Markant ökad riskaptit och bred börsuppgång…

Vi skrev föregående vecka att även om den svenska börsen som helhet visade framfötterna så befann sig påtagligt många mindre bolag långt under sin forna toppnoteringar. Sektorrotationen från stora till små förväntades ske i samklang med stigande riskaptit med draghjälp från börsens många fastighetsbolag.

Vi noterade att det var storbolagen och då verkstad som fortsatt var motorn i uppgången, men att trenderna för flera verkstadsbolag blivit så branta att vi kunde förvänta oss vinsthemtagningarna och sannolikt en mindre rekyl för marknaden som helhet.

Vår bedömning var dock att verkstad hade mer att ge på uppsidan och att våren och utdelningsperioden kunde bli en positiv period på börsen samt att nogsam och selektiv stockpicking bland småbolagen mycket väl kunde löna sig.

Prognosen har fallit väl ut och i början av veckan så tappade OMX30 runt 1,5% under måttlig volym, vilket var en hälsosam utveckling och bidrog till att minska den överköpta situationen. Att rekylen inte blev större och att marknaden redan kommit tillbaka och passerat årshögsta visar på hög riskaptit och underliggande styrka.

Det positiva mottagandet i samband med presskonferensen efter den amerikanska centralbankens räntebesked är naturligtvis en klart bidragande orsak till den rådande börsoptimismen. Jerome Powell förtydligande att den högre inflationen under början av året 2024 inte hade inneburit att FED ändrat sin generella syn på inflationsutvecklingen, men att centralbanken ville se tydliga indikationer på att inflationen tyglats innan man började sänka räntan. Marknaden var beredd på skarpare besked från Powell och tolkade budskapet som att det blir tre räntesänkningar i år samt att det finns ovanligt bra förutsättningar för en mjuklandning av USA:s ekonomi.

Börsreaktionen i USA under onsdagskvällen blev både bred och positiv. Flera av bolagen i ”Big Seven” med Microsoft i topp visade framfötterna och uppgången fick stöd verkstadsbolagen, bankerna, konsumentnära bolag som Home Depot och Gap, men även av klassiska defensiva aktier som Colgate, Coca Cola och Procter & Gamble. Alla de fyra indexen S&P 500 (breda marknaden), Nasdaq (teknologiorienterat), Dow Jones (värdebolagsorienterat) samt inte minst Russel 2000 (småbolag) steg samfällt uppåt.

På den svenska börsen har de stora verkstadsbolagen haft taktpinnen, men under gårdagen var det tydligt att räntekänsligt som fastighet & bygg samt konsumentnära aktier som till exempel Boozt, Byggmax, H&M och Thule hade vind i seglen, vilket medförde att småbolagsindex blev gårdagens vinnare.

Börsens i särklass största bolag, dvs. Atlas i samklang med andra verkstadsbolag som Alfa, Assa, Hexagon, SKF och Sandvik utvecklades också klart positivt, men tillhörde inte börsdagens vinnare i samma utsträckning som bolagen ovan. Efter trög start på dagen ökade också intresset för storbankerna där Handelsbanken gick ex. kupong med 11% och SEB:s utdelning i onsdags blev ”billig”, då kursen återhämtade 2,5% av tisdagens ”utdelningstapp”.

Summa summarum har bredden i börsuppgången ökat markant, vilket är en förutsättning för att denna ska kunna bli av en mer stabil och långvarig karaktär och under hela april och en liten bit in i maj flödar utdelningarna in över börsen. Med hänsyn till att en inte oväsentlig del återinvesteras ger detta ett bra stöd till en positiv börs.

Det tema som är tydligt i en positiv och bred uppgång är sektorrotation där placerarna kontinuerligt plockar hem goda vinster i aktier som anses som överköpta (stigit för snabbt och för mycket) för att försöka hitta de aktier som är på väg att bryta upp från tradingintervall eller som efter långvariga nedgångar bryter sina negativa trender. Aptiten för eftersläntrare med uppgångar med runt 5% vardera för Boliden och Kinnevik under gårdagen är solklara exempel på detta beteende.

Olja och koppar har fått se smärre rekyler, men utbrott uppåt från de långvariga bottenfaserna är fortsatt sannolika och skulle ge bränsle till positiv syn på konjunkturutvecklingen. Långräntorna i USA, Europa och Sverige spjärnar fortfarande emot på nedsidan, men med hänsyn till den starka globala börstrenden verkar marknaderna övertygade om att de är på väg söderut.

Det finns goda skäl att vara fortsatt positiv till både den svenska och den globala börsutvecklingen och börsen har sin bästa säsong fram till början på maj. Detta innebär inte att vägen uppåt kommer gå i en rak linje och får trenderna en allt för brant lutning, som inte är långsiktigt hållbara, kommer dessa att korrigeras med mer eller mindre eftertryck. Vi är dock inte där i nuläget och vi försöker glida med marknaden uppåt tills vi anser att risken för en kännbar rekyl börjar bli påtaglig. Vi återkommer naturligtvis till detta möjliga scenario i kommande veckobrev.

 

C-G Gyllenram

Ability Asset Management

 

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier