Marknaden skakar hand med verkligheten…

Föregående vecka skrev vi att vi ansåg svagheten på den svenska börsen som tillfällig och att volatiliteten var ett naturligt beteende inför en ny uppgångsfas. Vår bedömning var att denna skulle påbörjas under innevarande månad och vi valde därför att ha en hög börsexponering med fokus på de aktier som uppvisar tydliga och positiva trender.

De senaste nedgångsdagarna med tapp inom flera sektorer har skakat om sentimentet hos investerarkollektivet. Vi ser dock inte veckans utveckling som början på någon större nedgång utan som slutfasen på en kortfristig rekyl och utskakning.

Vi förändrar därför inte vår positiva prognos utan behåller vår bedömning att en ny uppgångsperiod sannolikt kommer börja under januari och mycket möjligt redan under kommande vecka.

Problematiken med denna prognos är att marknaden inom kort kommer ”skaka hand med verkligheten” när det under andra halvan av den kommande veckan börjar publiceras en flodvåg av rapporter som översvämmar marknaden med ny information. Det vi kan vara fullkomligt säkra på är att de kommande tre veckorna inte kommer att vara tråkiga. Även efter 40 år i branschen blir man varje gång förvånad och ibland perplex över hur mycket och hur snabbt börsens största och mest välanalyserade bolag kan svänga när ny och oväntad information kommer på bordet.

Det vi också kan vara fullkomligt säkra på är att det alltid blir ömsom vin och ömsom vatten när rapporterna publiceras och marknaden omilt och snabbt anpassar börskursen med hänsyn till nya förutsättningar och prognoser.

Vi vågar oss dock på att vara försiktigt positiva inför den annalkande rapportperioden, då inledningen på börsåret har medfört kännbara nedgångar för ett flertal aktier inom ett flertal branscher, varför en stor del av möjliga negativa utfall och prognoser redan bör vara diskonterade i dagens kurser.

Om vi övergår till ränteläget så har de tioåriga räntorna i USA, Europa och Sverige studsat upp från det bottenläge som nåddes strax före nyår, vilket är en naturlig reaktion med hänsyn till den förutvarande mycket snabba räntenedgången. Den nedgång vi har sett på börserna har en nästan perfekt inverterad relation mot långräntorna och skulle nuvarande uppstuds övergå till att den förutvarande stigande räntetrenden återupptas så lär börsutvecklingen bli negativ. Vi ser dock den nuvarande ränteuppgången som tillfällig och tror att räntenedgången efterhand kommer återupptas, men i lugnare rakt än under hösten.

Den breda marknaden i USA, S&P 500, befinner sig i en tydlig positiv och långsiktig trend där börsen nu utmanar och fortsätter stånga huvudet mot toppnoteringen (all time high) som uppnåddes för ganska precis två år sedan. Det brukar nästan alltid finnas ett psykologiskt motstånd hos investerarkollektivet att passera denna form signifikant indexnivå inte minst då den förutvarande uppgången under hösten var av ovanligt kraftfull karaktär. Det är därför naturligt med en viss tvekan att driva kursen vidare uppåt och logiskt med utbud i form av vinsthemtagningar.

Det tre första försöken att bryta ”all time high” medförde rekyler, men av klart modest karaktär där köparna mycket snabbt visade förnyat köpintresse och riskaptit. Nu gör S&P 500 ett fjärde uppgångsförsök och detta kommer vara beroende vara utfallet från rapportperioden. Vi ser en god sannolikhet att detta försök, efter en någon tids ytterligare kraftsamling, kommer utmynna i fortsatt börsuppgång.

Utvecklingen för ”The big seven” – Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook) Nvidia och Tesla – ger stöd för denna uppfattning och inte minst då även Apple nu visar styrka med en uppgång på 3,30 % under gårdagen, vilket innebär att alla dessa giganter förutom Tesla visar positiva tendenser.

Utvecklingen i Tyskland och Europa som helhet påminner om den i Sverige, men har uppvisat en något mer återhållsam rekyl. Liksom för Sverige tror vi att denna rekylfas snart är överstånden och att Tyskland har en god möjligt att utmana och passera ”all time high”

Självklart är den kommande rapportperioden en brasklapp för hur börsutvecklingen kommer gestalta sig i Sverige. Den inleds med Investor i dag och med Ericsson på tisdag och med tungviktare som Epiroc, Swedbank, Atlas, Essity, SEB, Sandvik, Autoliv, SCA, Telia och Volvo senare under veckan.

Vi väljer att sticka ut huvudet och tror att man ska ha en hög börsexponering inför rapportperioden och ser den rekyl som har inlett börsåret som ett attraktivt köptillfälle inför en förväntad uppgångsfas.

 

C-G Gyllenram

Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier