Ökad sannolikhet för rekyl på börsen

Vi skrev föregående vecka att världens börser slets mellan finansiella stimulanser/låga räntor och historiskt höga värderingar och att det var svårt att peka med hela handen och självsäkert peka ut riktningen. Vi ville gärna se en rekyl på 5-10% som justerade ned risknivån och skapade attraktiva köptillfällen.

Det var ”stockpicking” och val av rätt branscher som avgjorde avkastningen och vi såg minskad sannolikhet för en snar börsuppgång. Vi visste dock inte om den svenska börsen skulle fortsätta pendla eller få en välbehövlig rekyl. Vår grundläggande inställning var dock positiv på medellång sikt och vi såg en eventuell rekyl som ett bra köpläge, då vi inte trodde att börsen ännu hade nått sin långsiktiga toppnivå.

I huvudsak har vi kvar samma åsikt med ett viktigt undantag och det är att vi anser att sannolikheten har ökat för en börsrekyl. Rekyler är helt normala inslag i börsens beteendemönster och att påpeka att sannolikheten ökat för en rekyl på den svenska börsen är odramatiskt. Vi talar inte om någon krasch eller drastisk nedgång och det har varit en ovanligt lång period på sex månader med bara enstaka nedgångsdagar utan regelrätta rekyler.

Vi vet att nedgångar har en obekväm tendens att komma snabbt och oväntat och det förefaller sunt att öka sin beredskap för ett rekylscenario och ha en lagom andel likvida medel (torrt krut) till förfogande, då en sättning skulle bjuda på attraktiva köptillfällen inte minst i nedpressade tech/tillväxtaktier.

Om vi studerar de senaste rekylerna under 2020 så tappade den svenska börsen i slutet av november 6 %, i oktober över 8 %, i juni något mer än 9 % och i maj närmare 12 %, dvs. genomsnittliga rekyler på 8,75 % som i genomsnitt varade strax under tre veckor. Vårt scenario ovan ligger sålunda väl i linje med ett normalt börsbeteende.

Som vi skrev föregående vecka så slits investerarkollektivet mellan en historiskt högt värderad börs med en motvikt av låga räntor, finansiella stimulanser, positiva konjunkturutsikter och förväntat bra rapporter för det andra kvartalet. Det kan vara helt rätt att sitta still i båten och invänta en mer positiv börsutveckling, men vi tror att det är en bra idé att i så fall ha en mental beredskap för ett möjligt nedställ, så att man inte rycks med och säljer på grund av det obehag som brukar uppkomma om något oväntat och negativt inträffar.

Så länge som marknaden (OMXS30) lyckades bita sig fast i toppen av tradingintervallet, dvs. runt 2270 -2300 punkter hade vi kvar en positiv syn på börsutvecklingen, men nu när köparna börjar svikta och index börjar falla tillbaka in i det tidigare intervallet är detta ett oroande beteende som indikerar minskat köpintresse och riskaptit. Om inte börsen snart visar tydlig styrka finns det skäl för en mer försiktig inställning i det kortsiktiga perspektivet.

Studerar vi den viktiga tyska marknaden ser vi ett i det närmaste identiskt beteendemönster där vi kan lägga karbonpapper mellan börsutvecklingen i Tyskland och Sverige. Den tyska börsen har även en stor påverkan på hur ett brett index för hela Europa ser ut och även om bilden här är mindre negativ så inger den oro.

Både breda USA, S&P 500, och teknikorienterade Nasdaq ser däremot mer stabila och positiva ut. S&P 500 testade igår ”all time high” och Nasdaq har till och med passerat denna nivå. Normalt sett borde detta ha skapat ett positivt genomslag i både Europa och Sverige, men aktörerna verkar inte våga tro på att USA verkligen kommer att ha kraft att, i nuläget, fortsätta uppåt.

Den amerikanska långräntan som under årets tre första månader rusade uppåt från 0,9% till 1,8% har sedan dess dragit sig nedåt under ordande och sansade former och är säkerligen ett skäl till varför Nasdaq ånyo visar framfötterna. Nu står räntan på 1,49 % och vi ser rekylen/trendanpassningen som avklarad samt bedömer det som troligt att den underliggande stigande räntetrenden kommer att återupptas, om än inte i samma furiösa tempo som under det första kvartalet.

Guldet tappar som vanligt när den amerikanska långräntan indikerar uppgång och ser ut att stå inför ytterligare en sväng på nedsidan. Oljepriset däremot fortsätter att sträva mot högre höjder och även basmetallerna visar tendenser på att vilja fortsätta norrut.

Den svenska börsen är svårprognosticerad för närvarande inte minst med tanke på att rapportperioden för Q2 ligger runt hörnet och med utländska börser som ger något motstridiga signaler. Vår grundläggande inställning är fortfarande positiv på medellång sikt, men vi har blivit mer försiktiga och ökat likviditeten då vi ser en ökad sannolikhet för en rekyl. En nedgång med runt 5% från nuvarande nivå framstår som ett bra köpläge, då vi inte tror att börsen ännu har nått sin långsiktiga toppnivå.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories