Rapporter från teknologijättarna i USA

I föregående veckobrev skrev vi att vi såg vad vi kallar för negativ prisdynamik när vi studerade beteendemönstret på de europeiska börserna. Detta innebar att börskurserna inom det rådande tradingintervallet visade en tendens att få gneta och kämpa sig uppåt medan nedgångarna skedde snabbt och hastigt samt med högre volym än vid stigande kurser. 

I slutet av september noterade vi en förhöjd risk att index för breda Europa, Stoxx 600, kunde bryta sitt intervall på nedsidan, men styrkan överraskade och indexet lyckades dra sig mot toppen av intervallet.  Föregående vecka såg vi emellertid igen att index började söka sig mot den lägre delen av sitt intervall, vilket innebar att risken för nedgång ånyo blev förhöjd.

Vi såg även en liknande negativ prisdynamik på den svenska börsen som i Europa. Detta innebar inte att den svenska börsen behövde stå inför en nedgång, men liksom för Europa ökade risken för en svagare börs.

Den utlösande faktorn för den kännbara börsnedgång som har ägt rum innevarande vecka är den markant ökande virusspridningen i Europa i symbios med tilltagande nervositet för utfallet i det amerikanska presidentvalet och en osäkerhet rörande framtidsutsikterna under rapportperioden.

Tyskland som tidigare i år varit en av de allra bästa börserna i Kontinentaleuropa och tydlig flockledare fick nu axla den ovana rollen att även ha på sig ledartröjan när Europa visade en klart negativ tendens. Fallhöjden var större i Tyskland jämfört med Europa som helhet då t.ex. Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien har haft en betydligt sämre kursutveckling än den tyska börsen. Därtill kom sannolikt den markant ökande spridningen i specifikt Tyskland som en obehaglig överraskning för marknaden.

Som lök på laxen i det närmaste kollapsade kursen för ett av Tysklands största företag och ett av världens ledande mjukvaruföretag inom affärssystem, dvs SAP. Efter nedjusterade prognoser har kursen fallit med nästan 30 % innevarande vecka, vilket självklart haft en betydande negativ effekt på den tyska börsens indexutveckling.

Studerar vi Frankrike ser vi att kursnivån nu är på samma nivå som vid början av april och runt 25 % lägre än årshögsta. Italien visar ett likartat beteende om dock snäppet sämre med en kursnivå närmare 30 % lägre än årets toppkurser. Spanien har emellertid haft en ännu sämre börsutveckling än Italien och befinner sig nu mycket nära bottennivåerna när pandemin var som allra värst i mars månad och fallet från toppen är nästan 40 %. Storbritannien har historiskt varit en relativt sett lågvolatil marknad, men den svårartade virusspridningen och de svårbemästrade Brexitförhandlingarna gör att börsutvecklingen i år är i paritet med Italiens.

Den kinesiska börsen som i början av pandemin föll kraftigt, men som sedan snabbt återhämtade sig har de senaste fyra månaderna varit stabil men med rejäla svängningar. Japan visar upp ett ännu stabilare mönster och befinner sig strax under årshögsta medan Sydkorea verkligen visat framfötterna och med råge passerat årets toppnivå. En av de mest remarkabla återhämtningarna står dock Indien för som efter en lodrätt och brutal nedgång metodiskt trendat uppåt och återhämtat hela nedgången.

Rapporterna från teknologijättarna Amazon, Apple, Facebook och Google i USA efter den amerikanska börsens stängning igår var förutom avseende Apple mycket starka resultatmässigt och överträffade påtagligt de redan högt ställda förväntningarna. Oro för den framtida utvecklingen, att USA under gårdagen noterade en ny toppnotering avseende Covid–19 med runt 90 000 ny fall och inte minst presidentvalet gör dock fortsatt kurspress på de amerikanska börserna klart sannolik vid dagens handel.

Under onsdagen och torsdagen skärpte flera länder i Europa kraftigt sina regler för att minska virusspridningen. Detta innebär bl.a. nattliga utegångsförbud, stängda restauranger och barer samt att nationellt resande begränsas.

Nedstängningen är dock inte alls lika total och drastisk som under våren. Flertalet skolor, fabriker och kontor kommer hålla öppet och den politiska ledningen är tydliga med att förklara att inverkan på ekonomin ska minimeras.

Vi befinner oss just nu i en tydlig börsoro, men vår grundläggande inställning är att vi inte står inför en ny större börsnedgång som under våren även om man bör ha hög beredskap för fortsatt svaga kurser under ytterligare en tid.  Det finns en klart god möjlighet att både återhämtningen för konjunkturen kan överraska positivt och att ett vaccin blir tillgängligt under kommande år. Vi är fortsatt försiktiga, men ser tydligt svaghet på börsen mer som köp-än säljlägen.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories