”Marknaden slits mellan motverkande krafter…”

Vi skrev föregående vecka att det efterhand och kanske efter panikartade utförsäljningar skulle uppstå utomordentligt attraktiva köptillfällen. Från rådande nedpressade nivåer kunde det dock mycket väl ske en uppstuds, men vi trodde inte att botten var nådd vare sig i USA, Europa eller Sverige. Vi såg det som välbetänkt att ha god likviditet till förfogande för att kunna agera kraftfullt på köpsidan om (när) börspaniken framöver knackade på dörren.

Efter den lodräta nedgången för två veckor sedan då börserna blev översålda och föll påtagligt mycket under en kort tidrymd var det naturligt att nedgången började spjärnade emot när fyndköparna äntrade scenen. En konstant nedgångstakt på 10% under lika många dagar är en långsiktigt omöjlig ekvation för en marknad som helhet och det var därför i det närmaste naturlagsbundet att det skulle någon form av motreaktion/uppstuds.

Denna inträffade på de globala börserna när det var midsommarafton och spred ett tillfälligt lyckorus hos investerarkollektivet. Det latenta utbudet, dvs. överhänget av placerare som ligger med förlust på sina aktieinnehav, har dock byggts på i samband med varje ny nedgång. Den hårdhänta läxa som marknadens aktörer lärt sig är att uppgångar är tillfälliga och säljlägen samt att nya nedgångsfaser ligger i farans riktning.

I Sverige varade uppgången bara en enda dag och facit blev något över plus 3%. I Europa, som var öppet på midsommarafton, varade glädjen i två dagar medan USA fick åtnjuta en session om fyra dagar innan säljarna ånyo tog överhanden.

Marknaden slits mellan motverkande krafter. Ska man var positiv till gårdagens tydliga nedgång för långräntorna och hoppas på fortsatt avtagande kärninflation i USA eller se en sådan utveckling som en oroande indikation på en annalkande lågkonjunktur i symbios med fall för både oljan och basmetallerna.

Börserna vet inte vilket ben de ska stå på och sektorrotationerna mellan bank, verkstad, tillväxt är kortvariga och volatila där upp-och nedgångarna kontinuerligt avlöser varandra utan tydligt beteendemönster.

Rapportperioden för andra kvartalet står för dörren, men börserna har i år varit osedvanligt svårprognosticerade och rapporterna lär inte minska detta beteende.

Pandemins efterverkningar, krigets svåröverskådliga effekter, Kinas nedstängning i kombination med inflation och ränteuppgång gör det sällsynt svårt att bedöma hur flaskhalsar, prishöjningar, leveranstörningar, komponentbrist, efterfrågan och konjunkturutsikter slår mot det enskilda bolaget.

Det är lockande att försöka förutspå hur de enskilda bolagen ska reagera när siffrorna släpps, men i år är detta svårare än någonsin. Vinstvarningar har dock bara förekommit i begränsad omfattning och förväntningarna har skruvats ned, varför det trots allt inte skulle förvåna om rapportperioden kan få en positiv inverkan på börsutvecklingen.

I Sverige smygstartar rapportsäsongen redan kommande vecka med bl.a. Dustin, Platzer, Industrivärden, Fabege och Öresund. Veckan därpå ökar tempot något med AFRY, EQT, Ericsson och SEB, men det är först efter den femtonde juli som flodvågen av rapporter sköljer över den svenska börsen för att sedan nästan upphöra tvärt med hänsyn till sommar och semester.

Under gårdagen uppvisade visade de amerikanska, europeiska och svenska långräntorna en ovanligt markant nedgångsdag, men börserna i varken USA, Europa och Sverige reagerade positivt utan stängde alla på tydligt minus.

Både de kortsiktiga och långsiktiga trenderna för obligationsräntorna är fortsatt tydligt uppåtriktade och när distinkta trender väl har fått ett fast grepp om händelseförloppet tenderar de att vara mer envisa och uthålliga än vad kan förefalla sannolikt, varför vi än så länge väljer att se räntenedgången som en rekyl i en uppåtriktad trend.

Den svenska börsen (OMXS30) testar nu sin bottennivå runt 1900 punkter för femte gången och skulle USA visa överraskande styrka kan det komma ett nytt försök till upprekyl. Vi ser det dock som mer troligt att börsen, efter kanske viss ytterligare konsolidering, kommer visa fortsatt svaghet och tror som tidigare att botten inte är nådd vare sig i USA, Europa eller Sverige.

Även om ett flertal aktier redan förefaller attraktivt värderade, så är marknaderna präglade av nervositet av oro och denna kan lätt manifesteras genom vidare nedgång, då marknader kan falla av sin egen tyngd, men behöver kraft och styrka för att stiga.

C-G Gyllenram, Ability Asset Managemnet

Trevlig sommar!

Nu gör vi uppehåll till andra hälften av augusti

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier