Ökad sannolikhet för fortsatt nedgång

Vi skrev föregående vecka att med en rapportperiod som kulminerar inom två veckor så var det snudd på ”tjänstefel” att peka med hela handen och vara självsäker i sin åsikt om den kommande börsutvecklingen. Att risknivån för närvarande var hög på den svenska börsen var dock snarare ett faktum än en åsikt.

Vår bedömning var att före aprils utgång så skulle bilden ha klarnat och krutröken lagt sig efter en kanonad av rapporter och prognoser. Vi såg hög sannolikhet för en ”hälsosam” rekyl, hade blivit mer försiktiga och benägna att realisera vinster för att minska risken och öka beredskapen inför en rekyl som med stor sannolikhet var under uppbyggnad.

I det senaste veckobrevet ansåg vi även vår målkurs för den svenska börsen (OMXS30) som uppnådd när index tangerat 2250 punkter. I fredags eftermiddag kom dock en avslutande fas av eufori -när den siste pessimisten blivit optimist – och drev under hög volym upp index till 2280 punkter.

Ett av de mest intressanta beteendemönstren för att hitta attraktiva köplägen är så kallade ”falska säljsignaler”, dvs. en avslutande kursnedgång som åstadkommer en ny bottennivå från vilken sedan kursen snabbt och med kraft reverserar uppåt. På den svenska börsen har vi nu sett precis motsatt beteende. Fredagens börsuppgång resulterade i en ny ”all time high” med en tvärvändning nedåt igår och i måndags på sammanlagt 3,5 % under påtagligt hög volym. Vi får gå tillbaka till september för att finna en lika stor nedgångsdag och sannolikheten är hög att 2280 punkter är en toppnivå som kommer vara i kraft ett par månader. Som framgår av slutsatsen tror vi dock att börsen kommer passera upp och förbi denna nivå senare i år.

Vi vet att det alltid blir ömsom vin och ömsom vatten när rapporterna publiceras och marknaden skakar hand med verkligheten. Det är lockande att försöka förutspå hur rapporterna ska falla ut och kurserna reagera för de enskilda bolagen när siffrorna släpps, men vår erfarenhet är att det närmast är ett lotteri att försöka sig på denna övning, varför det oftast är en bra idé att undvika denna gissningslek. Denna rapportperiod har man dessutom oddsen emot sig, då en uppenbar förutsättning för att de rapporterade bolagen ska fortsätta norrut är att både de faktiska siffrorna överträffar förväntningarna samt att det presenteras tydligt positiva framtidsbilder.

Sandviks rapport under gårdagen innehöll flera styrketecken som bådar gott för den långsiktiga utvecklingen, men i rådande börsläge duger det inte att prestera bra utan marknaden kräver siffror av jubel och klangkaraktär för att bli imponerad. Den negativa kursreaktionen för Sandvik blev minus 5,32 % under extremt hög volym.

Under denna och kommande veckan kommer en flodvåg av rapporter i det närmaste att översvämma marknaden och vi kan åtminstone vara säkra på att denna period inte kommer att vara tråkig.

Utvecklingen i USA är en nyckelfaktor för utvecklingen i Europa och än så länge är börsutvecklingen för S&P 500 betydligt lugnare än i Sverige och Europa  även om marknaden är överköpt och visar svaghetstecken. Nasdaq har lyckats skaka av sig oron från februari och mars och med stöd av rekylerande obligationsräntor till och med lyckats nå en ny ”all time high”. Risknivån i USA är dock påtagligt hög och risken för en kännbar rekyl betydande.

Den senaste månaden har den branta uppgångstrenden för den amerikanska tioårsräntan övergått till en sidledes rörelse med svagt negativ lutning. Efter en uppgång från 1,0 till närmare 1,8 % på drygt två månader är den pågående korrigeringen helt nödvändig för annars hade räntenivån snart börjat närma sig 3 %.

Nuvarande beteendemönster där räntan stigit mycket snabbt och nu under tydligt motstånd får kämpa sig nedåt är en viktig indikation på att vi sannolikt bara bevittnar en paus i en uppåtgående trend.  Vi tror sålunda inte att ränteuppgången är över och nästa fas kan lyfta den amerikanska ”tioåringen” upp mot och även över 2 %, vilket kan skapa förnyad oro inte minst på den tillväxtbolagsorienterade Nasdaqbörsen.

Ett positivt börsscenario är att den närmaste tidens börsutveckling i Sverige blir volatil och slagig utan fortsatt nedgång med stöd av stabila USA-börser och en rapportperiod i Sverige, som trots allt lyckas hålla investerarkollektivet på gott humör.

Ett mer negativt och sannolikt scenario är att den svenska börsen nådde en topp i fredags och att vi nu går in i en period av svagare börsutveckling, som kan medföra ett tapp på 10-15 % från högstanivån.

Vi ser dock en nedgång som tillfällig och bedömer att det finns en god möjlighet att marknaden framåt sommaren är redo för en ny uppgångsfas, som innebär att börsen noterar en ny ”all time high” före årets slut.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier