Mellan hopp och förtvivlan på börsen…!

Föregående vecka skrev vi att vi var bekväma med att upprepa vår positiva syn för svenska börsens del (OMXS30) där vi såg en god sannolikhet för en uppgång med 5-8% från dåvarande nivå (1538 punkter).

Vi bedömde att det fanns ett kvarvarande köptryck under ytan som kunde resultera i stigande kurser med brasklappen att en förnyad uppgångsfas riskerade att bli av kortvarig karaktär.
Om vår positiva prognos infriades innebar dock detta ett riktigt bra läge för vinsthemtagningar, ökad likviditet, rekyl på nedsidan och väntan på nya köplägen.

Vårt scenario såg ut att infrias ändra fram till i tisdags kväll. OMXS30 hade stängt på 1570 punkter och USA öppnade positivt och utmanade sina senaste toppnivåer från slutet av april. Uttalanden att ”öppnandet” av USA behövde senareläggas, rädslan för en ny virusvåg och att ekonomin drabbats hårdare än tidigare fick S&P 500 att tvärvända nedåt och sluta på dagslägsta. Fortsatt negativa nyheter i Europa avseende Covid 19 under onsdagen och torsdagen spädde på det negativa sentimentet med branta kursnedgångar som följd.

Under onsdag förmiddag konstaterade vi att vår prognos inte skulle infrias, varför vi vände i steget och ökade likviditeten. Prestige eller ego hör inte hemma när man agerar på börsen och även om det är mentalt utmanande måste man alltid eftersträva att försöka göra det rätta och inte det lätta.

Från en mycket positiv stämning för ett par dagar sedan har det nu uppstått en börspessimism på global basis. Den senaste månaden har den svenska börsen, i grova drag, rört sig sidledes med tydliga svängningar inom relativt avgränsade kursnivåer.

Det förväntade utbrottet uppåt från denna konsolidering/intervall har uteblivet och nu testas istället nedsidan av detta oregelbundna tradingintervall. Den avgörande frågan är naturligtvis om den svenska börsen kommer bryta nedåt från nuvarande nivåer.

Investerarkollektivet har sedan slutet på februari rört sig från fullskalig panik till optimism till obeslutsamhet. I denna situation letar placerarna efter tydlig riktning och under tiden slits de mellan hopp och förtvivlan i symbios med börsens svängningar.

Om vi studerar var de största ackumulerade volymerna har omsatts på den svenska börsen det senaste året så återfinns dessa ett par procent ovanför dagens nivå. De största volymerna för enskilda dagar återfinns av naturliga skäl vid årets bottennivåer i samklang med den då rådande börspaniken. Det absoluta bottenläget varade dock under så kort tid att de ackumulerade (sammanlagda) volymerna vid denna nivå trots allt är modest till omfattning.

För bara någon vecka sedan låg sålunda de flesta som köpt aktier under april och maj på plus, men nu (efter veckans nedgång) ligger de flesta istället på minus om dock av måttlig karaktär. Ur ett psykologiskt perspektiv befinner sig därmed den svenska börsen i ett känsligt skede och vid ett vägskäl.

Studerar vi USA, S&P 500, är bilden mycket likartad den svenska och det är utvecklingen på denna, världens i särklass viktigaste marknadsplats, som kommer att styra utvecklingen för resten av världens börser. USA har rekylerat upp både mer och snabbare än Sverige och Europa, men beteendemönstret är i det närmaste identiskt.

S&P 500 befinner sig inom ett mycket klart och tydligt definierat tradingintervall med två distinkta toppnivåer vid 2950 punkter och tre lika distinkta bottennivåer vid 2800 punkter. Under gårdagen bröts den undre nivån, men marknaden blev i samband med nedgången så översåld att köparna visade framfötterna med en stängningen på plus 1,15%.

Skulle USA med kraft och volymer överraska och för tredje gången stiga mot de senaste toppnivåerna kommer stämningen på börserna genomgå ett skifte med tydligt ökad optimism och möjlighet till vidare uppgång.

För att detta ska ske krävs dock ett mycket positivt nyhetsflöde om pandemin och ekonomin, vilket inte kan uteslutas, men som vi ser som mindre sannolikt. Vi ser därför en ökad risk att den svenska börsen (OMXS30) kan bryta nedåt från nuvarande kursnivåer och falla till 1400 punkter (nu 1476) eller lägre. En sådan sväng på nedsidan skulle dock skapa klart attraktiva köptillfällen.

Med vänliga hälsningar och Trevlig Helg
C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories