Ökad risk för fortsatt börsnedgång

Vi noterade i den senaste publikationen att det skulle visa sig om det fanns någon egentlig styrka bakom den kursmässiga uppstudsen i slutet av föregående vecka eller om vi bara bevittnade tillfällig glädjeyra. Det var viktigt att observera att volymen var tydligt högre på nedgångsdagarna än på uppgångsdagarna och att det vid rådande kursnivåer fanns åtskilligt med latent utbud (säljtryck) från de placerare som köpt aktier till högre kurser under sommarmånaderna. Vi såg en fortsatt slagig börs framför oss, men vår analys indikerade att börserna senare under hösten hade goda möjligheter att visa framfötterna och ånyo börja trenda uppåt.

De stora finansiella svårigheterna med risk för konkurs i det gigantiska kinesiska fastighetsbolaget Evergrande, som fick världens börser på fall föregående måndag övergick snabbt till ovan nämnda kursrörelse uppåt när det blev klart att den kinesiska staten flaggat för att bolaget skulle rekonstrueras.

Denna tillfälliga kursuppgång skedde som sagt under avtagande volym och redan i tisdags var det dags för en förnyad global nedgång på över 2% i Sverige, Europa och USA. Beskeden från den amerikanska centralbanken föregående vecka avseende kommande räntehöjningar var mer hökaktiga än väntat, men trots detta kärva budskap med en ränteuppgång för den tioåriga ränta från 1,29% till 1,44% som följd så steg amerikanska börserna tydligt i symbios med ränteuppgången. När räntan sedan fortsatte att stiga i ytterligare tre dagar så drabbades marknaden av ”eftertankens kranka blekhet” (Hamlet) och flera av de stora amerikanska teknologijättarna som t.ex. Google tappade upp till 5% på ett par dagar.

Uppgången för den amerikanska 10-åriga räntan har nu stannat av, vilket inte är förvånande då den är överköpt (stigit för mycket för snabbt) och därmed utsatt för både vinsthemtagningar och utbudstryck från de aktörer som hamnat rätt respektive fel i sina positioner. Den absoluta uppgången sedan räntemötet är ”bara” 0,24 procentenheter från 1,30 till 1,54, men den relativa/procentuella uppgången är över 18%. Jämför med en aktie som stiger från 1,30:- till 1,54:-, dvs. med ”bara” 24 öre, men som ger en procentuell avkastning på över 18%.

Ränterörelsen är därmed av uppseendeväckande magnitud och beteendemönstret visar på hög sannolikhet för vidare uppgång. Efter fyra tydliga uppgångsdagar så har obligationsräntan inte fallit tillbaka utan bitit sig fast på något över 1,50%. När en aktie, ränta, råvara eller valuta visar denna typ av beteende indikeras ett starkt underliggande köptryck och efter en kortare rekyl/paus är sannolikheten hög för vidare uppgång. Det är ingen överdrivet djärv prognos att nästa ”ryck uppåt” kan driva räntan mot årshögsta, dvs. 1,80%.

En effekt av ränteuppgången är stärkt dollarkurs både mot Euron och svenska kronan och denna rörelse får också stöd av att dollarn är en tillflyktshamn när det blåser snåla vindar på de finansiella marknaderna.

En annan effekt är minskat intresse för högt värderade och räntekänsliga tillväxt- och teknologiaktier och ett ökat intresse för storbanker och traditionella verkstadsbolag. Denna sektorrotation är mycket tydligt inte minst på den svenska börsen. Stigande räntor gynnar banksektorn och Nordea och SEB tillhör de trendmässigt starkaste aktierna och efter en längre tids intervallpendling så har även Swedbank passerat årshögsta med råge.

De högt värderade och tidigare vinnarna Atlas och Hexagon har efter långt om länge fått kännas vid kännbara rekyler medan klassiska, lägre värderade och kursmässigt nedpressade verkstadsbolag som Sandvik, SKF, Trelleborg och Volvo istället börjar möta köpintresse.

Serieköpsbolag, E -handelsbolag och tillväxtbolag som exempel Addtech, Indutrade, Lifco, BHG, Boozt, Evolution, Mycronic och Storytel, tillsammans med flertalet fastighets- och byggbolag har i flera fall tappat rejält medan läkemedel som Astra och nedpressade värdebolag som Axfood, ICA, Essity, H&M, Securitas och Telia börjar dra till sig köpare.

Med hänsyn till att så många stora bolag på den svenska börsen redan är så nedtrycka ser vi någon varken djup eller långvarig nedgång framför oss, men    om den amerikanska långräntan som vi tror kommer stiga ytterligare så är sannolikt inte sektorrotationen inte ännu vid vägs ände.

Börsindex (OMXS30) balanserar nu på en psykologiskt viktig nivå, dvs. index befinner sig på samma läge som efter nedgången i samband med Evergrande. Denna gång har dock inte marknaden studsat upp igen utan istället bitit sig fast runt 2250 punkter, vilket är ett svaghetstecken. Vi tror att det vid detta tillfälle är fel att köpa ”dippen” utan ser ökad risk för nedgång på den svenska börsen med upp till 5%. En sådan nedgång skulle dock sannolikt innebära klart attraktiva köplägen i aktier, som då blir ännu mer nedpressade och köpvärda än vad de i dagsläget redan är.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories