Nvidia skapar global börsoptimism…

Vi skrev föregående vecka att S&P 500 och Nasdaq hade sprungit iväg lite väl snabbt i år och om rapporten för Nvidia skulle bli en klar besvikelse riskerade detta lägga sordin på börsutvecklingen både i USA och Sverige, då den svenska börsens största bolag, Atlas Copco, har en tydlig koppling till halvledarbranschen.

Slutsatsen för Sveriges del var dock att det nu pågående och femte försöket för både OMXS30 och den breda svenska marknaden att bryta upp till nytt årshögsta och sedan fortsätta norrut – efter sju veckors kraftsamling – hade goda möjligheter att lyckas. Vår bedömning att 2024 kunde bli ett börsår som överraskade på ovansidan kvarstod därmed oförändrad.

Oron för Nvidias rapport visade sig helt obefogade då bolaget med råge överträffade högt ställda förväntningar och kursen steg med 16,38% under gårdagen. Med hänsyn till att Nvidia är ett de värdemässigt största bolagen i USA och världen är detta utfall en mycket viktig och positiv pusselbit för den globala börsutvecklingen.

När vi i början av veckan studerade amerikanska ”Big Seven” såg flera av bolagen som till exempel Apple och Microsoft timingmässigt ointressanta ut. Nividias rapport gav dock ny energi till flera av dessa sju bolag, som utgör runt 30% av börsvärdet av det breda amerikanska indexet S&P 500. Detta index utgör i sin tur över 80 % av USA:s totala börsvärde och något mer 50% av det totala globala börsvärdet, vilket visar hur värdemässigt dominerade ”Big seven” är.

Vad gäller prognosen för Sverige har denna fallit väl ut och OMXS30 (storbolagsindex) har nu med knapp marginal passerat årshögsta om än inte ”all time high” från den fjärde januari 2022, som återfinns ett par procent högre upp. Även börsen som helhet har marginellt nått över årshögsta, men här är det hela 15% kvar till den historiska toppnivån och studerar vi småbolagsindex (Xact Svenska Småbolag) så är det mer än 30% kvar till toppen.

Majoriteten av de större svenska verkstadsbolagen fortsätter att uppvisa lovande beteendemönster, som indikerar att det finns en god sannolikhet att de kommer att börja eller fortsätta trenda uppåt. Atlas tillhörde gårdagens börsvinnare med hänsyn till Nvidia och SKF, som under tio års rid har pendlat i ett brett tradingintervall, trendar nu tydligt uppåt. Det är nästan bara Alfa, Epiroc och i viss mån Hexagon som inte befinner sig i positiva trender.

Starka verkstadsbolag är en förutsättning för svensk börsuppgång och denna viktiga pusselbit är vi bekväma med, men för att få en bred, stark och långvarig uppgång behöver fler branscher visa framfötterna och här är ränteutvecklingen nästa viktiga pusselbit som behöver falla på plats.

Ränteutvecklingen för de svenska långräntorna följer sina amerikanska och europeiska motsvarigheter. Utvecklingen har sedan årsskiftet varit stigande om dock utan större kraft och styrka och vi är inte oroliga för den långsiktiga utvecklingen, men kortsiktigt lägger denna utveckling sordin på flera branscher av mer konsumentnära och räntekänslig karaktär.

När marknaden verkligen börjar tro på att centralbankerna inklusive den svenska Riksbanken kommer inleda räntesänkningsperioden kan detta ge tydlig positiv börseffekt inte minst för den svenska börsen som för närvarande släpar efter både Europa och USA.

S&P 500 och Dow Jones har nu passerat sina tidigare toppnoteringar och Nasdaq utmanar sin högstanivå. Med hänsyn till dessa trenders branta lutning vore detta dock inte anmärkningsvärt om att det kan behövas viss konsolidering, kraftsamling och en vikande ränteutveckling innan vidare uppgång

Som i Sverige har inte de amerikanska småbolagen följt med storbolagen uppåt. Russel 2000 biter sig dock envist fast i övre delen av sitt snart tvååriga tradingintervall och liksom i Sverige är det sannolikt att börsvinnarna kommer återfinnas här lite senare i år.

I Europa är det som i USA och Sverige storbolagen som för närvarande leder börserna uppåt. Tyskland som är dominerande bland den europeiska börserna har historiskt haft en påtagligt stark korrelation med börsutvecklingen i Sverige och har efter tre månaders kraftsamling tydligt brutit upp till nya toppnivåer. Om historien, som vi tror, kommer upprepa sig bör det inte dröja allt för länge innan Sverige följer Tyskland i fotspåren.

På global basis har Kina tvärvänt uppåt efter statliga stimulanspaket, men det är Japan som trendar starkast norrut och både Indien och Sydkorea ser ut att vara i färd med att följa Japan i fotspåren.

Även om Sverige för tillfället inte visar framfötterna på riktigt samma vis som USA och Europa ser vi det mest som en tidsfråga innan den svenska börsen börjar röra sig mer tydligt uppåt. De mindre och mellanstora bolagen samt för närvarande nedpressade branscher lär efterhand ge stöd till en bred uppgång i symbios med en gynnsam ränteutveckling.

 

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier