Rapportperioden når sitt crescendo

Vi skrev i föregående publikation att börsutvecklingen i Sverige de kommande två veckorna framförallt skulle styras av rapportperioden, men att även presidentvalet i USA och spridningen av Covid 19 självklart skulle påverka. Vi noterade också att det i samband med rapportperioder var det snudd på tjänstefel att peka med hela handen innan bilden klarnat. Det blir alltid ömsom vin och ömsom vatten när rapporterna publiceras och även de största och mest välanalyserade bolagen kan lätt röra sig 5-10 % upp eller ned under rapportdagen.

Saab som i många analyser lyfts fram som lågt värderade med goda framtidsutsikter gjorde marknaden rejält besviken, föll över 14 % på rapportdagen och har sedan tappat ytterligare runt 6 %. Ericsson som varit omgivet av ett flertal frågetecken och försäljningar från en av de större ägarna tog däremot börsen ordentligt på sängen med ett oväntat starkt resultat och en kursuppgång under gårdagen på närmare plus 10 % under gårdagen.

Många aktier uppvisar även en hög volatilitet i samband med rapporten publiceras som t.ex. Assa Abloy med en rapport som var bättre än väntat på de flesta punkter. Det var därför logiskt att kursen handlades upp med runt 3 % vid öppning. Strax därefter hade dock riktningen ändrats dramatiskt, då fokus nu istället var på de något osäkra framtidsutsikterna. En nedgång på över 5 % sågs emellertid som ett fyndläge av andra aktörer, kursen steg tillfälligt och stängde till slut på minus 4,01 %.

Förutom en betydande dos psykologi finns det rationella skäl till detta beteende. Först blir det en momentan kursreaktion i samband med att delårsrapporten publiceras. Om detta sker under pågående handel ökar risken för volatilitet då aktiekursen t.ex. kan ställas ned på lägre resultat än förväntat, men sedan snabbt ändra riktning när det blir uppenbart att en oväntat strak orderingång kommer lyfta siffrorna framöver.

Ett par timmar efter rapportsläpp håller ledningen vanligtvis ”presskonferens” där analytiker och media får mer information och kan ställa intrikata frågor. Om det vid detta tillfälle kommer fram ny information kan denna mycket väl vara kurspåverkande.

Analytikerna som följer bolaget kan under dagen uppdatera eller omvärdera sin syn på aktien, vilket kommuniceras till firmans/bankens kunder och efterföljande dag är det vanligt med braskande rubriker i finansmedia och justerade riktkurser som sprids vitt och brett i det digitala landskapet.

I dag når rapportperioden sitt crescendo när bl.a. Atlas Copco (särklassigt tyngst i index), Axfood, Essity, Evolution, Peab, Ratos, SEB och SSAB publicerar sina siffror och rapporterna kommer till stor del väl vara publicerade innan detta veckobrev har hunnit distribueras. Det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser av den hittillsvarande rapportfloden, men vårt intryck är att majoriteten av de rapporterade bolagen överraskat positivt, men att förväntningarna varit högt ställda och oron om den ekonomiska utvecklingen efter den första återhämtningsfasen påtaglig, vilket förklarar varför den svenska börsen visade svaghet under gårdagen.

Europabörserna har de senaste månaderna pendlat i ett regelbundet tradingintervall. Det senaste försöket att bryta upp och förbi ovansidan av intervallet inträffade så sent som föregående vecka, men oro för den ökade spridningen av Covid 19 skapade en negativ kursreaktion.

När vi studerar beteendemönstret ser vi vad vi kallar negativ prisdynamik. Detta är ett lättförståeligt begrepp som innebar att börskurserna inom intervallet visar en tendens att få gneta och kämpa sig uppåt medan nedgångarna sker snabbt och hastigt samt med högre volym än när index stiger.

I slutet av september noterade vi en förhöjd risk att Stoxx 600 kunde bryta sitt intervall på nedsidan, men styrkan överraskade och indexet lyckades dra sig mot toppen av intervallet. Nu ser vi igen att index börjar söka sig mot den lägre delen av sitt intervall, vilket innebär att risken för nedgång ånyo är förhöjd.

Med en stor mängd delårsrapporter i pipeline är det för tidigt att uttrycka bestämda åsikter om den svenska börsutvecklingen inte minst när USA (S&P 500) är betydligt mer stabilt än Europa och med förhoppningar om ett vaccin mot Covid 19 i närtid.

Vi ser dock en liknande negativ prisdynamik på den svenska börsen som i Europa. Detta innebär inte att den svenska börsen behöver stå inför en nedgång, men liksom för Europa ser vi förhöjd risk för en svagare börs. För att detta scenario ska verifieras krävs en dock en nedgång med kraft och volym på runt 3 % från dagens nivå (1820 punkter).

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories