”Oro för lågkonjunktur pressar börsen…”

Vi skrev för två veckor sedan att börsen sannolikt kraftsamlade för en kortsiktig uppgångsfas, men att det var USA som måste visa vägen med uppgångar för både den breda marknaden (S&P 500) och för med den mer teknik- och tillväxtorienterade Nasdaqbörsen.

Det fanns betydande latent utbud ovanför rådande kursnivåer i USA och detta var ett av flera skäl till varför vi ansåg att den sannolikt påbörjade uppgångsfasen inte skulle vara längre än några veckor.

Nasdaq, Europa som helhet och inte minst Tyskland hade också utbud/motstånd att passera om dock av mindre krävande slag och vi bedömde att det sannolikt påbörjade lättnadsrallyt skulle hålla på under försommaren innan det ebbade ut.

Förutsatt att den svenska börsen (OMXS30) tydligt passerade 2080 punkter (då 2075) såg vi en god möjlighet för en uppgång på 5-7%.  Brasklappen var dock att både den svenska och amerikanska tioårsräntan hade börjat klättra uppåt igen och skulle årets toppnivåer brytas med kraft och volym var detta en utveckling som kunde skapa oro och göra att vår kortsiktigt positiva marknadssyn sattes ut spel.

Med facit i hand kan vi konstatera att den svenska börsen inte hade kraft att passera ovanstående kritiska nivå vid 2080 punkter och att de överraskande höga inflationssiffror som publicerades i USA den tionde juni fick till följd att både de amerikanska och svenska långräntorna rusade uppåt till nya toppnivåer.

Det finns inget utrymme för prestige och ego när man agerar på marknaden utan det var bara att konstatera att den förväntade kortsiktiga uppgången uteblev, vända i steget, snurra runt på en femöring, repositionera portföljen och minska risken.

Marknadens reaktion på de stigande räntorna blev av det brutala slaget och föregående veckas börsnedgångar pressade ned främst USA men även Europa och Sverige till nya årslägsta. Efter denna lodräta nedgång då börserna blivit översålda och fallit påtagligt mycket under en kort tidrymd är det full naturligt att nedgången i viss mån spjärnar emot när fyndköpare äntrar scenen.

S&P 500 har varit nere på som lägst 3636 punkter (nu 3759) och att indexet efterhand skulle söka sig ned mot denna nivå var ingen överraskning, men att vi skulle nå dit så snabbt med en nedgång på nästan 10% under något mer än en veckas tid var oväntat.

Det är bekymmersamt att det latenta utbudet, dvs. överhänget av placerare som ligger med förlust på sina aktieinnehav, byggs på i samband med varje ny nedgång. Den hårdhänta läxa som marknadens aktörer nu lär sig är att uppgångar är tillfälliga och säljlägen samt att nya nedgångsfaser ligger i farans riktning.

Har man som placerare följt det klassiska rådet och envist ”suttit stilla i båten” med en fullinvesterad portfölj blir detta agerande allt mer mentalt påfrestande med en stigande oro för hur långt börsen ska falla innan det sker en långsiktig vändning uppåt.

Det är därför större nedgångar ofta avslutas med en panikartad utveckling när det innevarande läget ser nattsvart ut och investerarkollektivet helt enkelt inte orkar med mer stress och press utan kastar ut sina aktier för att rädda det som räddas kan. Så har börser och marknader fungerat ända sedan tulipanmanins dagar i Holland i början av 1600-talet och det mänskliga beteendet är samma nu som då. Detta är ingen prognos utan bara en beskrivning av hur slutfasen av kännbara nedgångar ofta gestaltat sig genom historien.

Runt 75% av aktierna i ett index brukar röra sig i trendens riktning, varför det svårt att hitta aktier som under längre tid har kraft att stiga emot den primära trenden. Vi befinner oss i en ”hard penny market” där fokus inte ligger på positiv avkastning utan på att begränsa förlusterna.

Det markanta tappet för oljepriset beror till viss del på Joe Bidens ansträngningar, men när vi ser att detta sker i symbios med nedgångar för de viktiga industrimetallerna koppar och nickel så förfaller nedgångarna i huvudsak bero på att de skarpa ränteuppgångarna har ökat risken för recession och lågkonjunktur. Detta avspeglade sig tydligt på gårdagens börs där Boliden, Epiroc, Sandvik, SKF, SSAB och Volvo tillhörde förlorarna.

Vi tror att det efterhand och kanske just efter panikartade utförsäljningar kommer uppstå utomordentligt attraktiva köptillfällen. Från nuvarande nedpressade nivåer kan det mycket väl ske en uppstuds, men vi tror inte att botten är nådd vare sig i USA, Europa eller Sverige. Det förefaller förnuftigt att ha goda resurser för att kunna agera kraftfullt på köpsidan om (när) börspaniken framöver knackar på dörren.

 

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Trevlig Midsommar

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier