på de aktier som uppvisar tydliga och positiva trender.

C-G Gyllenram

Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier