Ökad sannolikhet för en positiv börsutveckling…

För två veckor sedan noterade vi att börsutvecklingen kunde förändras till det bättre förutsatt en gynnsam rapportperiod och ränteutveckling, men vår bedömning var att fortsatt nedgång sannolikt låg i korten. Vi ville därför ha gott om torrt krut till förfogande för att kunna nyttja de attraktiva köplägen som efterhand alltid uppkommer på en svag marknad.

Vi var framför allt bekymrade över utvecklingen för den amerikanska tioårsräntan som uppvisade en tydlig och starkt stigande tendens och vi blev inte förvånande om vi inom kort fick se ett nytt försök att passera årets toppnivå, vilket kunde innebära en uppgång till den högsta nivån på över 20 år.

Föregående veckans oväntat duvaktiga besked från den amerikanska centralbanken fick marknaderna att reagera kraftfullt. Den amerikanska tioårsräntan föll nästan lika snabbt och häftigt som vid problemen för de regionala bankerna i USA i våras. Spekulationerna om när den första räntesänkningen i USA kommer ske har nu börjat på allvar och före sommaren 2024 är för närvarande den vanligaste åsikten.

Studerar vi beteendemönstret för räntan är nedgången den snabbaste och kraftigaste sedan bankkrisen ovan, men då var nedgången styrd av riskversion och flykt till säkra tillgångar, vilket inte alls är bilden nu. Därtill har nedgången skett från årets toppnivåer efter att ha varit på väg mot tjugoårshögsta, vilket förstärkt den psykologiska bilden av en signifikant förändring med förmåga att förändra investerarkollektivets syn på börsutvecklingen.

Den långsiktigt uppåtriktade räntetrenden är fortsatt intakt, men den branta och kortsiktigt stigande trenden sedan maj utmanas nu på allvar och fortsätter räntenedgången från nuvarande nivå och lyckas etablera sig tydligt under 4,50%, lär allt fler aktörer positionera sig för att räntetrenden har bytt skepnad.

Räntemönstret är snarlikt, men inte lika distinkt i Europa och Sverige, men dock så pass tydligt att vi även här ser en klart ökad sannolikhet för trendbrott. Räntekänsliga branscher och tillväxtorienterade bolag har varit tydliga vinnare i samband med räntenedgången och i den sistnämnda kategorin ingår de sju bolag som har störst påverkan på den amerikanska börsutvecklingen. Efter den snabba och kraftiga uppgången för nästan alla dessa aktier samt för den breda marknaden S&P 500 och Nasdaq har det dock uppstått ett överköpt läge med behov av en hälsosam rekyl eller åtminstone en konsolidering/paus.

Den negativa börstrenden som började i USA i slutet av juli är bruten, men bägge indexen möter latent utbud (motstånd) vid rådande kursnivåer och det är utvecklingen från nuvarande kursläge i symbios med ränteutvecklingen som kommer avgöra den framtida riktningen. Får vi se en återhållsam rekyl eller en lugn paus samtidigt som tioårsräntan samlar kraft för vidare nedgång ser utsikterna lovande ut för en positiv avslutning på börsåret.

Förutom den gynnsamma ränteutvecklingen har sannolikheten för en mjuklandning ökat då den amerikanska konjunkturen visar fortsatt styrka och få tendenser på recession. Även om den senaste rapportperioden inte var lysande så lyckas bolagen hålla sina marginaler uppe med en positiv vinsttillväxt, vilket stödjer ett sådant scenario.

I Tyskland och för den europeiska marknaden som helhet är börsutvecklingen snarlik, men snäppet starkare än den i Sverige och det svårforcerade latenta utbudet just ovanför nuvarande kursnivåer utmanas nu ännu en gång.  Detta har misslyckats tidigare med förnyade nedgångar som följd, men med hänsyn till ränteutvecklingen har sannolikheten ökat för att Europa står inför en positiv avslutning på börsåret.

Efter försöket till uppgång i början av oktober föll den svenska börsen mycket snabbt tillbaka och storbolagsindex tangerade årets bottennivå från i våras medan den breda marknaden var svagare och föll ned till ett nytt bottenläge. Frågan är nu naturligtvis om uppgången efter den positiva ränte- och börsutvecklingen i USA ännu en gång är av tillfällig karaktär eller om vi ser en scenförändring inför en positiv börshöst.

En rekyl nedåt efter föregående veckas rusning är naturlig och denna har hittills varit återhållsam och av hälsosam karaktär. Vi ser en tydligt ökad sannolikhet för en positiv börs, men den sista pusselbiten i form av en distinkt passage av de senaste uppnådda högstanoteringarna, som befinner sig 1-2% ovanför rådande indexnivåer, är essentiell för att detta positiva scenario ska inträffa. Vi tror att så blir fallet och positionerar oss för ett sådant utfall då det kan gå snabbt om/när vändningen sker.

 

C-G Gyllenram

Ability Asset Mangement

 

 

 

 

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier