Positiva börstrender, men tillfällig toppkänning…

Vi skrev föregående vecka att det gått lite väl snabbat på uppsidan i Sverige, Europa och USA och att en konsolidering eller hälsosam rekyl vore välgörande. Kombinationen av nedåtgående långräntor och konjunkturoptimism gestaltat av en markant positiv utveckling för nästan samtliga basmetaller gav dock goda förutsättningar för fortsatt stigande kurser när den rådande överköptheten vädrats ut.

På den svenska börsen pågick vinsthemtagningar i verkstadssektorn samtidigt som storbankerna rörde sig sidledes. Vi såg detta beteende som en tillfällig och övergående tendens och att eventuell fortsatt svaghet var köp- och inte säljläge inför en börsutveckling, som denna gång kunde bli positiv över de annars historiskt svaga sommarmånaderna

Prognosen har fallit väl ut och efter en tillfällig botten föregående fredag vände börsen snabbt uppåt och utmanar nu den tidigare toppnoteringen. Storbankerna fortsätter att röra sig sidledes om än med viss positiv underton medan nästan samtliga stora verkstadsaktier trendar tydligt uppåt.

Efter Nvidias starka rapport visar Atlas ånyo framfötterna och det är bara Hexagon som avviker från den positiva tendensen. Med hänsyn till styrkan i verkstad, som är börsens i särklass viktigaste sektor och att tungviktarna Ericsson, H&M och Investor strävar norrut samt ett allt tydligare köpintresse för de mindre och mellanstora börsbolagen, så finns det en god underbyggnad för en fortsatt positiv syn på börsutvecklingen.

För två veckor sedan utmanade amerikanska S&P 500 och Nasdaq sina kortsiktigt positiva trender på nedsidan. Den essentiella frågan var om vi bara bevittnade en tillfällig och kortvarig rekyl i en positivt långsiktig trend och med stöd av en positiv ränteutveckling visade sig detta vara fallet.

Det tog knappt 10 dagar för USA att först gå upp till den gamla toppen från början av april och sedan passera denna nivå med lätthet. Efter att kurserna stigit väl snabbt och mycket och marknaderna blivit överköpta fanns det ett stort behov av paus i samklang med en avvaktande inställning i väntan på Nvidias rapport, som presenterades efter stängning i onsdags. Farhågorna att förväntningarna skulle vara för högt ställda kom ordentligt på skam, men trots gårdagens kursuppgång för Nvidia på över 11% stängde Nasdaq på minus 0,39% och S&P 500 på minus 0,73% på grund av förnyad inflationsoro efter starkare ekonomisk statistik än väntat.

Tyskland har liksom Sverige och den breda europeiska marknaden gjort på stället marsch de senaste två veckorna. Om vi studerar enskilda länder så är det Spanien som gått i täten för uppgången. Sedan bottenläget i oktober föregående år har denna marknad utvecklats mycket väl, men ur ett längre perspektiv har Spanien varit en mycket svår och tråkig marknad. Landet drabbades hårt av finanskrisen 2007 och 2008 och det är fortfarande över 30 % upp till ”all time high” från november 2007. Bland övriga europeiska länder trendar Belgien, Storbritannien och Schweiz positivt medan Italien och Frankrike istället rör sig mer sidledes.

Vi har uttryckt oss tydligt positivt om prisuppgången på basmetaller och då främst på koppar, som är den viktigaste industrimetallen. Kopparpriset rörde sig vertikalt upp i början av denna vecka, men har de senaste dagarna i samklang med aluminium, bly, zink, guld och silver upplevt av kännbar rekyl. Zink har dock redan återhämtat det mesta av tappet och nickel, som haft en påtagligt svag utveckling under ett par års tid rusar uppåt.

Med hänsyn till att koppar nu utmanar sina historiska toppnivåer dels från 2011 och dels från mars 2022 är det inte förvånande att det kom ett bakslag, men efter en tids återhämtning kan koppar och övriga basmetaller mycket väl visa förnyad styrka och passera sina toppnivåer.

Efter en tydlig knäck nedåt av den amerikanska tioårsräntan, så har uttalanden från medlemmar i Federal Reserve att det kan behövas ytterligare räntehöjningar för att stävja inflationen i kombination med en starkare amerikansk ekonomi än väntat skapat förnyad ränteoro. Vi ser samma beteende även i Sverige och Europa och denna utveckling är naturligtvis hämmande för en positiv börsutveckling.

Börstrenden i Sverige är tydligt positiv, men efter den snabba uppgången under den andra veckan i maj blev marknaden överköpt och har de två senaste veckorna konsoliderat i ett snävt tradingintervall. Gårdagens försök att notera nytt årshögsta lyckades inte och den svaga amerikanska börsstängningen, säsongsmönstret och ränteutvecklingen är tre negativa faktorer för den svenska börsen.

De tydligt positiva trender som flera av börsens största bolag uppvisar i samklang med långsiktigt positiv börsutveckling i USA och Europa, konjunkturoptimism och stigande metallpriser tror vi dock har större inverkan. Börsen har nu sannolikt tillfällig toppkänning och lär behöva vila ytterligare en tid, men vi tror som tidigare att det står en positiv sommarbörs för dörren

C-G Gyllenram

Ability Asset Management

 

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier