Ligger ett sent julrally i korten?

Vi skrev föregående vecka att vi närmade oss andra hälften av december som historiskt brukar bjuda på ett ”Tomterally” – med ensiffrig uppgång och ett börsår som slutar i dur – även om den svenska börsen för tillfället visade något mindre framåtanda än USA och Europa.

Slutsatsen blev därmed densamma som för USA och Europa, dvs. vi ville inte se en skarp rekyl i rådande börsläge utan istället fortsatt konsolidering och kraftsamling under låg volatilitet. Föll detta sannolika scenario på plats talade fortsatt oddsen för en uppgång i Sverige fram till årsskiftet och börsindex (OMXS30) kunde då mycket väl nå upp till runt 2000 punkter (då 1926), dvs. en uppgång på 4-5% från rådande nivå.

Nu befinner sig index på 1892 punkter efter att under veckan varit nere på som lägst 1873 punkter, men vår grundläggande prognos att den förhöjda risken på börsen kunnat sippra ut under relativt lugna former är intakt.

Vi har dock varit snäppet för optimistiska, då vi redan föregående vecka ansåg att sannolikheten var god att den svenska börsen kraftsamlade för att försöka avsluta börsåret i dur. Efter snart fyra veckor med en nästan stillastående kursutveckling för index och ett allt mer positivt börsklimat i både USA och Europa fanns det god anledning att tro att Sverige skulle följa i spåren av de ledande globala börserna och börja röra sig norrut.

Medan USA och Europa noterat nya årshögsta om dock bara marginellt så har istället Sverige (OMXS30 = Storbolagsindex) rört sig svagt nedåt. Denna tendens kunde skymtas redan föregående vecka och frågan är nu om detta beteende bara är tillfälligt brus eller något att bli bekymrad över.

Ser vi enskilt på den svenska börsutvecklingen noterar vi att den nuvarande svagt negativa tendensen är normal och logisk efter den kraftfulla uppgången som skedde under första hälften av november. Marknaden kan glida ned ytterligare någon procent utan att vår positiva syn på börsen förändras. En så pass mild och återhållsam motreaktion/rekyl som vi sett efter den markanta uppgången i november ligger väl inom ramen för en sund och naturlig kurskorrigering.

För att den svenska börsen ska vara attraktiv i jämförelse med övriga globala marknader är det dock angeläget att Sverige börjar visa framfötterna inom kort och ånyo börjar korrelera med utvecklingen i USA och Europa, vilket är den utveckling som vi förväntar oss. Med hänsyn till den starka börsuppgången och inte minst valutaförändringen sedan börsbotten i mars har Sverige för en svensk investerare varit en utmärkt plats att ha sina pengar på sedan denna tidpunkt, då placeringar i USA och Europa därefter tappat 20 respektive 10 % p.g.a. den pågående kronförstärkningen.

Oljepriset fortsätter att uppvisa en tydligt stigande positiv trend i form av en klassisk trappa, dvs. runt en veckas sidledes (stillastående) rörelse och sedan en till två dagar uppåt. Priset har nu efter vissa åthävor lyckats passera 50 dollar och vi är bekväma med vår positiva syn på oljepriset och ser god sannolikhet för vidare uppgång till runt 55 dollar.

Styrkan för basmetallerna har sannolikt bara tillfälligt avtagit och vi ser det nuvarande beteendet som en paus/konsolidering inför vidare uppgång. Nickel som rusade lodrätt uppåt föregående vecka kan dock behöva en lite mer långdragen korrigeringsfas än aluminium, koppar och zink. Guldpriset har studsat upp från den senaste bottennivån, men ser i dagsläget måttligt intressant ut jämfört med ovanstående basmetaller. I USA ser både den breda USA-marknaden (S&P 500) och det smalare och teknikorienterade indexet Nasdaq 100, med stöd av ökade möjligheter för ett nytt stimulanspaket, ut att  vara på väg mot nya höjder efter föregående veckas modesta rekyl, vilket bör ha en positiv effekt på de globala marknaderna.

Tyskland leder Europa och lyckades under gårdagen, med stöd av positiva konjunkturprognoser, att med kraft och volym bryta ut från sitt tradingintervall och passera årshögsta från början av september, vilket är en tydligt positiv indikation för den kommande börsutvecklingen. Europa som helhet visar också framfötterna om än inte i samma utsträckning som för Tyskland. Frankrike, Italien och Spanien lägger viss hämsko på börsutvecklingen, men det grundläggande beteendemönstret är liksom Tysklands positivt.

Bland storbolagen i Sverige är det nu främst verkstadsbolagen som visar styrka medan banksektorn har fått sig en rejäl törn och andra tungviktare som Astra, Ericsson, Essity, H&M, Swedish Match och Telia visat svaghet, vilket förklarar den senaste tidens eftersläpning mot USA och Europa. I ett positivt globalt börsklimat tror vi dock att den svenska börsen (OMXS30) kommer följa med uppåt och då mycket väl kan nå upp till runt 2000 punkter (nu 1892), dvs. en uppgång på 5-6% från rådande nivå.

Vi önskar alla våra läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år och på återseende vecka två 2021.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories