Oväntat stabil marknad

Vi skrev föregående vecka att den svenska börsen varit stabil med en positiv underton de senaste månaderna där både konjunkturkänsliga och defensiva aktier strävat uppåt. Sverige var också en av de marknader som i global jämförelse hade utvecklats bäst sedan årsskiftet.

Det kunde vara så att den nedgång vi såg föregående vecka i Sverige och internationellt bara var ett mindre hack i en långsiktigt positiv börstrend, men börserna och då främst i Europa befann sig i ett psykologiskt och marknadsmässigt känsligt skede där vågskålen riskerade att tippa över på den negativa sidan.

Om inte marknaderna globalt inklusive Sverige mycket snart visade styrka var risken hög att vi stod inför en höstnedgång om dock av avsevärt mildare karaktär jämfört med vårens fall.

I måndags skakade marknaden oväntat av sig nedgången anförda av ett förnyat intresse för de amerikanska teknologibolagen och uppfattningen att den ökade virusspridningen kunde hanteras och kontrolleras via lokala insatser och inte via storskaliga nedstängningar.

Bästa marknad/region i år (ej valutakursjusterat) är föga överraskande amerikanska Nasdaq, men däremot har den svenska börsen knaprat in ordentligt på den breda amerikanska marknaden, S&P 500, och ligger nu helt jämsides uppgångsmässigt.

Kina har just i år utvecklats något bättre än både Sverige och breda USA. Ett hack ned under Sverige och USA hamnar Tyskland och Japan. Bland de större europeiska marknaderna är Tyskland den uppenbart starkaste om dock med Schweiz i hälarna. Även Japan ligger nära årets toppnivåer och rör sig stabilt i ett tradingintervall.

Indien har återhämtat sig markant från bottenläget, men ligger dock på ett tydligt minus från årsskiftet och ytterligare större minus visar Brasilien och Europa som helhet. Spanien har t.ex. bara orkat lyfta marginellt över bottenkurserna från i våras. Den ryska börsen har en påtaglig korrelation med oljepriset och är därmed en av de marknader som det har varit allra sämst att varit investerad på hittills i år.

Efter måndagens markanta uppställ ligger nu de flesta marknader i vänteläge och inväntar vägledning från USA där en avgörande fråga självklart är om utskakning i tekniksektorn är överstånden och om kvintetten Amazon, Apple, Facebook, Google och Microsoft kan fortsätta röra sig uppåt.

När vi studerar S&P 500 är det slående hur mycket dessa 5 utav 500 aktier påverkar utseendet för detta breda index, vilket dock är förståeligt då dessa 5 bolag står för runt 25% av värdet och övriga 495 bolag för 75% för resterande värde.

Hälften av börsrekylen som inträffade i USA under september är nu återhämtad och en paus fullt naturlig. Fortsätter sedan S&P 500 att klättra vidare uppåt kommer detta sprida optimism, men om marknaden mot förmodan ånyo skulle börja röra sig söderut och ramla ned till den senaste bottennivå lär detta istället skapa betydande nervositet.

Europabörserna som helhet lyckades inte för två veckor sedan, liksom Sverige, att bryta upp från det tradingintervall som varit i kraft i snart fyra månader utan snubblade på mållinjen. Kurserna föll snabbt under den nedre delen av intervallet och hamnade i ett psykologiskt och marknadsmässigt viktigt skede.

Den säljsignal som utlöstes fick dock inte genomslag utan kurserna har börjat arbeta sig uppåt mot toppen mot intervallet igen. Just nu befinner sig marknaden i mitten av tradingintervallet och möter därmed svårforcerat latent utbud på högre kursnivåer.

Fortsätter Europa i symbios med utvecklingen i USA att klättra vidare uppåt kommer detta skapa optimism, men om marknaden mot förmodan ånyo faller ned mot den senaste bottennivå ökar risken för börsnedgång.

För två veckor sedan såg vi en god möjlighet till uppgång för den svenska börsen och förgående vecka befarade vi att marknaden kunde stå inför en nedgångsfas. Ödmjukhet är sålunda på sin plats och som framgår av ovanstående resonemang är det inte läge att peka med hela handen och vara självsäker om riktningen för den kommande börsutvecklingen.

Det vi dock kan konstatera är att den svenska börsen (OMXS30) visat oväntad styrka och liksom för Europa fick säljsignalen bara marginellt genomslag på kursutvecklingen innan marknaden snabbt vände upp mot den senast uppnådda toppnivån.

De senaste dagarna har kurserna bitit sig fast runt denna nivå, vilket indikerar ett tydligt underliggande köpintresse. Sverige har inte på egen hand kraft att stiga utan den svenska börsen behöver draghjälp av USA och Europa. Får marknaden denna välbehövliga assistans finns det god sannolikhet för uppgång från dagens nivå upp mot 1900 punkter eller högre (nu 1830).

Morgonens nyhet att Donald Trump testats positivt för Covid 19 innebär att den svenska börsen kommer öppna negativt istället för oförändrat idag, men stannar nedgången runt indikerade 1 % är detta full hanterligt.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier