”Nu har midsommarrallyt (sannolikt) startat…!”

Vi skrev för två veckor sedan att perioden från sista veckan i maj och en bit in i juni många gånger bjudit på vad vi kallar ett ”Midsommarrally” och skulle den pågående ränterekylen i både USA och Sverige bli större än förväntat kunde marknaden bjuda på ett lättnadsrally. Om så skedde ansåg vi dock att optimismen var av tillfällig karaktär och att ny svaghet lurade framöver.

Vi noterade att vi befann oss i vad man i USA benämner som ”a hard penny and not an easy dollar market”, dvs. det var osedvanligt svårt att en ens tjäna en penny i det rådande börsklimatet utan det viktiga var att försöka vårda sitt kapital och ha gott om likviditet till förfogande när de verkligt attraktiva köptillfällena yppade sig.

Vår bedömning var att den långsiktigt positiva vändningen för börsen skulle komma när FED så småningom insåg att de inte kunde höja räntan så mycket som de ha flaggat för, då ekonomin helt enkelt inte tål en sådan aggressiv räntehöjningspolitik. När detta (förhoppningsvis) inträffade så väntade en börsuppgång av dignitet med tillväxtaktier i fokus.

Samtidigt som vi kunde rada upp flera negativa faktorer så hade professionella förvaltare i USA en historiskt hög andel likvida medel och en sällsynt negativ syn på framför allt tillväxtaktier och när pessimismen är på extrema nivåer skapas det förutsättningar för så kallade ”lättnadsrallyn” i form av rejäla motrekyler mot den rådande långsiktiga trenden.

För två veckor sedan började den svenska börsen att ”spjärna emot” på nedsidan och gjorde ett försök att bryta den kortsiktigt negativa trenden utan lyckas, men beteendet var dock en försiktigt positiv indikation att en uppgångsfas av mer kortsiktig karaktär kunde vara under uppbyggnad.

När Sverige firade Kristi Himmelsfärd var merparten av världens övriga börser öppna och USA visade påtaglig och överraskande styrka. När den svenska börsen öppnade på klämdagen föregående fredag skulle marknaden springa i kapp övriga börser, vilket resulterade i en uppgångsdag på nästan 4% under hög volym.

Den vanligaste kommentaren i media och från flera aktörer var att denna uppgång var att betrakta som ”brus” och att någon större hänsyn därför inte skulle tas till denna rörelse,

men säsongsmässigt var sannolikheten hög för ett så kallat ”Midsommarrally” och rörelser mot grundtrenden kan bli överraskande stora och hålla på i några veckor.

Sedan årets början har det på det stora hela varit rätt att nonchalera alla försök till börsuppgång och ligga utanför marknaden och när ett beteende varit lönsamt och korrekt under ett antal månader är det psykologiskt svårt att byta fot och agera offensivt på köpsidan.

Vi människor är rädda att förlora pengar, men även att gå miste om en börsuppgång och att ”lämna pengar kvar på bordet” (sälja för tidigt). Det är minst dubbelt så obehagligt att förlora pengar som det är lustfyllt att tjäna dem, varför investerarkollektivet alltid är mer emotionellt när börsen går ned jämfört med när den går upp, men det innebär inte att det inte gör ”ont” att ligga utanför börsen när den visar oväntad och överraskande uppgång.

Det finns i nuläget osedvanligt mycket likviditet på sidlinjen och rädslan att missa en uppgång (fear of missing out) kan vara en bidragande orsak till en kännbar motrekyl förutsatt att den svenska börsen nu uppvisar genuin styrka och med kraft och volym passerar den senast uppnådda toppnivån runt 2080 punkter.

Vi denna nivå finns det latent utbud om dock av inte allt för besvärande slag och det var därför inte förvånade att marknaden inte lyckades forcera denna nivå i måndags. Nu kraftsamlar börsen för ett nytt försök och lyckas detta lär många placerare ompröva sin negativa inställning till börsen och åtminstone agera försiktigt på köpsidan.

Det är dock som vanligt USA som måste visa vägen med den breda marknaden, S&P 500, i samklang med den mer teknik- och tillväxtorienterade Nasdaqbörsen. Vad gäller S&P 500 finns det ett omfattande latent utbud ovanför dagens kursnivåer och detta är ett av flera skäl varför vi tror att den nu sannolikt påbörjade uppgångsfasen inte kommer hålla i sig längre än till Midsommar.

Nasdaq, Europa som helhet och inte minst Tyskland har också utbud/motstånd att passera om dock av mindre krävande slag och vi tror att det sannolikt påbörjade lättnadsrallyt kommer vara av global karaktär och hålla på i några veckor innan det ebbar ut.

Förutsatt att den svenska börsen (OMXS30) tydligt passerar 2080 punkter (nu 2075) ser vi en god möjlighet för vidare uppgång mot 2200 punkter, dvs. med 5-7% från gårdagens nivå.

 

C-G Gyllenram

Ability Asset Management

 

 

 

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier