Rapportperioden håller i taktpinnen

Vi skrev föregående vecka att den svenska börsen var svårprognosticerad inte minst med tanke på att rapportperioden för Q2 låg runt hörnet och med utländska börser som gav motstridiga signaler. Vår grundläggande inställning var fortfarande positiv på medellång sikt, men vi blev mer försiktiga och ökade likviditeten eftersom vi såg ökad sannolikhet för en rekyl. En nedgång med runt 5% från dåvarande nivå framstod som ett bra köpläge, då vi inte ansåg att börsen ännu hade nått sin långsiktiga toppnivå.

Ett skäl till den ökande rekylrisken var att köparna började svikta och att index därmed började falla tillbaka in i det tidigare intervallet, vilket vi betraktade som ett oroande beteende och en indikation på minskat köpintresse och riskaptit. Visade inte börsen tydlig styrka inom kort fanns det därför skäl för en mer försiktig inställning i det kortsiktiga perspektivet.

Dagen före midsommarafton kom dock köparna tillbaka med besked, neutraliserade den pågående negativa börsutvecklingen och börsen (OMXS30) är nu nästan som fastklistrad i den över delen av det snäva tradingintervall, som varit i kraft ända sedan slutet av mars.

Att både enskilda aktier och marknader rör sig sidledes/pendlar i tradingintervall under längre tidsperioder är vanligt förekommande på alla former av börser och marknader. Det är inte alls ovanligt att pendlingen upptar runt två tredjedelar av tiden och att själva rörelserna upp eller ned sker snabbt och under en kort tidsrymd innan det är dags för en ny pendlingsfas.

Grundregeln är att ju längre tid intervallet varat ju större blir den efterföljande rörelsen och börsen befinner sig sålunda i ett mycket intressant skede inför andra kvartalets rapportperiod. Denna börjar på allvar under andra hälften av nästkommande vecka, dvs. i mitten på vecka 28 för nå sitt crescendo veckan därpå.

Det vi kan vara fullkomligt säkra på är att de kommande veckorna på den svenska börsen inte kommer att vara tråkiga. Varje gång blir man förvånad hur mycket och hur snabbt även börsens största och mest välanalyserade bolag kan svänga när ny och framförallt oväntad information kommer på bordet.

Det blir alltid ömsom vin och ömsom vatten när rapporterna publiceras och hur lockande det än är att försöka förutspå hur de enskilda bolagen ska reagera när siffrorna släpps är vår tydliga erfarenhet att det närmast är ett lotteri att försöka sig på denna övning, varför vi luttrade av tidigare erfarenheter försöker undvika att delta i denna gissningslek.

Detta innebär inte att det inte kan finnas goda förtjänstmöjligheter de kommande veckorna. Det brukar alltid bli svårförståeliga och överdrivet negativa kursreaktioner i vissa bolag och om nedgången blir brutal, men samtidigt kortvarig kan det uppstå intressanta möjligheter att köpa kvalitetsaktier till reapris.

Studerar vi den tyska börsen ser vi fortfarande ett med Sverige i det närmaste identiskt beteendemönster. Korrelationen mellan börsutvecklingen i Tyskland och Sverige är påfallande tydlig och självklart är det den tunga industrinationen Tyskland som kommer påverka den kommande rörelsen på den svenska och övriga europeiska börser.

Både breda USA, S&P 500, och teknikorienterade Nasdaq har de senaste veckorna envist strävat upp om dock i klart beskedlig takt, men lyckats med att nå nya ”all time highs”. Nasdaq har – inte förvånande – en nästan perfekt inventerad korrelation med den amerikanska tioårsräntan, dvs. när räntan sjunker stiger aktiekurserna. Räntenedgången sker dock under långsamma former och som en rekyl i en långsiktigt positiv räntetrend, vilket gör Nasdaq mycket känsligt för en eventuell förändring av ränteutvecklingen.

I eftermiddag kommer det därför vara markant fokus på de amerikanska sysselsättningssiffrorna för juni. Vid det föregående publiceringstillfället var siffrorna precis lagom, så att de varken skapade rädsla för inflation, men inte heller så svaga att den pågående ekonomiska återhämtningen kunde anses vara i fara.  Marknaden skulle sannolikt uppskatta om utfallet blev likartat, dvs. lagom mellanmjölk som varken skrämmer aktie- eller räntemarknaden.

Det är positivt att den svenska liksom den tyska börsen envist biter sig fast i övre delen av sina tradingintervall, då detta vanligtvis indikerar en kraftsamling inför en kommande uppgångsfas. Samtidigt imponerar inte uppgångstakten på de amerikanska börserna och ränteutvecklingen kan lätta byta riktning och bli en negativ faktor. Vi anser dock att sannolikheten ligger på uppsidan, men det är rapportperioden som kommer att hålla i taktpinnen och avgöra om de resultat och framtidsutsikter som publiceras överraskar tillräckligt positivt för att kunna lyfta den svenska börsen (OMXS30) fortsatt uppåt.

Nu tar vi sommaruppehåll, återkommer under andra hälften av augusti och  önskar alla våra läsare en riktigt skön och solig sommar.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories